Ý nào sau đây không buộc phải là biểu lộ của sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ kinh tế ở việt nam hiện nay?
Cho bảng số liệu
Tốc độ phát triển GDP qua các năm của nước ta (Đơn vị: %)
*
Dạng biểu đồ phù hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của vn giai đoạn trên là
Khó khăn phệ nhất tác động đến giá thành đối với vấn đề sản xuất cây lâu năm của nước ta bây chừ là
Nguyên nhân nào sau đây làm cho cây công nghiệp lâu năm ở vn đóng vai trò đặc biệt hơn trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Biểu hiện tại của đưa dịch cơ cấu tổ chức lãnh thổ kinh tế ở nước ta là

A. Những khu công nghiệp triệu tập và vùng chuyên canh được hình thành

B. Nhiều hoạt động dịch vụ mới thành lập và hoạt động và hình thành những vùng đụng lực

C. Tỉ trọng của công nghiệp bào chế tăng, công nghiệp khai thác giảm

D. Nhà nước cai quản lí các ngành kinh tế và những lĩnh vực tài chính then chốt


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Có từng nào phát biểu dưới đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành sinh sống Đồng bởi sông Hồng?1. Xu thế chung là giảm tỉ trọng quanh vùng I, tăng nhanh tỉ trọng của khoanh vùng II bên trên cơ sở bảo đảm an toàn tăng trưởng kinh tế tài chính gắn với văn minh xã hội2. Vào từng ngành, giữa trung tâm là phát triển và văn minh hoá công nghiệp chế biến, các ngành khác và thương mại dịch vụ gắn với yêu thương cầu...

Bạn đang xem: Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là


Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành sống Đồng bởi sông Hồng?

1. Xu hướng chung là bớt tỉ trọng khoanh vùng I, tăng cấp tốc tỉ trọng của khu vực II bên trên cơ sở bảo đảm an toàn tăng trưởng tài chính gắn với tiến bộ xã hội

2. Trong từng ngành, trọng tâm là trở nên tân tiến và văn minh hoá công nghiệp chế biến, những ngành khác và dịch vụ gắn với yêu cầu trở nên tân tiến nền nông nghiệp trồng trọt hàng hoá.

3. Đối với khoanh vùng II, quá trình chuyển dịch đính thêm với vấn đề hình thành những ngành công nghiệp hết sức quan trọng để áp dụng có tác dụng các thế dũng mạnh về thoải mái và tự nhiên và nhỏ người.

4. Đối với khoanh vùng I, tăng tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi cùng thuỷ sản, tăng tỉ trọng của cây lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm

A. 1

B. 2

C. 3

D.4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án C


Đúng(0)
Có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng về nguyên nhân ở vn cần đề xuất hình thành những vùng kinh tế tài chính trọng điểm?1) những vùng tài chính trọng điểm là hễ lực hệ trọng sự phân phát triển tài chính - xóm hội đất nước.2) các vùng kinh tế tài chính trọng điểm tạo nên tốc độ trở nên tân tiến nhanh cho cả nước.3) các vùng kinh tế tài chính trọng điểm thu hút những ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ kia nhân rộng...
Đọc tiếp

Có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng về tại sao ở việt nam cần phải hình thành những vùng kinh tế tài chính trọng điểm?

1) các vùng tài chính trọng điểm là hễ lực tác động sự phát triển tài chính - làng mạc hội đất nước.

2) các vùng kinh tế trọng điểm tạo ra tốc độ cách tân và phát triển nhanh cho tất cả nước.

3) các vùng tài chính trọng điểm thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

4) các vùng tài chính trọng điểm là khu vực thu hút mạnh khỏe lao hễ và tập trung dân cư trên một diện tích rộng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương

Đáp án C


Đúng(0)
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về tại sao ở vn cần cần hình thành các vùng tài chính trọng điểm?1) những vùng tài chính trọng điểm là rượu cồn lực liên quan sự phạt triển kinh tế - xã hội đất nước.2) những vùng kinh tế tài chính trọng điểm tạo ra tốc độ trở nên tân tiến nhanh cho tất cả nước.3) các vùng kinh tế trọng điểm thu hút các ngành new về công nghiệp và dịch vụ thương mại để từ kia nhân rộng...
Đọc tiếp

Có từng nào phát biểu dưới đây đúng về tại sao ở vn cần phải hình thành các vùng kinh tế tài chính trọng điểm?

1) các vùng kinh tế trọng điểm là rượu cồn lực tác động sự vạc triển tài chính - làng mạc hội đất nước.

2) các vùng kinh tế trọng điểm tạo nên tốc độ cải cách và phát triển nhanh cho tất cả nước.

3) các vùng tài chính trọng điểm thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ kia nhân rộng lớn ra toàn quốc.

4) các vùng kinh tế tài chính trọng điểm là chỗ thu hút mạnh mẽ lao rượu cồn và tập trung dân cư bên trên một diện tích rộng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án:C

Giải thích: vì sao ở việt nam cần đề xuất hình thành các vùng kinh tế tài chính trọng điểm là do:

- các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phạt triển kinh tế - buôn bản hội khu đất nước.

- các vùng kinh tế tài chính trọng điểm tạo nên tốc độ trở nên tân tiến nhanh cho cả nước.

- những vùng kinh tế tài chính trọng điểm thu hút những ngành bắt đầu về công nghiệp và dịch vụ để từ kia nhân rộng lớn ra toàn quốc


Đúng(0)
Phát biểu nào sau đây đúng về các vấn đề buộc phải tập trung xử lý để vùng tài chính trọng điểm phía Bắc gồm vị thế xứng danh hơn trong nền kinh tế của cả nước?1) Đẩy mạnh những ngành công nghiệp trọng điểm, cải cách và phát triển nhanh ngành có hàm lượng kỹ năng cao, ko gây độc hại môi trường.2) trở nên tân tiến các khu vực công nghiệp tập trung.3) công ty trọng đến thương mại dịch vụ và các chuyển động dịch...
Đọc tiếp

Phát biểu nào sau đây đúng về các vấn đề buộc phải tập trung giải quyết và xử lý để vùng tài chính trọng điểm phía Bắc tất cả vị thế xứng đáng hơn vào nền kinh tế của cả nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành bao gồm hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

2) cải tiến và phát triển các quần thể công nghiệp tập trung.

3) nhà trọng đến thương mại dịch vụ và các hoạt động dịch vụ khác, tuyệt nhất là du lịch.

4) chuyển dịch cơ cấu ngành nntt theo hướng chế tạo hàng hoá có quality cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương

Đáp án:D

Giải thích: những vấn đề nên tập trung giải quyết để vùng tài chính trọng điểm phía Bắc tất cả vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước là:

- Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, phát triển nhanh ngành tất cả hàm lượng kinh nghiệm cao, ko gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

- phát triển các quần thể công nghiệp tập trung.

- nhà trọng đến thương mại và các chuyển động dịch vụ khác, tuyệt nhất là du lịch.

- gửi dịch cơ cấu ngành nông nghiệp & trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá tất cả chất lượng


Đúng(0)
Phát biểu nào dưới đây đúng về các vấn đề bắt buộc tập trung giải quyết để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm vị thế xứng danh hơn vào nền kinh tế của cả nước?1) Đẩy mạnh những ngành công nghiệp trọng điểm, cải tiến và phát triển nhanh ngành có hàm lượng kỹ năng cao, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường.2) phát triển các quần thể công nghiệp tập trung.3) chú trọng đến dịch vụ thương mại và các hoạt động dịch...
Đọc tiếp

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng về những vấn đề bắt buộc tập trung giải quyết và xử lý để vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Bắc tất cả vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế tài chính của cả nước?

1) Đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, cải tiến và phát triển nhanh ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, ko gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

2) trở nên tân tiến các quần thể công nghiệp tập trung.

3) chú trọng đến thương mại và các vận động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

4) gửi dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chế tạo hàng hoá có unique cao

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án D


Đúng(0)
Cho bảng số liệu sau : CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN tởm TẾ CỦA VÙNG ĐÔNG phái nam BỘ NĂM 2000 VÀ NĂM 2010 ( Đơn vị: %) Thành phần kinh tế tài chính 2000 2010 toàn bô 100 100 nhà nước 30,6 13,5 không tính nhà nước 19,0 29,5 khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ko kể 50,4 52,5 địa thế căn cứ vào bảng số liệu cùng các...
Đọc tiếp

Cho bảng số liệu sau :

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN tởm TẾ CỦA VÙNG ĐÔNG phái nam BỘ NĂM 2000 VÀ NĂM 2010

( Đơn vị: %)

Thành phần khiếp tế

2000

2010

Tổng số

100

100

Nhà nước

30,6

13,5

Ngoài bên nước

19,0

29,5

Khu vực bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài

50,4

52,5

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức vẫn học, vấn đáp các câu hỏi sau:

Giai đoạn 2000 – 2010, sinh sống vùng Đông Nam cỗ thành phần tài chính có tỉ trọng giá chỉ trị cung ứng công nghiệp thay đổi động lớn số 1 là?

A. Bên nước

B. Quanh đó Nhà nước

C. Khu vực có vốn dầu tư nước ngoài

D. Công ty nước và kế bên Nhà nước


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta rút ra những nhận xét sau:

- Thành phần kinh tế nhà nước tụt giảm mạnh và giảm 17,1%.

- Thành phần tài chính ngoài công ty nước tăng thêm và tăng lên 10,5%.

- Thành phần kinh tế có vốn chi tiêu nước quanh đó tăng vơi và tăng lên 6,6%.

Đáp án:A


Đúng(0)

Dựa vào Atlat Địa lí nước ta và kỹ năng và kiến thức đã học, hãy :

a) Nêu tên các trung trọng điểm công nghiệp, quy cơ, cơ cấu tổ chức ngành của mỗi trung trọng tâm công nghiệp nghỉ ngơi vùng tài chính trọng điểm phía phái nam nước ta.

b) Nêu thế bạo gan để cách tân và phát triển kinh tế-xã hội của vùng tài chính trọng điểm phía Nam.


#Địa lý lớp 12
1
Mai Thị Xuân Bình

a) những trung trọng tâm công nghiệp, quy mô, cơ cấu tổ chức ngành của mỗi trung trọng tâm công nghiệp ngơi nghỉ vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía phái nam nước ta.

- tp.hồ chí minh quy mô không hề nhỏ : bên trên 120 ngàn tỉ đồng

- Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu : quy mô bự từ 40 mang đến 120 ngàn tỉ đồng

- Tân An, Mỹ Tho : quy mô nhỏ dưới 9 nghìn tỉ đồng

b) Thế mạnh mẽ để phát triển kinh tế - thôn hội của vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía nam giới nước ta

- gồm vị trí địa lí quan trọng thuận lợi (bản lề thân Tây Nguyên, Duyên hải phái nam Trung bộ với Đồng bởi sông Cửu Long); tất cả nguồn tài nguyên đa dạng, trông rất nổi bật nhất là dầu khí ở thềm lục địa

- người dân đông, nguồn lai cồn dồi dào, có chất lượng.

- đại lý hạ tầng, cửa hàng vật hóa học kỹ thuật tốt và đồng bộ

- tập trung tiềm lực và tất cả trình độ trở nên tân tiến kinh tế tối đa cả nước.


Đúng(0)
Cơ cấu giá trị công nghiệp theo thành phần kinh tế có sự di chuyển theo hướng
A. Sút tỉ trọng khu vực Nhà nước và không tính Nhà nước, tăng tỉ trọng khoanh vùng có vốn đầu tư nước ngoài.B. Tăng tỉ trọng quanh vùng Nhà nước và bên cạnh Nhà nước, sút tỉ trọng khoanh vùng có vốn đầu tư nước ngoài.C. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài đơn vị nước và khu vực có vốn chi tiêu nước ngoài, bớt tỉ trọng khoanh vùng Nhà...
Đọc tiếp

Cơ cấu giá trị công nghiệp theo thành phần tài chính có sự chuyển dịch theo hướng

A. Bớt tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoại trừ Nhà nước, tăng tỉ trọng khoanh vùng có vốn chi tiêu nước ngoài.

B. Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và không tính Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực có vốn chi tiêu nước ngoài.

C. Tăng tỉ trọng khoanh vùng ngoài công ty nước và khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài, bớt tỉ trọng khu vực Nhà nước.

D. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước, bớt tỉ trọng khu vực Nhà nước và quanh vùng có vốn chi tiêu nước ngoài.


#Địa lý lớp 12
1
sky12

Cơ cấu giá trị công nghiệp theo thành phần kinh tế có sự chuyển dời theo hướng

A. Giảm tỉ trọng quanh vùng Nhà nước và không tính Nhà nước, tăng tỉ trọng khoanh vùng có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và bên cạnh Nhà nước, sút tỉ trọng khoanh vùng có vốn chi tiêu nước ngoài.

C. Tăng tỉ trọng khu vực ngoài đơn vị nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, sút tỉ trọng khu vực Nhà nước.

D. Tăng tỉ trọng khoanh vùng ngoài nhà nước, giảm tỉ trọng quanh vùng Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.


Đúng(0)
Có từng nào phát biểu sau đây đúng về vì sao làm cho cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp của nước ta có sự di chuyển rõ rệt?1) nhằm mục đích thích nghi với tình trạng mới của khu đất nước, quốc tế.2) Để có thể hội nhập vào thị trường khu vực và núm giới.3) nhằm ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề một biện pháp hợp lí.4) Để hình thành những trung trung khu và vùng công nghiệp bự A. 1 B. 2 C. 3 D....
Đọc tiếp

Có từng nào phát biểu dưới đây đúng về lý do làm cho cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp của nước ta có sự vận động và di chuyển rõ rệt?

1) nhằm mục đích thích nghi với tình hình mới của khu đất nước, quốc tế.

2) Để rất có thể hội nhập vào thị trường khoanh vùng và cụ giới.

3) nhằm mục đích ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một giải pháp hợp lí.

4) Để hình thành những trung trọng điểm và vùng công nghiệp lớn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương

Đáp án B


Đúng(0)

Phân tích những nguồn lực từ bỏ nhiên tài chính xã hội có thuận lợi và trở ngại gì để biến vùng siêng canhcây công nghiệp lớn nhát cả nưóc. Nêu cơ cấu cây công nghiệp ĐNB và tình trạng phân bố các cây công nghiệp ở trong vùng:


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Cơ

*Các khả năng, những thế mạnh mẽ về thoải mái và tự nhiên trong cải cách và phát triển cây công nghiệp-về địa điểm địa lý:

+Vì ĐNB nằm gọn trong vành đai nhiệt đới gió mùa Bắc phân phối cầu sát xích đạo rộng là gần chí tuyến, nên vạn vật thiên nhiên của ĐNB làthiên nhiên nhiệt đới gió mùa , dễ dàng cho phân phát triẻn cây công nghiệp nhiệt đới, điển ngoài ra Cà phê .

-ĐNB lại nằm gần những nước ĐNA như Malaixia, Sinhgapo, Indonesia với khí hậu gần như tương đồngvới các nước này. Vìthế ko những thuận tiện mở rộng bắt tay hợp tác giao lưu buôn bán với các nước đó, cơ mà còn có tác dụng trao đổi kỹ thuật, nhập ngoạicác loại cây công nghiệp tất cả năng xuất cao, từ những nước đó điển trong khi giống Cao su.

-Khí hậu ĐNB có tương đối nhiều thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp. Tất cả nền ánh sáng bức xạ cao với số giờ nắng 2400- 2600 giờ/năm cùng với tổng nhiệt độ độ chuyển động 100000 với nhiệt độ trung bình năm là 28-29 0 C được cho phép đẩy táo bạo xen canh, thâm canh canh tăng vụ chuyển phiên vòng khu đất với khối hệ thống cây công nghiệp ưa nóng,điển hình như cao su, cà phê, điều, lạc, mía...

Khí hậu ĐNB vô cùng ôn hoà, không có sương muối, không nhiều bão đề xuất rất có ích cho việc tăng năng suất sản lượng, unique câytrồng.

Nhưng nặng nề khăn lớn nhất của khí hậu với cải cách và phát triển nông nghiệp là phân hoá theo mùa, mùa mưa với mùa khô, trong những số ấy mùakhô thì háo nước tưới nghiêm trọng.

- đất nntt để cải tiến và phát triển chăn nuôi sống ĐNB có khá nhiều lợi thế: có S đất đỏ bazan 940 000 ha, đất xám phù sa cổ 700000ha, nhưng mà đất đai trong vùng phân bổ trên địa hình cao nguyên lượn sóng, đồi chén bát úp rất dễ khai thác, do đó rất dễ dàng cho việcxây dựng hầu hết vùng chăm canh cây lâu năm quy mô bự : cao su, điều, đậu tương...

+Nguồn nước tưới nhờ vào lượng mưa vừa phải năm phệ từ 1400 mang đến 1800 mm, lại có mật độ sông ngòi rầm rịt với trữ lượngnước sông 30 tỷm3 , đầy đủ khả năng cung ứng cho cải cách và phát triển cây công nghiệp nếu cải cách và phát triển thuỷ lợi tốt nhưng sự phân hoá cơ chế nướctheo 2 mùa mưa, khô là trở ngại lớn vào việc giải quyết và xử lý nước tưới cho cây công nghiệp vào mùa khô.

+Do vị trí địa lý của ĐNB gồm ý nghía quan trọng đặc biệt vì nó nằm tại vùng giao thoa giữa bắc bộ - nam giới Bộ, thân Tây nguyên với
ĐBSCL chính vì như vậy ĐNB có tương đối nhiều điều khiếu nại tự nhiên, môi trường được cho phép nhập ngoại được không ít giống cây lâu năm từ những vùngtrong toàn nước và những nước trong khoanh vùng Đông phái mạnh á, điển hình là mọi cây công nghiệp nhiệt đới gió mùa đặc sản như cao su, điều,Thanh Long.

Tóm lại về các điều kiện tài nguyên thiên nhiên có tương đối nhiều thuận lợi với hiện ra ở vùng này, vùng siêng canh cây côngnghiệp quy mô lớn với cả nước.

+Các khả năng thế to gan về kinh tế xã hội để phát triển cây công nghiệp sống trong vùng.

- trước tiên ĐNB có nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt quan trọng có trình độ dân trí cao, các thợ giỏi, thợ bậc cao lành nghề, nhiềukinh nghiệm lâu đời trong việc thâm canh những cây công nghiệp, điển hình là thâm canh cây Lạc, Mía cùng đậu tương. Bởi vậy gồm thểnói nguồn lực sống vùng này là động lực bao gồm để trở nên ĐNB thành vùng chuyên canh cây công nghiệp quy tế bào lớn, năng suất cao, chấtlượng rất tốt cả nước.

-ĐNB có cơ sở hạ tầng rất vững khỏe khoắn với cải cách và phát triển cây công nghiệp điển hình nổi bật là:

+Trước không còn đã xây dựng được công trình Dầu Tiếng lớn số 1 cả nước.

+Các nhà máy thuỷ điện đã và đang rất được xây dựng trong vùng đều phải có phương án phối hợp giữa tưới với tiêu mang lại nông nghiệpnói chung và cây lâu năm nói riêng vì thế nguồn nước tưới cho cây lâu năm vào mùa khô không phải là vụ việc gay gắt như
ĐBSCL.

+Trong vùng đã xây dựng được nhà máy sản xuất chế biến thành phầm cây công nghiệp có công nghệ cao như chế tao cà phê, cao su,điều do vậy khối hệ thống các xí nghiệp chế vươn lên là này vừa là mối cung cấp lực, vừa là thị trường tiêu thụ kích thích cây công nghiệp trong vùngphát triển nhanh.

+Ngoài ra cơ sở vật chất trong vùng đang được tân tiến nhanh về điện năng, về giống cây công nghiệp ... Là nguồn lực bổtrợ cho cấp dưỡng và chế biến cây công nghiệp phát triển .

- Về con đường lối chính sách của đảng và Nhà nước rất dễ dãi cho cách tân và phát triển nhanh cây công nghiệp, đó là áp dụng cơ chếthị trường một giải pháp sáng tạo, áp dụng triệt để chính sách mở cửa ngõ cùng với chế độ liên doanh nước ngoài, lôi cuốn được nhiềunguồn vốn đầu tư, mở rộng thị phần tiêu thụ trên thế giới và đã có tương đối nhiều xí nghiệp liên kết kinh doanh hợp tác nước ngoài trong lĩnh vựcsản xuất bào chế cây công nghiệp. Kết luận về các thế khỏe mạnh kinh tế- làng hội ở ĐNB đang có khá nhiều triển vọng phệ và lợi thế với đẩymạnh cải tiến và phát triển sản xuất chế biến những loại cây công nghiệp nhiệt đới trong vùng phục vụ xuất khẩu cao.

*Cơ cấu cây lâu năm và sự phân bổ cây công nghiệp diễn đạt như sau:

-Cơ cấu cây công nghiệp ở ĐNB hết sức da dạng , đó là những cây công nghiệp lâu năm ngày, những cây côngnghiệp ngắn ngàynhưng đa số là cây công nghiệp nhiệt đới gió mùa đặc sản đó là:

+Cây Cao su: , cà phê, tiêu, điều , mía, lạc ...

-Sự phana bố các cây công nghiệp trình bày như sau:

+Cao su là cây công nghiệp đặc biệt quan trọng nhất được trồng thành vùng chuyên canh quy mô lớn nhất ở Lộc Ninh, Phước Hoà,Phú Riềng, Bình Phước, chiếm đến 314 S cao su cả nước, sản lượng 75% cả nước.

+Cà phê có diện tích s đứng hàng sản phẩm 2 toàn quốc sau tây Nguyên được trồng các nhất sinh hoạt tỉnh Đồng nai tiếp đến là Tây Ninh vàbình Dương.

+điều dược trồng cùng với qui mô lớn số 1 cả nước, phân bố nhiều tốt nhất ở những tỉnh vào vùng nhiệt đới nhưng nhiều nhất là ở
Đồng nai với Bình Phước trong vùng bây giờ có sát 400 nhà máy sản xuất chế thay đổi Điều xuất khẩu.Hồ Tiêu: được trồng những nhất nghỉ ngơi Đồng Nai, Bà Rịa vũng tàu ship hàng xuất khẩu là chính.

+Các cây công nghiệp thời gian ngắn ở ĐNB rất phát triển (ngang cùng với cây công nhân dài ngày) nổi bật là:

.Lạc đứng hàng nhất, nhì cả nước được trồng ở Đồng Nai và Tây Ninh.

.đậu tương đứng vị trí thứ 2 cả nước sau Trung du miền núi phía Bắc có S 1,3 S đậu tương toàn quốc và được trồng những ở Đồng
Nai và Tây Ninh.

Xem thêm: Phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông chi tiết nhất, ai đã đặt tên cho dòng sông

. Mía được trồng các nhất ven sông Đồng nai, ven sông sài gòn là vùng nguyên liẹu của khá nhiều nhà máy con đường : điểnhình là nhà máy sản xuất đường tp Hồ Chí Minh

Các cây công nghiệp ngắn ngày khác như thuốc lá, bông, dâu tằm, cói cũng rất được trồng với bài bản nhỏvà S khônglớn.Qua minh chứng ta khẳng định ĐNB đề nghị là vùng chăm canh cây cn quy tế bào lớn có cơ cấu cây cối có năng suất cao,chất lượng cao cùng gắn chặt với những nhà máy sản xuất lớn nhất, hoàn chỉnh nhất ngơi nghỉ cả nước.