O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau làm phản ứng các thành phần hỗn hợp rắn còn lại là... - Olm
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho luồng khí H2 (dư) qua lếu hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh sáng cao. Sau làm phản ứng tất cả hổn hợp rắn sót lại là:

A.

Bạn đang xem: Cho luồng khí h2 dư qua hỗn hợp các oxit

Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O

B. Cu, Fe, Zn, Mg

C. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O

D. Cu, Fe, Zn, Mg
O


*

*

Đáp án : D

Oxit của sắt kẽm kim loại đứng trước Al trong dãy điện hóa không xẩy ra các chất khử thường thì như CO,H2,C.. Khử


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp những oxit Cu
O, F e 2 O 3 , Zn
O, Mg
O nung ở nhiệt độ cao. Sau phản nghịch ứng các thành phần hỗn hợp rắn còn lại là: A.Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O. B.Cu, Fe, Zn, Mg. C.Cu, Fe, Zn
O, Mg
O. D. Cu, Fe, Zn,...

Cho luồng khí H 2 (dư) qua lếu hợp các oxit Cu
O, F e 2 O 3 , Zn
O, Mg
O nung ở nhiệt độ cao. Sau bội nghịch ứng tất cả hổn hợp rắn sót lại là:

A.Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O.

B.Cu, Fe, Zn, Mg.

C.Cu, Fe, Zn
O, Mg
O.

D. Cu, Fe, Zn, Mg
O.


Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp những oxit: CO, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản ứng các thành phần hỗn hợp rắn còn sót lại là

A. Fe, Zn, Mg
O.

B.Fe, Zn
O, Mg
O.

C.CO, Fe, Zn
O, Mg
O.

D.CO, Fe
O, Zn
O, Mg
O.


Cho luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp tất cả Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung lạnh ở ánh nắng mặt trời cao. Sau khi xong xuôi phản ứng tất cả hổn hợp rắn còn sót lại là A. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O B. Cu, Fe, Zn, Mg C. Cu, Fe, Zn, Mg
O D. Cu, Fe, Zn
O,...

Cho luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp có Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung nóng ở ánh nắng mặt trời cao. Sau khi chấm dứt phản ứng hỗn hợp rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O

B. Cu, Fe, Zn, Mg

C. Cu, Fe, Zn, Mg
O

D. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O


Cho luồng khí H2 (dư) đi qua hỗn hợp có Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung lạnh ở nhiệt độ cao. Sau khi kết thúc phản ứng các thành phần hỗn hợp rắn sót lại là A. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O. B. Cu, Fe, Zn, Mg C. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O D. Cu, Fe, Zn,...

Cho luồng khí H2 (dư) trải qua hỗn hợp có Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi hoàn thành phản ứng tất cả hổn hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O.

B. Cu, Fe, Zn, Mg

C. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O

D. Cu, Fe, Zn, Mg
O


Cho luồng khí co dư qua láo hợp những oxit: Al2O3, Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh sáng cao. Sau bội phản ứng tất cả hổn hợp rắn thu được có ? A.Al,Cu,Fe
O,Zn
O,Mg
O B.Al2O3,Cu,Fe,Zn,Mg. C.Al2O3,Cu,Fe,Zn,Mg
O...

Cho luồng khí co dư qua láo hợp những oxit: Al2O3, Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản nghịch ứng các thành phần hỗn hợp rắn thu được có ?

A.Al,Cu,Fe
O,Zn
O,Mg
O

B.Al2O3,Cu,Fe,Zn,Mg.

C.Al2O3,Cu,Fe,Zn,Mg
O

D.Al,Cu,Fe,Zn
O,Mg
O.


Cho luồng khí H2 (dư) qua lếu hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Mg
O nung ở ánh sáng cao. Sau bội phản ứng hoàn toàn hỗn thích hợp rắn sót lại là A. Cu, Fe
O, Mg
O. B.Cu, Fe,Mg. C.Cu
O,Fe,Mg
O. D.Cu, Fe,...

Cho luồng khí H2 (dư) qua láo lếu hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Mg
O nung ở ánh sáng cao. Sau phản ứng trọn vẹn hỗn hợp rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe
O, Mg
O.

B.Cu, Fe,Mg.

C.Cu
O,Fe,Mg
O.

D.Cu, Fe, Mg
O.


Cho luồng khí H 2 (dư) qua láo hợp các oxit Cu
O, F e 2 O 3 , Mg
O nung ở ánh sáng cao. Sau bội nghịch ứng trọn vẹn hỗn hợp rắn sót lại là A. Cu, Fe
O,Mg
O B. Cu, Fe, Mg C. Cu
O, Fe, Mg
O D. Cu, Fe,...

Cho luồng khí H 2 (dư) qua lếu hợp những oxit Cu
O, F e 2 O 3 , Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội nghịch ứng trọn vẹn hỗn thích hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe
O,Mg
O

B. Cu, Fe, Mg

C. Cu
O, Fe, Mg
O

D. Cu, Fe, Mg
O


Đáp án D

Các oxit của kim loại đứng sau nhôm vào dãy hoạt động hóa học

bị khử bởi những chất khử CO, H2,C thành kim loại tương ứng


Cho luồng khí H2 (dư) qua lếu láo hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau phản ứng trọn vẹn hỗn đúng theo rắn còn sót lại là A. Cu, Fe
O, Mg
O. B.Cu, Fe, Mg. C. Cu
O, Fe, Mg
O. D.Cu, Fe,...

Cho luồng khí H2 (dư) qua lếu hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Mg
O nung ở nhiệt độ cao. Sau bội phản ứng hoàn toàn hỗn thích hợp rắn sót lại là

A. Cu, Fe
O, Mg
O.

B.Cu, Fe, Mg.

C. Cu
O, Fe, Mg
O.

D.Cu, Fe, Mg
O.


Cho luồng khí teo dư qua láo lếu hợp các oxit Cu
O, Fe3O4, Al2O3 nung ở nhiệt độ cao . Sau khi phản ứng xong xuôi , tất cả hổn hợp rắn sót lại là

A. Cu,Fe,Al

​B.Cu,Fe
O,Al2O3

​C.Cu,Fe,Al2O3

​D.Cu
O,Fe,Al


HD:

CO + Cu
O ---> Cu + CO2

CO + Fe3O4 ---> fe + CO2

Chú ý teo không khử được Al2O3, nhưng mà vì gồm Fe nên xuất hiện thêm phản ứng nhiệt độ nhôm ở ánh nắng mặt trời cao như sau:

Fe + Al2O3 ---> Fe2O3 + Al

Sau đó thu hẹp khử được Fe2O3 để đưa về Fe:

CO + Fe2O3 ---> sắt + CO2

Vì vậy hóa học rắn sau cuối thu được là Cu, Fe và Al. (đáp án A).


toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Câu 368204: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, các thành phần hỗn hợp rắn còn lại:

A. Cu, Fe, Zn, Mg

B. Cu, Fe, Zn, Mg
O 

C. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O

D. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O


Các chất gồm tính khử vừa đủ (C, CO, H2, Al) chỉ có thể khử oxit của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa học.

Xem thêm: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất


Giải bỏ ra tiết:

Các chất gồm tính khử mức độ vừa phải (C, CO, H2, Al) chỉ có thể khử oxit của sắt kẽm kim loại đứng sau Al trong hàng điện hóa học.

Như vậy H2 không phản bội ứng được cùng với Mg
O

=> hóa học rắn sót lại chứa: Cu, Fe, Zn, Mg
O

Đáp án B 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát