Amino acid là gì và amino acid sở hữu số đông tính chất thế nào và một vài bài tập Amino Acid sẽ được VUIHOC phân tích chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây. Từ đó, áp dụng để sản xuất sổ tay kỹ năng của riêng mình.1. Amino Axit là gì?

Amino axit là hợp chất hữu cơ. Chúng là một dạng hợp hóa học hữu cơ tạp chức gồm chứa đôi khi cả hai team amino -NH2 cùng nhóm cacboxyl -COOH.

Bạn đang xem: Amino axit là hợp chất hữu cơ

Công thức cấu tạo tổng quát của phân tử amino acid như sau:

R(NH2)x(COOH)y hoặc Cn
H2n+2−2k−x−y(NH2)x(COOH)y

2. Công thức cấu trúc của Amino Axit

Trong một phân tử amino acid, links ion được tạo ra bởi link giữa đội NH2 cùng nhóm COOH. Vì chưng đó, dạng kết tinh của hợp hóa học hữu cơ amino acid tồn tại sinh sống dạng ion lưỡng cực.

Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực của phân tử amino acid sẽ chuyển một trong những phần nhỏ thành dạng phân tử theo phương trình phản nghịch ứng hóa học bao gồm dạng như sau:

H2N-CH2-COOH (dạng phân tử) ⇌ H3N+-CH2-COO- (dạng ion lưỡng cực)

3. Phương pháp gọi thương hiệu Amino Axit - Danh pháp

3.1. Tên gắng thế

Cách gọi tên sửa chữa thay thế của amino acid theo kết cấu như sau:

Acid + vị trí + amino + thương hiệu của acid carboxylic tương ứng.

Ta có ví dụ như sau:

H2N–CH2–COOH: Acid aminoethanoic

HOOC–2 –CH(NH2)–COOH: Acid 2-aminopentanđioic

3.2. Tên cung cấp hệ thống

Cách điện thoại tư vấn tên sửa chữa của amino acid theo cấu trúc như sau:

Acid + vị trí chữ cái Hy Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của acid carboxylic tương ứng.

Ví dụ:

CH3–CH(NH2)–COOH: Acid α-aminopropionic

H2N–5 –COOH: Acid ε-aminocaproic

H2N–6–COOH: Acid ω-aminopentanoic

3.3. Thương hiệu thông thường

Các amino acid thiên nhiên hay những α-amino acid đều có tên thông thường. Một số trong những ví dụ về amino acid tự nhiên và thoải mái như sau:

NH2-CH2-COOH: Acid aminoaxetic với thương hiệu thường gọi là glixin xuất xắc glicocol.

CH3-CH(NH2)-COOH: Acid aminopropionic với thương hiệu thường call là alanin

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH: Acid α-amino glutaric với tên thường call là axit glutamic.

(CH3)2CHCH(NH2)COOH: Acid α-amino isovaleric với thương hiệu thường hotline là valin.

NH2(CH2)4CH(NH2)COOH: Acid α,ε-diaminocaproic với thương hiệu thường gọi là lysine.

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH: Acid α-amino-β hay p-hydroxyphenyl với tên thường hotline là propanoic hay tyrosine.

Ta có bảng tên gọi của một trong những α-amino acid:

4. Phân loại các nhóm Amino Axit

tiêu chí để phân loại các nhóm amino axit là cấu tạo của nơi bắt đầu R. Ta hoàn toàn có thể phân nhì mươi amino acid cơ bạn dạng thành năm đội như sau:

Nhóm một sẽ bao gồm các amino axit gồm gốc R không phân cực, kị nước. Nhóm này gồm bao gồm sáu amino acid là Gly(G), Ala(A), Val(V), Leu(L), ILe(I), Pro(P).

Nhóm nhì sẽ bao gồm các amino axit gồm gốc R nhân thơm. Nhóm này có ba amino acid là Phe (F), Tyr (Y), Trp (W).

Nhóm cha sẽ bao gồm các amino axit tất cả gốc R bazơ, tích điện dương. Nhóm này có ba amino acid là Lys (K), Arg (R), His (H).

Nhóm bốn sẽ bao hàm các amino axit có gốc R phân cực, ko tích điện. Nhóm này còn có sáu amino acid là Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q).

Nhóm năm sẽ bao gồm các amino axit có gốc R axit, tích năng lượng điện âm. Nhóm này còn có hai amino acid là Asp (D), Glu (E).

5. đặc điểm vật lý của Amino Axit

Tính hóa học vật lý của amino acid được diễn tả qua tía yếu tố sau: dạng tinh thể, dễ tan trong nước và ánh nắng mặt trời nóng tung cao.

Dạng lâu dài của amino acid là chất rắn, tinh thể. Amino acid tinh thể ko màu và gồm vị khá ngọt.

Nhiệt nhiệt độ chảy của amino acid cao cùng dễ tung trong nước vày amino acid tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực.

Phương trình bội phản ứng chất hóa học như sau:

H2N-CH2-COOH (dạng phân tử) ⇌ H3N+-CH2-COO- (dạng ion lưỡng cực)

6. Tính chất hóa học tập của Amino Axit

Tính hóa chất của amino acid được biểu hiện qua những yếu tố sau:

6.1. Làm thay đổi màu quỳ tím

Mối quan lại hệ của group amino R(NH2) và nhóm cacboxyl(COOH) thể hiện năng lực làm thay đổi màu sắc quỳ tím của amino axit. Ta gọi công thức phân tử của amino acid như sau: R(NH2)x(COOH)y.

Trong trường hòa hợp x = y thì amino acid sẽ không làm chuyển màu sắc quỳ tím.

Trong trường thích hợp x

Trong trường vừa lòng x > y thì amino acid sẽ làm quỳ tím gửi sang color xanh.

6.2. Amino axit có đặc thù lưỡng tính

Một hợp hóa học được là hóa học lưỡng tính khi hợp chất vừa bao gồm tính acid với vừa bao gồm tính bazơ.

Amino acid sẽ tác dụng với axit mạnh tạo nên muối. Ta có ví dụ về một phương trình phản bội ứng chất hóa học như sau:

NH2-CH2-COOH + HCl → Cl
NH3-CH2-COOH

Amino acid sẽ chức năng với bazơ mạnh tạo ra muối với nước. Ta bao gồm ví dụ về một phương trình bội nghịch ứng chất hóa học như sau:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

6.3. Amino axit gia nhập phản ứng trùng ngưng

Quá trình tổng hợp polymer dựa trên những phản ứng của những monomer bao gồm chứa các nhóm hóa học để chế tạo thành những links mới trong mạch polymer cùng đồng thời tạo thành các thành phầm phụ như nước hoặc acid HCl,... được call là bội nghịch ứng trùng ngưng.

Phản ứng trùng dừng của amino axit có dạng tổng quát như sau:

n
H2N--COOH → (-NH--CO-)n + n
H2O

Khi trùng ngưng amino acid 6-aminohexanoic hoặc amino axit 7-amino heptanoic và gồm sự thâm nhập của chất xúc tác, bọn họ sẽ chiếm được polime thuộc nhiều loại poliamit.Từ n amino axit khác nhau, bạn cũng có thể tạo ra n! (n gia thừa) polipeptit gồm chứa n nơi bắt đầu amino acid không giống nhau và nn (n mũ n) polipeptit tất cả chứa n nơi bắt đầu amino axit.

6.4. Amino axit tính năng với HNO2

Phương trình bội phản ứng hóa học thân amino acid cùng với HNO2 bao gồm dạng bao quát như sau:HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

6.5. Amino axit bội nghịch ứng este hóa (phản ứng riêng của tập thể nhóm COOH)

Phương trình bội phản ứng hóa học riêng của tập thể nhóm COOH hoặc bội phản ứng este hóa bao gồm dạng bao quát như sau:

NH2-CH2-COOH + ROH → NH2-CH2-COOR + H2O

Lưu ý: kỹ năng amino axit làm chuyển màu sắc của quỳ tím tùy thuộc vào tình dục giữa số team COOH và số đội NH2 có trong phân tử amino axit

Trong trường đúng theo phân tử amino acid gồm số đội COOH = số đội NH2 thì quỳ tím sẽ không còn đổi màu.

Trong trường thích hợp phân tử amino axit bao gồm số đội COOH > số nhóm NH2 thì quỳ tím sẽ gửi thành màu sắc đỏ.

Trong trường hòa hợp phân tử amino axit gồm số đội COOH 2 thì quỳ tím sẽ chuyển thành color xanh.

Một số ví dụ như minh họa của phương trình làm phản ứng hóa học vày muối của amino axit công dụng với dung dịch axit hoặc dung dịch kiềm.

NH2-CH2-COOK + 2HCl → NH3Cl-CH2-COOH + KCl

NH­3Cl-CH2-COOH + 2KOH → NH2-CH2-COOK + KCl + H2O

Tương từ bỏ như acid cacboxylic, amino acid phản nghịch ứng với ancol khi gồm xúc tác của acid vô cơ to gan sẽ thu được thành phầm là este. Một trong những ví dụ minh họa của phương trình phản nghịch ứng chất hóa học này là NH2-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ NH2-CH2-COOC2H5 + H2O ( xúc tác HCl khí)Este ra đời dưới dạng muối như sau: Cl–H3N+-CH2-COOC2H5

7. Điều chế với ứng dụng

7.1. Điều chế

Amino acid sẽ được điều chế bằng phương pháp thủy phân protein.

Phương trình bội nghịch ứng hóa học thủy phân protein bao gồm dạng tổng quát như sau:

(-NH-CH2-CO-)n + n
H2O → n
NH2-CH2-COOH

7.2. Ứng dụng

Trong thực tế, các amino axit thiên nhiên với đa số chủ yếu ớt gồm các α-amino axit được thực hiện để tổng hòa hợp protein. Protein là đại phân tử sinh học, gồm không hề ít amino acid kết hợp lại cùng nhau bằng những liên hợp phù hợp. Protein phụ trách rất nhiều tác dụng của tế bào và cơ thể như:

Glycine, glutamate là hầu hết chất dẫn truyền vào hệ thần kinh.

Tryptophan là tiền chất của chất truyền trong hệ thần ghê serotonin.

Quá trình tổng thích hợp porphyrins cần có sự gia nhập của Glycine.

Quá trình tổng thích hợp hormone nitric oxide yêu cầu sự có mặt của Arginie.

Trong ngành công nghệ, làm phản ứng trùng ngưng của 6-aminohexanoic với 7-aminoheptanoic tham tài sản xuất tơ nilon – 6 với nilon-7.

8. Một số bài tập về Amino Axit kèm lời giải chi tiết

Để vấn đề học lý thuyết thêm hiệu quả, chúng ta sẽ thuộc nhau rèn luyện qua các bài tập amino acid. Các dạng bài xích tập của amino acid là khôn xiết nhiều. Trong mục bài xích tập này, họ sẽ chỉ điểm qua một số bài tập cơ bản.

Bài tập 1: 17,4 gam một amino axit có một tổ –COOH được đốt cháy trả toàn. Sau thời điểm phản ứng chất hóa học kết thúc, chúng ta thu được 0,6 mol CO2, 0,5 mol H2O với 0,1 mol N2. Hãy tìm cách làm phân tử cân xứng của amino acid?

Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết:

Ta call amino acid có một nhóm COOH là X. Kết cấu phân tử của X có dạng Cx
Hy
O2Nz

Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

2Cx
Hy
O2Nz → 2x
CO2 + y
H2O + z
N2

Số mol của khí CO2 là n
C = n
CO2 = 0,6 (mol)

Số mol của khí H2 là n
H = 2.n
H2O = 2.0,5 = 1 (mol)

Số mol của khí N22 là n
N = 2.n
N2 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

Áp dụng định lượng bảo toàn khối lượng:

Khối lượng của Oxi là

m
O = m
X – m
C – m
H – m
N

= 17,4 – 0,6.12 – 1.1 – 0,2.14

= 6,4 (g)

Do đó, số mol của Oxi là n
O = 0,4 (mol)

⇒ Ta có: x : y : 2 : z = n
C : n
H : n
O : n
N = 0,6 : 1 : 0,4 : 0,2 = 3 : 5 : 2 : 1

Kết luận: Vậy amino acid X bao gồm công thức phân tử là C3H5O2N

Bài tập 2: các thành phần hỗn hợp chất X bao hàm Alanin và axit glutamic. Mang lại m g các thành phần hỗn hợp chất X công dụng hoàn toàn với dung dịch Na
OH dư. Sau phản bội ứng, ta nhận được sản phẩm bao gồm dung dịch Y chứa (m + 30,8) g muối. Nếu mang lại m g X công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl. Sau làm phản ứng, ta đang thu được sản phẩm bao gồm dung dịch Z cất (m + 36,5)g muối. Quý hiếm của m là?

Đáp án hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta gọi: nalanin = x mol; nacid glutamic = y mol

Phương trình phản bội ứng hóa học:

NH2 + HCl → NH3Cl

COOH + Na
OH → COONa + H2O

Ta có:

n
HCl = x + y = (m + 36,5 - m)/36,5 = 1 mol

n
Na
OH = x + 2y = (m + 30,8 - m)/(23 - 1) = 1,4 mol

⇒ x = 0,6 mol; y = 0,4 mol

⇒ m = 112,2 g

Kết luận: Vậy quý giá của m là 112,2 gam.

Bài tập 3: Trong phản nghịch ứng đầu tiên, 0,1 mol α-amino acid X tác dụng toàn vẹn với 50 ml dung dịch HCl bao gồm nồng độ 2M. Trong một thí điểm khác, 26,7 gam X làm phản ứng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn trọng dung dịch thu, ta vẫn thu được thành phầm là 37,65 gam muối bột khan. Vậy X là?

Đáp án chỉ dẫn giải đưa ra tiết

Theo tài liệu đề bài, ta có:

n
HCl = 0,05 . 2 = 0,1 (mol)

Phương trình bội nghịch ứng hóa học 1:

0,1 mol α-amino axit X được tác dụng hoàn toản với 50 ml hỗn hợp HCl bao gồm nồng độ 2M

⇒ X chỉ đựng 1 đội -NH2.

Phương trình phản bội ứng hóa học 1:

Cho 26,7 gam X tác dụng với hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm cô cạn, ta nhận được sản phẩm bao hàm 37,65 gam muối.

⇒ MX = 26,7 : 0,3 = 89

⇒ α-amino axit X cũng chỉ đựng 1 nhóm –COOH

⇒ MX = 8,9/0,1 = 89 => CH3CH(NH2)COOH (X là α amino axit)

Kết luận: Vậy với tài liệu X là α amino acid, nên kết cấu phân tử của X là CH3CH(NH2)COOH

⇒ khối lượng mol của MX = 26,7 : 0,3 = 89

⇒ α-amino axit X cũng chỉ đựng 1 đội –COOH

Gọi X là NH2-R-COOH ⇒ R + 61 = 89 ⇒ R = 28 (Có 2 C)

X là α-amino axit yêu cầu công thức cấu trúc X: CH3-CH(NH2)-COOH ⇒ alanin

Kết luận: Vậy với tài liệu X là α amino acid, nên cấu tạo phân tử của X là CH3-CH(NH2)-COOH

Kết luận toàn bài: Vậy với tài liệu X là α amino acid, đề xuất X là alanin.

Trên phía trên là toàn cục những thông tin quan trọng liên quan liêu đến lý thuyết của amino acid cũng tương tự một số bài bác tập. Đây là một phần nội dung rất quan trọng đặc biệt trong lịch trình ôn thi đại học và yên cầu các em buộc phải nắm vững. ước ao rằng từ các phần phân tích trên, các em sẽ rất có thể xây dựng sổ tay kiến thức của riêng mình. Chúc các em ôn tập tốt. Xung quanh ra, em hoàn toàn có thể truy cập ngay vào Vuihoc.vn để học thêm nhiều bài giảng hoặc liên hệ trung tâm hỗ trợ để được lý giải thêm nhé!

Nội dung bài xích viết
Vai trò và tác dụng của Amino axit đối với cây trồng2. Thúc đẩy quá trình sinh và bàn bạc chất

Amino axit là gì?

Amino axit còn được biết đến với tên gọi khác chính là axit amin, là các hợp chất hữu cơ sinh học đựng nhóm chức axit cacboxylic (-COOH) và amin (-NH2), cùng rất một mạch mặt (side-chain) cố định ở từng axit amin.

*
Công thức của Amino axit

Trong amino axit có những nguyên tố chủ yếu như cacbon, hidro, oxy, nitơ. Ngoài ra trong amino axit còn có một số nguyên tố khác xuất hiện trong mạch mặt của từng amino axit.

Trên thực tế, bao gồm hơn 500 amino axit. Chúng được phân một số loại theo nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi một số loại amino axit có một tính năng riêng, gây tác động rất mập đến cây trồng.


*

Gói 1kg
Gói 50g

LIGNO MAX


Liên hệ để biết giá

Bung rễ rất mạnh, nở gốc. Cung ứng canxi dễ dàng tiêu. Dày lá, phá vỡ đất nén dẽ - Hạ phèn, nâng p
H, định hình p
H


*

Gói 1kg
Gói 25g

searlearbitration.org FLOWER MAX


Liên hệ để tìm hiểu giá

Rộ hoa đồng loạt - phòng nghẹt bông. Phòng rụng bông white & đánh thức mầm bông khi gặp gỡ mưa


*

Chai 500ml
Gói 50ml

CABO MAX


Liên hệ để hiểu giá

Hạn chế ruồi vàng đục trái & côn trùng chích hút. Phòng rụng hoa, trái non, nứt trái, thối trái. Tăng hiệu lực thực thi hiện hành thuốc, tăng kí, nặng nề trái.


*

Can 5 lít
Chai 500ml
Gói 50ml

VERMI MAX


Liên hệ để tìm hiểu giá

Dịch trùn quế lên men vi sinh searlearbitration.org - Nano vi lượng - Nano Chitosan - tổ hợp vi sinh rộng 80 chủng - USA gửi giao


*

Chai 500ml
Gói 25ml

VIRUKA MAX


Liên hệ để hiểu giá

Giải pháp cho bệnh khảm, đầu lân, gù đầu và Virus sợ cây trồng.


Chai 1000ml
Gói 50ml

CHADOT MAX


Liên hệ để biết giá

Giải pháp làm bông sửa chữa paclobutrazol số 1. Ko suy cây, ra bông khoẻ. Tiết kiệm ngân sách và chi phí 30-50% ngân sách phân thuốc.


Chai 100ml
Chai 500ml

CLEAR MAX


180.000đ

Rửa sân vườn - sạch mát rong rêu - sạch sẽ nấm căn bệnh - tác dụng nhanh - không biến thành tái - Không để lại màu


Vai trò và công dụng của Amino axit so với cây trồng

Đối với cây trồng, Amino axit vào vai trò đặc biệt trong quy trình trao đổi hóa học của tế bào và là nguyên tố cơ bản không thể thiếu hụt của khung hình sống.

1. Đối với sức mạnh của cây trồng

Amino axit có tác động rất những tới sức mạnh cây trồng:

Amino axit làm cho giảm mối đe dọa của sâu căn bệnh ở cây trồng

Một số nhiều loại amino axit bao gồm chứa giữ huỳnh, giúp cây phòng côn trùng, sâu và căn bệnh hại hiệu quả. Xung quanh ra, lưu lại huỳnh còn khiến cho giảm ảnh hưởng của con nhộng và trứng của tuyến trùng giúp cây giảm rụng trái, hư trái do những bệnh từ virus tạo ra. 

*
Một số một số loại amino axit góp cây kháng côn trùng, sâu và căn bệnh hại hiệu quả.Amino axit cung ứng nhanh chóng lượng protein dễ hấp thu theo như đúng tỷ lệ, vào đúng thời điểm cây xanh cần nhất. Từ kia tăng kỹ năng phát triển của cây trồng, đồng thời tăng năng lực phục hồi nếu cây bệnh tật hại, hư hại.Amino axit tăng cường quá trình tạo quality thương phẩm với tăng năng suất cây trồng.Amino axit góp cây khỏe, không bị suy kiệt khi chạm chán điều kiện thời tiết ăn hại như khi hạn hán, nóng, lạnh.Một số một số loại amino axit có chức năng giải độc cho cây cỏ trước mối đe dọa của các hoá hóa học và thuốc BVTV.Amino axit sinh sản diệp lục tố mang đến cây.

2. Thúc đẩy quy trình sinh và đàm phán chất

Amino axit là thành phần cấu trúc protein với enzyme mang lại cây trồng. 

Amino axit được tổng đúng theo từ sự đồng điệu đạm, quá trình này nhờ vào rất các vào sức mạnh của cây và yếu tố môi trường.

Nếu bón trực tiếp amino axit vào cho cây sẽ giúp giảm được quy trình tiến độ tự tổng hợp amino axit trong cây trồng đồng thời giúp cây tăng trưởng, cách tân và phát triển mạnh mẽ, cùng tăng chất lượng, năng suất mùa vụ.

Hiện nay, Amino axit đã dần được sử dụng phổ biến như những loại phân bón sinh học trên nhiều tổ quốc trên thay giới.

3. Tăng tỷ lệ ra hoa, đậu trái

Amino axit giúp tăng sức sinh sống và kéo dãn dài thời gian sống của phân tử phấn, từ bỏ đó làm cho tăng phần trăm đậu trái của cây trồng, đặc trưng đối với các cây thụ phấn tự nhiên như tiêu, cà phê,…

*
Amino axit giúp phần trăm đậu trái của cây cà phê

Một số các loại amino axit có tác động đến tỉ lệ ra hoa, đậu trái của cây:

L-HistidineGiúp quả chín
L-Pro lienTăng kĩ năng sinh sản của phấn hoa
L-Lysine, L-Methionine, L-Glutamic axittăng sự nảy mầm của phấn hoa với độ dài của ống phấn
L-Alanine, L-Valine, L-LeucineCải thiện quality trái cây

4. Là nguồn nitơ cơ học ổn định

Cây cần phải có nitơ để cải tiến và phát triển khỏe mạnh. Bọn họ thường dùng các loại phân bón gồm chứa amoni (NH4+) cùng Nitrat (NO3–) để cung cấp nitơ mang lại cây. Tuy nhiên, các chất cơ học amino axit lại là một nguồn hỗ trợ nitơ hữu cơ ổn định.

Nitơ được cung ứng từ nguồn amino axit ít bị rửa trôi và dính chắc trong đất lâu dài hơn các loại nitơ trong phân bón hoá học. Nitơ giúp tổng đúng theo amino axit với protein.

Tế bào có xu hướng phát triển vững chắc và kiên cố với hình dạng thoải mái và tự nhiên khi lúc nitơ được hỗ trợ bởi các nguồn hữu cơ với nitrat cân nặng bằng. Từ bỏ đó, cây đang khoẻ hơn, sức khỏe cao rộng và chịu được găng và côn trùng chích hút tấn công.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Lập Phương Và Vận Dụng Trong Bài Tập Cụ Thể

5. Tăng kết quả thuốc bảo vệ thực vật

Sử dụng phối kết hợp thuốc bảo vệ thực vật dụng với amino axit cho hiệu quả rõ rệt. Amino axit giúp bảo quản thuốc trên mặt phẳng lá nhờ tài năng bám dính giỏi ngay cả khi gặp mưa.

*

6. Tận dụng hết công dụng của các nguyên tố vi lượng

Amino axit tận dụng hết chức năng của các nguyên tố vi lượng. Amino axit liên kết giỏi với những kim nhiều loại như sắt, kẽm, mangan y hệt như canxi & magie giúp cây hấp thụ một cách gấp rút và hiệu quả. 

Đồng thời, amino axit làm tăng nhanh quá trình vận chuyển những chất từ bỏ rễ cho lá và đến các phần tử khác. 

Chức năng của một trong những loại amino axit nổi bật

LysineCải thiện màu sắc hoa quả
Aspartic axitTổng đúng theo DNA, RNA giúp nâng cấp vị sản phẩm
ValineGia tăng hương thơm vị
LeucineKích thích hợp nảy mầm, ra lá, nâng cấp màu sắc
Glutamic axitKết hợp với Kali giúp phòng khuẩn
AlanineCải thiện hương thơm vị
HistidineTăng mùi vị và độ chua
PhenylalanineTăng tài năng phòng bệnh, kháng khuẩn
GlycineTăng vị ngọt, giúp cây mạnh mẽ cả vào thời tiết giá lạnh
SerineVật hóa học cơ bản tạo buộc phải vị của sản phẩm
ArginineTăng mùi hương thơm, nâng cấp màu sắc
ThreonineTăng tài năng đỗ quả
ProlineKích mê thích nở hoa cùng tăng công dụng thụ phấn
TyrosineHiệu trái phòng dịch và miễn dịch
MethionineTăng độ đường, kích ưng ý quả chín
CystineTăng độ đường, kích ham mê phát triển
IsoleucineHình thành diệp lục mang đến cây

Vai trò của axit amin trong trồng trọt