as much as là gì

Hôm ni, Vietop xin mang đến chúng ta phần cụ thể rộng lớn về cấu trúc As much as – một cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh thông thường bắt gặp vô cả văn ghi chép và vô tiếp xúc hằng ngày, na ná cơ hội phân biệt nó với cấu trúc As many as sở hữu kết quả tương tự động. Hãy nằm trong liếc qua nội dung bài viết sau đây nhé!

Định nghĩa

Bạn đang xem: as much as là gì

As much as thông thường đem ý nghĩa sâu sắc “nhiều như là”, “ngang như”, “gần như là”, “cũng chừng ấy”…

E.g.: That applies to tướng you as much as to tướng them. (Điều cơ vận dụng cho mình na ná cho tới bọn họ.)

Cách dùng cấu tạo As much as

cấu trúc As much as

As much as đem nghĩa “nhiều như là”

S + V + as much as + …

E.g.: They want peace as much as we tự. (Họ ước muốn chủ quyền nhiều như Cửa Hàng chúng tôi mong muốn vậy.)

As much as đem nghĩa “nhiều cái gì cơ như”

S + V + as much + N + as + …

E.g.: Alex has as much chocolate as Wendy. (Alex cũng đều có nhiều socola như Wendy vậy.)

As much as đem nghĩa “nhiều nhất sở hữu thể”

S + V + as much as + possible

E.g.: Relax as much as possible and keep breathing steadily. (Hãy thư giãn giải trí không còn nấc hoàn toàn có thể và nối tiếp thở đều đều.)

Phân biệt As much as và As many as

As much as và As many as đều sở hữu nghĩa và kết quả tương tự động nhau tuy nhiên các bạn Note rằng As much as tiếp tục người sử dụng cho tới danh kể từ ko điểm được (uncountable nouns), còn as many as tiếp tục người sử dụng cho tới danh kể từ điểm được (countable nouns).

cấu trúc As much as và as many as

E.g.: Andy’s cup has as much coffee as there is in mine. (Trong ly của Andy cũng đều có nhiều coffe như vô ly của tôi.)

Xem thêm: trạng kế là ai

→ Coffee (cà phê) là danh kể từ ko điểm được (uncountable noun) nên tao người sử dụng as much as.

I don’t have as many friends as he does. (Tôi không tồn tại nhiều các bạn như anh tao sở hữu.)

→ Friends (bạn bè) là danh kể từ điểm được (countable noun) nên tao người sử dụng as many as.

Xem thêm:

 • Thì lúc này đơn
 • Thì quá khứ đơn
 • Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập dượt về As much as

Fill in the blank with “much” or “many” to tướng complete the sentences below.

 1. I have as _____ money as my brother.
 2. There are as _________ people in the ngân hàng today as there was yesterday.
 3. Oscar doesn’t know as _______ about Trung Quốc as Michael.
 4. Does Michael laugh as _______ as Pam?
 5. Stanley eats as ________ cakes as Michael.
 6. There isn’t as _____ sugar in my tea as there is in Oscar’s.
 7. I read as ______ news as you tự.
 8. I read as _______ news reports as you tự.
 9. Farmer Bob has as ______ chickens as Farmer Sue.
 10. Louis ate as ______ chicken as Jimmy.
 11. Give bu as _______ information as you can.
 12. Bob drank as _______ beers as Pete did.
 13. There isn’t as ________ furniture in this room as there is in the other room.
 14. David earns as _______ as his father.
 15. There aren’t as _______ bridges in Dublin as there are in Paris.
 16. Kate doesn’t drink as ______ as she used to tướng.
 17. We need as ______ volunteers as possible.
 18. She earns as ______ as necessary.
 19. Phyliss has as ______ food for lunch as Kevin.
 20. Oscar has as ______ computers as Angela.

Đáp án

 1. Much
 2. Many
 3. Much
 4. Much
 5. Many
 6. Much
 7. Much
 8. Many
 9. Many
 10. Much
 11. Much
 12. Many
 13. Much
 14. Much
 15. Many
 16. Much
 17. Many
 18. Much
 19. Much
 20. Many 

Hy vọng qua quýt nội dung bài viết bên trên, Vietop vẫn hoàn toàn có thể chung chúng ta nắm rõ rộng lớn kỹ năng về cấu tạo As much as na ná cơ hội phân biệt nó với cấu tạo As many as vô giờ Anh. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng và hãy nằm trong đón đợi những nội dung bài viết tiếp sau nhé!

Xem thêm: zoom là ai trong flash