Yếu tố có tác động chủ yếu đến tiếp tế theo hướng sản phẩm & hàng hóa trong ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay là
phương án chủ yếu trong ngành nông nghiệp trồng trọt để ứng phó với đổi khác khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là
đến biểu vật về GDP phân theo ngành tài chính ở vn giai đoạn 2005 - 2019:
*
đến bảng số liệu:DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2019
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Sau đổi mới, tổ chức cơ cấu ngành tài chính nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. Tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ

B.giảm tỉ trọng khoanh vùng công nghiệp – xây dựng

C.giảm tỉ trọng khoanh vùng nông – lâm – ngư nghiệp

D.khu vực thương mại dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và có xu thế giảm


*

*

Sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành tài chính ở việt nam là: giảm tỉ trọng quanh vùng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, khu vực dịch vụ chỉ chiếm tỉ trọng cao tuy vậy còn phát triển thành động.

Bạn đang xem: Cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Đáp án cần chọn là:C


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!
Nhận định nào sau đây đúng?
Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp - kiến tạo chiếm tỉ trọng cao tuy vậy còn biến động.Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Quanh vùng nông lâm ngư nghiệp chiếm phần tỉ trọng cao nhưng còn biến chuyển động.Giảm tỉ trọng khu vực nghiệp khu vực công nghiệp - xây dựng. Tăng tỉ trọng...

*
Nhận định nào sau đây đúng?

Giảm tỉ trọng khoanh vùng nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng quanh vùng dịch vụ. Khu vực công nghiệp - thành lập chiếm tỉ trọng cao nhưng lại còn biến đổi động.

Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực nông lâm ngư nghiệp chỉ chiếm tỉ trọng cao tuy nhiên còn biến chuyển động.

Giảm tỉ trọng khoanh vùng nghiệp khu vực công nghiệp - xây dựng. Tăng tỉ trọng nông lâm ngư. Khu vực dịch vụ chiếm phần tỉ trọng cao tuy nhiên còn trở thành động.

Giảm tỉ trọng quanh vùng nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chỉ chiếm tỉ trọng cao tuy vậy còn trở thành động.


#Địa lý lớp 9
0

Cơ cấu lao rượu cồn phân theo những ngành kinh tế tài chính của nước ta có xu hướng chuyển dịch là

giảm tỉ trọng lao độngk ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

giảm tỉ trọng lao động khoanh vùng công nghiệp - xây dựng.

Tăng tỉ trọng lao động khoanh vùng Nhà nước.

Tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu trường đoản cú nước ngoài.


#Địa lý lớp 9
4
Hquynh

A nha


Đúng(3)
꧁༺κɧôηɠ❖τίếρ❖ςɧμγệη༻꧂

giảm tỉ trọng lao độngk ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.


Đúng(1)
Tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – thi công tăng minh chứng A.nước ta sẽ trong quá trình công cuộc công nghiệp hóa – văn minh hóa B.nước ta vẫn là 1 trong những nước nông nghiệp không tân tiến C.nước ta đang vươn lên thành một nước cải cách và phát triển D.nước ta đang càng ngày càng hội nhập sâu rộng lớn vào nền kinh tế thế...
Đọc tiếp

Tỉ trọng quanh vùng nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – gây ra tăng triệu chứng tỏ

A.nước ta đã trong quy trình công cuộc công nghiệp hóa – văn minh hóa

B.nước ta vẫn là 1 trong nước nông nghiệp trồng trọt lạc hậu

C.nước ta đang vươn lên thành một nước phát triển

D.nước ta đang càng ngày hội nhập sâu rộng lớn vào nền tài chính thế giới


#Địa lý lớp 9
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Với chế độ Đổi mới kinh tế năm 1986, việt nam đã tiến hành chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế. Trong cơ cấu tổ chức ngành: giảm tỉ trọng nông - lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ

=> quy trình này đã thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của mục tiêu công nghiệp hóa – văn minh hóa, nước ta đang chuyển từng bước một từ nntt sang công nghiệp. Đến nay, việt nam vẫn đang trong giai đoạn triển khai công nghiệp hóa – văn minh hóa đất nước.

Đáp án yêu cầu chọn là:A


Đúng(0)
Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP giảm và chỉ chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng minh A.Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không đặc trưng trong nền kinh tế nước ta B.Nước ta đã dứt sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa C.Nước ta đã chuyển từng bước từ nntt sang công nghiệp D.Nước ta đang lâm vào hoàn cảnh tình trạng khủng hoảng rủi ro kinh...
Đọc tiếp

Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong tổ chức cơ cấu GDP giảm và chỉ chiếm tỉ trọng rẻ nhất triệu chứng tỏ

A.Nông, lâm, ngư nghiệp gồm vị trí không đặc biệt quan trọng trong nền tài chính nước ta

B.Nước ta đã xong xuôi sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa

C.Nước ta sẽ chuyển từng bước một từ nông nghiệp trồng trọt sang công nghiệp

D.Nước ta đang lâm vào tình trạng rủi ro kinh tế


#Địa lý lớp 9
1
Nguyễn Vũ Thu hương

- Với chế độ Đổi mới tài chính năm 1986, vn đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế. Trong cơ cấu ngành: bớt tỉ trọng nông - lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp - tạo ra và dịch vụ

=> quá trình này đã đáp ứng yêu mong của mục tiêu công nghiệp hóa – tiến bộ hóa, nước ta đang chuyển mỗi bước từ nông nghiệp trồng trọt sang công nghiệp. Đến nay, vn vẫn vẫn trong giai đoạn triển khai công nghiệp hóa – tiến bộ hóa khu đất nước.

- Tuy nông nghiệp có sút tỉ trọng tuy vậy vẫn đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong nền kinh tế tài chính nước ta, đáp ứng nhu ước lương thực, cung cấp nguyên liệu đến công nghiệp với xuất khẩu.

Đáp án đề nghị chọn là:C


Đúng(0)

vì sao khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp-xây dựng làm việc đông phái nam bộ tất cả tỉ trọng lớn


#Địa lý lớp 9
0
Căn cứ vào Atlat Địa lí toàn nước trang 29, cho biết nhận xét nào dưới đây đúngvề cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007?
A.Khu vực nông – lâm – thủy sản chỉ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổ chức GDP.B.Khu vực thương mại dịch vụ chiệm tỉ trọng nhỏ dại nhất trong cơ cấu GDP của vùng.C.Khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ hơn khoanh vùng dịch vụ.D.Công nghiệp và tạo ra chiếm tỉ...
Đọc tiếp

Căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 29, cho biết nhận xét nào tiếp sau đây đúngvề tổ chức cơ cấu GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của Đồng bởi sông Cửu Long năm 2007?

A.Khu vực nông – lâm – thủy sản chỉ chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổ chức cơ cấu GDP.

B.Khu vực thương mại dịch vụ chiệm tỉ trọng nhỏ dại nhất trong cơ cấu GDP của vùng.

C.Khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ tuổi hơn khu vực dịch vụ.

D.Công nghiệp và desgin chiếm tỉ trọng lớn số 1 trong cơ cấu GDP.


#Địa lý lớp 9
3
huehan huynh

D


Đúng(0)
Nguyễn Đức Minh

A


Đúng(0)
Cho bảng số liệu sau đây: Bảng 16.1. Tổ chức cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 1991 - 2002 (%) a) Hãy vẽ biểu đồ gia dụng miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 1991 - 2002. B) Hãy dấn xét biểu đồ bằng cách trả lời các thắc mắc sau : - Sự tụt giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% tạo nên điều gì ? - Tỉ trọng của khu vực kinh tế làm sao tăng nhanh ? thực tế này phản ánh...
Đọc tiếp

Cho bảng số liệu sau đây:

Bảng 16.1. Tổ chức cơ cấu GDP của nước ta, thời gian 1991 - 2002 (%)

*

a) Hãy vẽ biểu thứ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, giai đoạn 1991 - 2002.

b) Hãy thừa nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các thắc mắc sau :

- Sự tụt giảm mạnh tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp trường đoản cú 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ?

- Tỉ trọng của khoanh vùng kinh tế như thế nào tăng nhanh ? thực tế này phản chiếu điều gì ?


#Địa lý lớp 9
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

a)Vẽ biểu đồ

Biểu đồ cơ cấu GDP của vn thời kì 1991 – 2007 (đơn vị: %)

*

b)Nhận xét

- Sự bớt tỉ trọng của nông – lâm - ngư nghiệp tự 40,5% xuống còn 23,0% nói lên: nước ta đang đưa dần tự nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.

- Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp – tạo ra tăng nhanh, đề đạt qua trình công nghiệp hóa, văn minh hóa ở việt nam đang tất cả những biến đổi rõ rệt.

Xem thêm: Gợi Ý Đọc Hiểu Phân Tích Khổ 2 3 Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ, Dễ Hiểu Cho Học Sinh


Đúng(0)
Câu 1: khu vực công nghiệp, desgin Đông nam giới Bộ bao gồm đặc điểm
A. Tăng trưởng nhanh, chiếm phần tỉ trọng lớn số 1 trong GDP toàn vùng.B. Cơ cấu sản xuất cân đối, một số ngành tân tiến đang phát triển.C. Khu vực có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài tăng nhanh nhất.D. Toàn bộ các điểm lưu ý trên.Câu 2: nỗ lực mạnh nông nghiệp của vùng Đông Nam bộ là
A. Cây lâu năm dài ngày: cao su, hồ nước tiêu, điều, cà phê
B. Chăn nuôi gia súc,...
Đọc tiếp

Câu 1: quanh vùng công nghiệp, xây cất Đông nam Bộ có đặc điểm