ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

Câu hỏi:

04/03/2020 14,509

Bạn đang xem: ai là người đầu tiên phát hiện ở cây hoa phấn có sự di truyền tế bào chất

B. Coren.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

- Mono và Jacop: vạc sinh ra hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của những ren ở vi trùng E.coli.

- Menden: vạc sinh ra quy luật phân li và quy luật phân li song lập ở đậu Hà Lan.

- Morgan: vạc sinh ra hiện tượng lạ DT link những ren ở loài ruồi giấm.

- Coren: vạc sinh ra cây hoa phấn với sự DT tế bào hóa học.

→ Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui toan phân tử vàng, alen a: qui toan phân tử xanh; alen B: qui toan phân tử láng, alen b: qui toan phân tử nhăn. Dự đoán sản phẩm về loại hình của luật lệ lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh rớt, láng.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh rớt, láng. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh rớt, láng.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong những tái ngắt phiên bản tiếp tục gây

A. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp A-T.

B. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp X-G. 

C. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp T-A

D. chuyển đổi cặp G-X trở nên cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

Xem thêm: viên vibi là ai

B. nhân tế bào.

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Trong những cỗ tía tại đây, cỗ tía này là cỗ tía kết thúc?

A. 5' AUG 3'.

B. 3' AGU 5'.

C. 5' UGG 3'.

D. 3' UGA 5'.

Câu 5:

Xét nhị cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy toan sắc tố hoa. Giả sử alen A quy toan tổ hợp enzim A tác dụng thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở nên cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy toan tổ hợp enzim B tác dụng thực hiện cơ hóa học 2 trở nên thành phầm P.. (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại tài năng này. Cơ thể với loại ren này sau đây mang đến loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 6:

Xét luật lệ lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn thân thích 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui toan 1 cặp tính trạng tiếp tục mang đến mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Xem thêm: dale carnegie là ai