C3H4 + Ag
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 được Pgdphurieng.edu.vn soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân nặng bằng đúng đắn phản ứng khi sục khí propin vào dung dịch tất cả hổn hợp Ag
NO3/NH3. Cũng giống như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết bài tập liên quan. Mời chúng ta tham khảo cụ thể nội dung phương trình bên dưới đây.

Bạn đang xem: C3h4 + agno3 + nh3 → c3h3ag + nh4no3


2. Thực hiện phản ứng Propin công dụng với Ag
NO3

Sục khí propin vào dung dịch tất cả hổn hợp Ag
NO3/NH3

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Xuất hiện kết tủa màu vàng

Phản ứng trên hotline là bội nghịch ứng thế bởi ion kim loại

Đây là phản ứng nhận ra ank – 1 – in

3. Thắc mắc vận dụng liên quan 

Câu 1. Để khác nhau ank-1-in cùng anken, ta rất có thể dùng

A. Hỗn hợp HCl.

B. Dung dịch Na
OH.

C. Dung dịch Ag
NO3 trong NH3

D. Hỗn hợp HBr


Đáp án C Để nhận ra ank-1-in với anken ta áp dụng dung dịch Ag
NO3/NH3.

Chỉ tất cả Ank-1-in phản ứng sẽ tạo kết tủa color vàng.


Cn
H2n-2 + x
Ag
NO3 + x
NH3 → Cn
H2n-2-x
Agx↓vàng + x
NH4NO3. (x là số nguyên tử H bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể trường hợp Ank-1-in ở đây là Axetilen thì ta gồm phương trình bội nghịch ứng hóa học sau:

CH ≡ CH + 2Ag
NO3 + 2NH3→ CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3


Câu 2. Cho axetilen phản ứng với hỗn hợp brom dư thu được sản phẩm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2 – CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.


Câu 3. Cho propin qua nước có Hg
SO4 ở 80o
C chế tác ra thành phầm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Thành phầm khác.


Câu 4. Sục khí X vào lượng dư dung dịch Ag
NO3 trong NH3, hoàn thành phản ứng nhận được kết tủa màu đá quý nhạt. Khí X là

A. Etilen.

B. Andehit propionic.

C. Propin.

D. Metan.


Đáp án C Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học xảy ra

CH≡C-CH3 + Ag
NO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓vàng nhạt + NH4NO3

Vậy A là propin


Câu 5. Nhận xét như thế nào sau đó là đúng?

A. Tất cả các ankin phần nhiều tham gia bội nghịch ứng với dung dịch brom

B. Tất cả các ankin có links ba sống đầu mạch đều phản ứng với dung dịch Ag
NO3/NH3 theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol.


C. Các ankin có liên kết ba phần đa tham gia làm phản ứng tráng bạc.

D. Bội phản ứng đặc trưng của Ankin là bội nghịch ứng thế


Câu 6. Dãy nào sau đây đều thâm nhập phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ


Đáp án B A. Loại vị metanal không gia nhập phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2Ag
NO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3 + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2Ag
NO3 + 7NH3 + 3H2O → 9C6H5COONH4 + 2Ag

C. Một số loại Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc


Câu 7. Cho những nhận xét sau:

(1) Glucozơ cùng mantozơ đều phải có phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều chức năng với dung dịch Na
OH.

(3) Axit fomic gia nhập phản ứng tráng bạc

(4) link hiđro là vì sao chính khiến cho etanol có ánh sáng sôi cao hơn của đimetyl ete.

(5) nhiệt độ sôi của axit fomic cao hơn nữa nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic công dụng với Cu(OH)2/Na
OH, đun nóng tạo thành Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản ứng này.

Các dìm xét đúng là:


Đáp án D (1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai vày rượu etylic không tính năng với Na
OH.

(5) không nên vì nhiệt độ sôi của axit fomic phải chăng hơn ánh sáng sôi của axit axetic.


Previous Post: &#x
AB; mẫu mã số 02-1/NTNN: Bảng kê những nhà thầu nước ngoài Mẫu khai thuế công ty thầu nước ngoài
Next Post: nội dung bài viết số 1 lớp 12 đề 1: Nghị luận làng hội tình thương là hạnh phúc của con tín đồ Dàn ý và 20 mẫu bài viết số 1 lớp 12 đề 1 &#x
BB;

C3H4 + Ag
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 là làm phản ứng thế bằng ion kim loại. Bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng C3H4 + Ag
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

*

1. Phương trình phản nghịch ứng C3H4tác dụng cùng với Ag
NO3

C3H4+ Ag
NO3+ NH3→ C3H3Ag + NH4NO3

CH≡C–CH3+ Ag
NO3+ NH3→ Ag
C≡C–CH3+ NH4NO3


2. Thực hiện phản ứng Propin chức năng với Ag
NO3

Sục khí propin vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Ag
NO3/NH3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Xuất hiện kết tủa màu sắc vàng

Phản ứng trên gọi là phản ứng thế bằng ion kim loại

Đây là làm phản ứng nhận thấy ank – 1 – in

3. Thực chất của C3H4(Propin) trong bội phản ứng

C3H4thuộc dạng ank-1-in cónguyên tử H liên kết trực tiếp với nguyên tử C liên kết ba đầu mạch bao gồm tính linh động cao hơn những nguyên tử H không giống nên hoàn toàn có thể bị thay thế bằng ion kim loại. (Chú ý:Phản ứng dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin khác)

4. đặc thù hóa học của C3H4

4.1. Bội nghịch ứng cộng


Quảng cáo


- cộng brom

- Dẫn propin qua dung dịch brom màu da cam.

+ hiện nay tượng: dung dịch brom bị mất màu.

+ Propin có phản ứng cùng với brom trong dung dịch.

*

+ sản phẩm mới toanh sinh ra có liên kết đôi vào phân tử nên có thể cộng tiếp với cùng một phân tử brom nữa:

*

+ Trong điều kiện thích hợp, propin cũng có phản ứng cùng với hiđro và một trong những chất khác.

- cùng hiđro

*

- cùng hiđro clorua

*

+ làm phản ứng cùng HX, H2O vào các ankin trong hàng đồng đẳng của axetilen cũng tuân theo nguyên tắc Mac-côp-nhi-côp như anken.

4.2. Bội phản ứng oxi hóa

- Propin là hiđrocacbon, vì chưng vậy lúc đốt, propin vẫn cháy tạo ra cacbon đioxit cùng nước, tựa như metan và etilen.

- Propin cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt.

*

4.3. Bội phản ứng thế bởi kim loại

- đặc thù riêng của các ankin gồm nối bố đầu mạch

*

5. Thắc mắc vận dụng

Câu 1. Nhận xét làm sao sau đấy là đúng?

A. Toàn bộ các ankin rất nhiều tham gia làm phản ứng với dung dịch brom

B. Toàn bộ các ankin có links ba sinh sống đầu mạch hầu hết phản ứng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin có links ba phần lớn tham gia làm phản ứng tráng bạc.

D. Làm phản ứng đặc thù của Ankin là bội nghịch ứng thế

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2. Dãy nào dưới đây đều gia nhập phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

A. Loại do metanal không gia nhập phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2Ag
NO3+ 4NH3+ H2O → (NH4)2CO3+ 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3+ 2Ag
NO3+ 3NH3+ H2O → 2Ag + 2NH4NO3+ NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2Ag
NO3+ 7NH3+ 3H2O → 9C6H5COONH4+ 2Ag

C. Loại Saccarozơ không gia nhập phản ứng tráng bạc

D. Loại vì Metanol không gia nhập phản ứng tráng bạc

Câu 3. Cho những nhận xét sau:

(1) Glucozơ cùng mantozơ đều phải có phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều chức năng với dung dịch Na
OH.

(3) Axit fomic tham gia phản ứng tráng bạc

(4) link hiđro là nguyên nhân chính khiến etanol có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn nữa của đimetyl ete.

(5) ánh nắng mặt trời sôi của axit fomic cao hơn nữa nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/Na
OH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không tồn tại phản ứng này.

Các nhấn xét đúng là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:


(1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai bởi rượu etylic không chức năng với Na
OH.

(5) không nên vì ánh sáng sôi của axit fomic rẻ hơn ánh sáng sôi của axit axetic.

Câu 4. Để phân biệt ank-1-in cùng anken, ta có thể dùng

A. Hỗn hợp HCl.

B. Hỗn hợp Na
OH.

C. Dung dịch Ag
NO3trong NH3

D. Dung dịch HBr

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Để nhận thấy ank-1-in với anken ta thực hiện dung dịch Ag
NO3/NH3.

Chỉ tất cả Ank-1-in phản bội ứng sẽ tạo nên kết tủa màu sắc vàng.

Cn
H2n-2+ x
Ag
NO3+ x
NH3→ Cn
H2n-2-x
Agx↓vàng + x
NH4NO3. (x là số nguyên tử H bị thay thế bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể nếu Ank-1-in ở đấy là Axetilen thì ta bao gồm phương trình làm phản ứng hóa học sau:

CH ≡ CH + 2Ag
NO3+ 2NH3→ CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3

Câu 5.Cho axetilen làm phản ứng với hỗn hợp brom dư thu được sản phẩm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2– CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 6.Cho propin qua nước gồm Hg
SO4ở 80o
C tạo thành ra thành phầm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Thành phầm khác.

Xem thêm: Lập dàn ý câu cá mùa thu (thu điếu) sơ lược và chi tiết nhất

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 7.Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp Ag
NO3trong NH3, hoàn thành phản ứng chiếm được kết tủa màu kim cương nhạt. Khí X là