công lao đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam là

Câu hỏi:

13/02/2020 37,941

A. Khẳng lăm le tuyến phố cứu vãn nước đích đắn

Bạn đang xem: công lao đầu tiên của nguyễn ái quốc đối với cách mạng việt nam là

Đáp án chủ yếu xác

B. Truyền cai quản nghĩa Mac- Lênin

C. Thành lập hội việt phái mạnh cách mệnh thanh niên.

D. Thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án A

Nguyễn Ái Quốc có rất nhiều công tích so với cách mệnh Việt Nam:

(1) Tìm đi ra tuyến phố cứu vãn nước đích đắn mang đến dân tộc: tuyến phố cách mệnh vô sản.

(2) Chuẩn bị về chủ yếu trị, tư tưởng và tổ chức triển khai cho việc xây dựng Đảng.

(3) Triệu luyện và công ty trì hội nghị xây dựng Đảng.

(4) Soạn thảo Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng.

(5) Lãnh đạo quần chúng tao kháng chiến chống Pháp thắng lợi và kháng chiến chống Mĩ.

=> Công lao to tát rộng lớn thứ nhất của Nguyễn Ái Quốc so với cách mệnh nước ta là xác lập tuyến phố cứu vãn nước đích đắn mang đến dân tộc bản địa nước ta.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) là nhằm

A. hướng dẫn vệ cuộc sống đời thường mang đến quần chúng vùng Yên Thế

B. Chống lại triều đình căn nhà Nguyễn

C. Chống thực dân Pháp và phong loài kiến đầu hàng

D. Hưởng ứng chiếu Cần Vương

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của trào lưu cách mệnh 1930 - 1931 ở nước ta là

A. Thành lập được Xô Viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh 

B. Đảng Cộng sản Đông Dương được quốc tế Cộng sản thừa nhận là phân cỗ độc lập

C. Khẳng lăm le tầm quan trọng chỉ đạo của đảng Cộng sản Đông Dương nhập thực tiễn đưa.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương rút được rất nhiều tay nghề nhập công tác làm việc mặt mũi trận

Xem thêm: lý tinh vân là ai

Câu 3:

Cơ sở hầu hết của Mỹ tiến hành tham ô vọng cai quản trái đất sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhì là gì?

A. Sự tạm thời lắng của trào lưu cách mệnh thế giới

B. Sự cũng hộ của những nước liên minh bị Mỹ khống chế

C. Sự suy giảm của những nước tư phiên bản ở âu lục và Liên Xô

D. Tiềm lực kinh tế tài chính và quân sự chiến lược to tát lớn

Câu 4:

Ngày 3-3-1946, Ban thông thường vụ TW đảng họp vẫn lựa lựa chọn biện pháp “hòa nhằm tiến” với quyền năng nước ngoài xâm nào?

A. Quân trung Hoa Dân Quốc 

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh

Câu 5:

Trong thời kỳ 1954-1975, thắng lợi nào là là mốc khắc ghi bước fake của cách mệnh miền Nam nước ta kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch thế tiến thủ công?

A. Đồng khởi (1959 -1960) 

B. Vạn Tường (1965)

C. Tây Nguyên (3-1975)

D. Mậu thân mật (1968)

Câu 6:

Một trong mỗi chân thành và ý nghĩa của thành công Phước Long (1-1975) là

A. Chứng tỏ được năng lực thắng lợi của quân ta

B. Làm vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Việt Nam hóa cuộc chiến tranh của” Mỹ

C. Buộc Mỹ cần rút quân về nước

Xem thêm: cam cam tv là ai

D. Hoàn trở thành trách nhiệm tấn công mang đến ngụy nhào

TÀI LIỆU VIP VIETJACK