áo tiếng anh là gì

Lại quay về với chủ thể về phục trang nhập giờ đồng hồ anh, ngày thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục nói đến một dụng cụ nhưng mà ai cũng đều có, ai cũng cần được và ai cũng đều có nhiều này đó là dòng sản phẩm áo. Nói cộng đồng thì dòng sản phẩm áo hiện đang có nhiều loại áo lắm, đơn cử như áo đem thường thì thì thịnh hành bạn cũng có thể thấy ngay lập tức áo nhiều năm tay, áo sơ-mi, áo ngắn tay, áo tía lỗ, áo tập bơi, áo … ngực và thật nhiều loại áo không giống đem ngày đông như áo khóa ngoài, áo len ấm, áo bão táp, áo lưu giữ nhiệt độ. Nói cộng đồng là có rất nhiều loại áo, từng loại áo tiếp tục mang tên gọi không giống nhau. Trong nội dung bài viết này tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu dòng sản phẩm áo tiếng anh là gì và thương hiệu một só loại áo nhằm chúng ta tìm hiểu thêm.

 • Đôi giầy giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái nịt giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái nón giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái nhà bếp giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái truyền hình giờ đồng hồ anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Cái áo tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh dòng sản phẩm áo hiện đang có vô cùng nhiều cách thức gọi, từng loại áo không giống nhau sẽ tiến hành gọi theo đuổi một thương hiệu không giống nhau. Nếu mình thích nói đến việc ăn mặc quần áo, phục trang rằng cộng đồng thì đem kể từ clothes, phiên âm hiểu là /kləuðz/. Còn ví dụ nói đến dòng sản phẩm áo tiếp tục không tồn tại kể từ nào là chỉ dòng sản phẩm áo tóm lại nhưng mà tiếp tục mang tên từng loại áo không giống nhau. Tất nhiên, theo đuổi thói thân quen tương tự cơ hội rằng thịnh hành thì dòng sản phẩm áo rằng cộng đồng thông thường được gọi là shirt, phiên âm hiểu là /ʃəːt/ (thực tế shirt là nhằm chỉ dòng sản phẩm áo sơ-mi nhé).

Bạn đang xem: áo tiếng anh là gì

Clothes /kləuðz/

https://searlearbitration.org/wp-content/uploads/2022/07/clothes.mp3

Shirt /ʃəːt/

https://searlearbitration.org/wp-content/uploads/2022/07/shirt.mp3

Xem thêm: sam cheng là ai

Để hiểu rõ đích kể từ clothes hoặc shirt ko khó khăn. Trước tiên chúng ta nên coi cơ hội hiểu phiên âm nhằm rất có thể hiểu rõ phiên âm của 2 kể từ này. Sau khi hiểu rõ phiên âm chuẩn chỉnh rồi coi như chúng ta đang được hiểu đích được kể từ, tuy nhiên rất có thể độc giả sẽ ảnh hưởng sai đôi lúc, vậy nên các bạn hãy nghe lại cơ hội hiểu chuẩn chỉnh phía trên là rất có thể hiểu rõ đích từ là một cơ hội đơn giản và dễ dàng.

Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Tên gọi một vài loại áo thông dụng

 • Shirt /ʃəːt/: áo sơ mi
 • Bathrobe /ˈbɑːθ.rəʊb/: áo choàng tắm
 • Dress /dres/: áo ngay lập tức váy
 • Nightclothes /ˈnaɪt.kləʊðz/: ăn mặc quần áo mang theo ngủ
 • Sweater /ˈswetər/: áo len ấm nhiều năm tay
 • Turtleneck /ˈtɜː.təl.nek/: áo len ấm cổ lọ
 • Cardigan /ˈkɑːdɪɡən/: áo khóa ngoài len đem khuy mua sắm phía trước
 • T-shirt /ti: ʃəːt/: áo phông
 • Blouse /blaʊz/: áo sơ-mi white mang lại nữ
 • Jacket /ˈdʒækɪt/: áo khoác
 • Suit /suːt/: áo vest
 • Pyjamas /piʤɑ:məz/: vật dụng ngủ, ăn mặc quần áo ngủ
 • Pullover /ˈpʊləʊvə(r)/: áo len ấm chui đầu
 • Raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/: áo mưa
 • Bra /brɑː/: áo trong nữ
 • Anorak /ˈæn.ə.ræk/: áo khóa ngoài bão táp đem mũ
 • Dinner jacket /ˈdɪn.ə ˌdʒæk.ɪt/: áo vest dự tiệc
 • Tank top /ˈtæŋk ˌtɒp/: áo tía lỗ, áo ko tay
Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Một số loại phục trang nhập giờ đồng hồ anh

 • Tube top /tʃuːb tɒp/: dòng sản phẩm áo ống
 • Safety pin /ˈseɪf.ti ˌpɪn/: dòng sản phẩm kim băng
 • Deerstalker /ˈdɪəˌstɔː.kər/: dòng sản phẩm nón thám tử
 • Headscarf /ˈhed.skɑːf/: khăn quấn đầu của những người Hồi giáo
 • Wheelie bag /ˈwiː.li ˌbæɡ/: dòng sản phẩm chạm li kéo
 • Cloche /klɒʃ/: nón chuông
 • High heels /ˌhaɪ ˈhiːlz/: giầy cao gót
 • Bikini /bɪˈkiː.ni/: bộ quần áo tập bơi 2 miếng của nữ
 • Gold necklace /ɡəʊld ˈnek.ləs/: dòng sản phẩm dây chuyền sản xuất vàng
 • Boxer shorts /ˈbɒk.sə ˌʃɔːts/: quần con đùi nam
 • Tie clip /ˈtaɪ ˌklɪp/: dòng sản phẩm cặp cà vạt
 • Woolly hat /ˈwʊl.i hæt/: nón len
 • Hairband /ˈheə.bænd/: dòng sản phẩm bờm
 • Mary janes /ˌmeə.ri ˈdʒeɪnz/: giầy búp bê
 • Bonnet /ˈbɒn.ɪt/: nón quấn em bé
 • Boot /buːt/: giầy bốt cao cổ
 • Pendant /ˈpen.dənt/: dây chuyền sản xuất mặt mày đá quý
 • Hair clip /ˈheə ˌklɪp/: dòng sản phẩm cặp tóc
 • Ring /rɪŋ/: dòng sản phẩm nhẫn
 • Anorak /ˈæn.ə.ræk/: áo khóa ngoài bão táp đem mũ
 • Pyjamas /piʤɑ:məz/: ăn mặc quần áo đem ở nhà
 • Boxer shorts /ˈbɒk.sə ˌʃɔːts/: quần con đùi nam
 • Bowler hat /ˌbəʊ.lə ˈhæt/: nón trái ngược dưa
 • Wedge shoes /wedʒ ˌʃuː/: giầy đế xuồng
 • Cowboy hat /ˈkaʊ.bɔɪ ˌhæt/: nón cao bồi
 • Scarf /skɑːf/: dòng sản phẩm khăn choàng cổ
 • Bow /bəʊ/: dòng sản phẩm nơ
 • Waistcoat /ˈweɪs.kəʊt/: áo ghi lê
 • Mitten /ˈmɪt.ən/: căng thẳng tay trượt tuyết
 • Baseball cap /ˈbeɪs.bɔːl ˌkæp/: nón bóng chày
 • Boxing gloves /ˈbɒk.sɪŋ ˌɡlʌvz/: căng thẳng tay đấm bốc
 • Woollen scarf /ˈwʊl.ən skɑːf/: dòng sản phẩm khăn len
 • Scarf /skɑːf/: khăn choàng cổ
 • Conical hat /ˈkɒn.ɪ.kəl hæt/: dòng sản phẩm nón lá
 • Tie /taɪ/: dòng sản phẩm cà vạt
Cái áo tiếng anh là gì
Cái áo tiếng anh là gì

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc dòng sản phẩm áo tiếng anh là gì thì câu vấn đáp là shirt, tuy nhiên thực đi ra kể từ này là nhằm chỉ dòng sản phẩm áo sơ-mi. Cũng mang trong mình 1 kể từ không giống là clothes nhằm nói đến dòng sản phẩm áo tuy nhiên là nhằm chỉ cộng đồng mang lại phục trang, quần áo rằng cộng đồng. Vậy nên, khi nói đến dòng sản phẩm áo chúng ta nên rằng ví dụ loại áo nhưng mà chúng ta đang được ham muốn nói tới là tốt nhất có thể như áo ngắn tay, áo nhiều năm tay, áo len ấm, áo khóa ngoài, áo phông thun, áo sơ-mi hoặc áo váy.

Xem thêm: lý tinh vân là ai