ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Dương Hương   -   Thứ phụ thân, 14/02/2023 10:10 (GMT+7)

Bạn đang xem: ai là đại sứ toàn cầu của chanel

Minji (NewJeans) khiến cho tranh giành cãi Khi phát triển thành đại sứ Chanel giống như Jennie (Blackpink).

Bình luận:

Bạn suy nghĩ gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment

Xem thêm: lý nam đế là ai