chồng bà nguyễn thị doan là ai

Bà Nguyễn Thị Doan

- Họ và thương hiệu khai sinh: NGUYỄN THỊ DOAN

Bạn đang xem: chồng bà nguyễn thị doan là ai

- Họ và thương hiệu thông thường gọi: Nguyễn Thị Doan

- Sinh ngày 11 mon 01 năm 1951

- Quê quán: xã Chân Lý, thị xã Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh                                    Tôn giáo: Không

- Trình chừng học tập vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

- Trình chừng thường xuyên môn: Quản lý Kinh tế

- Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

- Ngày vô Đảng CSVN: 11/7/1981, ngày chủ yếu thức: 11/7/1982

- Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VIII, IX, X, XI

Tóm tắt quy trình công tác

Xem thêm: tôi là ai không hệ thống nào an toàn

- Từ 10/1973-8/1981: Giáo viên Trường Đại học tập Thương mại dịch vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn nghề giáo.

- Từ 9/1981-8/1985: Nghiên cứu giúp sinh bên trên Bungari.

- Từ 9/1985-11/1991: Giáo viên Trường Đại học tập Thương mại dịch vụ, Phó Chủ nhiệm khoa (từ 1988), Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn ngôi trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng cỗ ngôi trường (1988 - 1991).

- Từ 12/1991-10/1992: Học bên trên Trường Đại học tập Quản lý sale Châu Âu - Cộng hòa Pháp.

- Từ 11/1992-6/1993: Giáo viên Đại học tập Thương mại dịch vụ, Phó Chủ nhiệm khoa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn ngôi trường.

- Từ 7/1993-12/1999: Ủy viên Thường vụ, Phó Tắc thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học tập Thương Mại; Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 6/1996); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 8/1999).

- Từ 01/2000-6/2003: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tắc thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tháng 5/2001); Phó Tắc thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I phòng ban Trung ương (tháng 12/2000); Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

- Từ 7/2003-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Tắc thư Đảng ủy Khối I, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I phòng ban Trung ương; Phó Chủ tịch loại nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Từ 7/2007 cho tới 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch loại nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Xem thêm: con trai của trần đại quang là ai