đại sứ thương hiệu celine là ai

Lisa (Blackpink), Park Bo Gum và V (BTS) vừa vặn tái mét ngộ bên trên một sự khiếu nại của Celine, sau sát 1 năm 3 ngôi sao sáng tạo ra bão social với mùng xuất hiện tại công cộng ở Paris.