Cho lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 chức năng với lếu láo hợp bao gồm 0,1 mol Na
F với 0,1 mol Na
Cl. Trọng lượng kết tủa chế tác thành là:
Br2 + 2Na
Cl
*
2Na
Br + Cl2.
Br2 + 2Na
OH
*
Na
Br + Na
Br
O + H2O.

Bạn đang xem: Cho lượng dư dung dịch agno3


Cl2 + 2Na
OH
*
Na
Cl + Na
Cl
O + H2O.
Cl2 + 2Na
Br
*
2Na
Cl + Br2.
mang lại 8,0 gam láo lếu hợp tất cả Mg và Fe tác dụng hết với hỗn hợp HCl, thấy bay ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Cân nặng muối khan nhận được là.
Trong những phản ứng hoá học tập sau, brom nhập vai trò là:(1) SO2 + Br2 + 2H2O
*
H2SO4 + 2HBr(2) H2S + 4Br2 + 4H2O
*
H2SO4 + 8HBr
Trong các phát biểu sau:(a) trong số phản ứng hóa học, flo chỉ biểu hiện tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu, có chức năng ăn mòn thủy tinh.(c) Iot là chất lỏng, màu đen tím cùng có hiện tượng kỳ lạ thăng hoa.(d) Trong hợp chất, những halogen (F, Cl, Br, I) đều phải sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7(e) Tính oxi hóa của những halogen tăng nhiều theo thứ tự F, Cl, Br, I.Số tuyên bố đúng là
Cho m gam Mn
O2 công dụng với hỗn hợp HCl sệt lấy dư (to), sau phản bội ứng thu được 5,6 lít khí clo ngơi nghỉ (đktc). Tìm cực hiếm của m. Biết năng suất phản ứng là 100%.
cho 8,1 gam kim loại M (hóa trị III) chức năng với lượng dư dung dịch HCl chiếm được 10,08 lít khí H2 ngơi nghỉ (đktc). Sắt kẽm kim loại M là:
Trong chống thí nghiệm, khí Cl2 thường được pha chế theo phản bội ứng:HCl sệt + KMn
O4
*
KCl + Mn
Cl2 + Cl2 + H2OKhi thăng bằng được buổi tối giản thì hệ số phân tử HCl gia nhập phản ứng là:
Ống nghiệm (1) chứa 2 ml hỗn hợp HCl 1M. Ống nghiệm (2) đựng 2 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Mang lại Zn dư vào hai hỗn hợp axít trên khối lượng muối thu được nghỉ ngơi ống nghiệm (1) cùng (2) tương xứng là m1 và m2. đối chiếu m1 và m2 ta có:
Cho 24 gam canxi sunfit phản ứng với cùng 1 lượng dư axit HCl. Lượng khí hiện ra được hấp thụ trọn vẹn trong 150 ml hỗn hợp Na
OH 2M. Tính cân nặng muối tạo nên thành ?
Cho 32 gam oxit sắt Fex
Oy công dụng đủ cùng với 100ml dung dịch H2SO4 loãng, sau phản bội ứng cô cạn dung dịch thu được 80 gam muối khan. Nồng độ mol/l của hỗn hợp H2SO4 là:
NO3 tính năng với hỗn hợp tất cả 0,1 mol Nà với 0,15 mol Na
Cl. Tính trọng lượng kết tủa tạo nên thành - searlearbitration.org
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 chức năng với láo lếu hợp gồm 0,1 mol Nà và 0,15 mol Na
Cl. Tính cân nặng kết tủa chế tạo thành


*

*

(Ag
NO_3+Na ightarrow Na
NO_3+Ag)

_______0,1______________________

(Ag
NO_3+Na
Cl ightarrow Na
NO_3+Ag
Cldownarrow)

______________0,15_____________0,15

(Rightarrow m=0,15.left(35,5+103 ight)=20,775left(g ight))


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Cho lượng dư dung dịch A g N O 3 chức năng với lếu láo hợp có 0,2 mol Na
F và 0,1 mol Na
Cl. Trọng lượng kết tủa sinh sản thành là A.27,05 gam. B.39,75 gam. C.10,8 gam. D.14,35...

Cho lượng dư dung dịch A g N O 3 tính năng với hỗn hợp gồm 0,2 mol Na
F và 0,1 mol Na
Cl. Cân nặng kết tủa chế tạo thành là

A.27,05 gam.

B.39,75 gam.

C.10,8 gam.

D.14,35 gam.


Cho lượng dư dung dịch A g N O 3 tác dụng với láo lếu hợp gồm 0,2 mol KF và 0,1 mol KCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là

A. 27,05 gam.

B. 39,75 gam.

C. 10,8 gam.

D. 14,35 gam.


Cho lượng dư dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch hỗn hợp bao gồm 0,1 mol Na
F với 0,1 mol Na
Cl. Khối lượng kết tủa chế tạo thành là

A. 14,35 g

B.10,8 g

C.21,6 g

D.27,05 g


Hỗn hợp có Na
Cl và Na
Br. Mang lại hỗn hợp tính năng với dung dịch Ag
NO3 dư thì tạo nên kết tủa có trọng lượng bằng cân nặng của Ag
NO3 đã tham gia bội nghịch ứng. Tính nhân tố % theo số mol của Na
Cl trong tất cả hổn hợp đầu.


Hỗn hợp tất cả Na
Cl với Na
Br. Mang đến hỗn hợp công dụng với hỗn hợp Ag
NO3 dư thì tạo thành kết tủa có trọng lượng bằng trọng lượng của Ag
NO3 đã tham gia làm phản ứng. Tính thành phần % theo số mol của Na
Cl trong hỗn hợp đầu.


Hỗn hợp gồm Na
Cl với Na
Br. Cho hỗn hợp tác dụng với hỗn hợp Ag
NO3 dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của Ag
NO3 vẫn tham gia làm phản ứng. Tính thành phần % theo số mol của Na
Cl trong các thành phần hỗn hợp đầu.

*


Cho lượng dư dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch lếu láo hợp tất cả 0,1mol Na
F và 0,1mol Na
Cl. Khối lượng kết tủa chế tạo ra thành là : A. 14,35 g B.10,8 g C.21,6 g D.27,05...

Cho lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 vào dung dịch láo lếu hợp bao gồm 0,1mol Na
F và 0,1mol Na
Cl. Cân nặng kết tủa chế tạo thành là :

A. 14,35 g

B.10,8 g

C.21,6 g

D.27,05 g


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 0,2 mol Fe
O và 0,1 mol F e 2 O 3 trong H 2 S O 4 loãng, dư thu được dung dịch X. Cho X chức năng với hỗn hợp Na
OH dư, thanh lọc kết tủa, cọ sạch, nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi được chất rắn có khối lượng là A. 2,3 gam B. 3,2 gam C. 23 gam D. 32...

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe
O và 0,1 mol F e 2 O 3 trong H 2 S O 4 loãng, dư thu được dung dịch X. Mang lại X tính năng với hỗn hợp Na
OH dư, thanh lọc kết tủa, cọ sạch, nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi được chất rắn có trọng lượng là

A. 2,3 gam

B. 3,2 gam

C. 23 gam

D. 32 gam


Cho lượng dư dung dịch Ag
NO3 chức năng với láo lếu hợp có 0,1 mol Na
F với 0,1 mol Na
Cl . Trọng lượng kết tủa chế tác thành là bao nhiêu ?

A . 14,35 gam

B . 21,6 gam

C . 27,05 gam

D . 10,8 gam .


Ag
NO3
+Na
Cl
Ag
Cl
+Na
NO3

(n_Ag
Cl=n_Na
Cl=0,1) (mol)

=> (m_Ag
Cl=n.M=0,1.left(108+35,5 ight)=14,35)(g)

Ta được công dụng là câu trả lời A


Cho dung dịch chứa 12,06 gam lếu láo hợp tất cả Na
F cùng Na
Cl tính năng với hỗn hợp Ag
NO3. Chiếm được 17,22 gam kết tủa. Nguyên tố phần trăm trọng lượng của Na
F trong lếu hợp lúc đầu là?

A. 47,2%

B.52,8%

C.

Xem thêm: Giới thiệu, miêu tả bạn thân bằng tiếng anh hay chọn lọc, viết đoạn văn về bạn thân bằng tiếng anh hay nhất

58,2%

D.41,8%


Đáp án D

Kết tủa là Ag
Cl

Ag
NO3 + Na
Cl → Ag
Cl + Na
NO3

=> n
Na
Cl= n
Ag
Cl= 17,22/143,5 = 0,12 (mol)

=> %m
Na
F=

*
.100 = 41,8%


tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái