Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta viết và cân bằng đúng đắn phản ứng fe H2SO4 đặc, phương trình này sẽ xuất hiện thêm xuyên xuyên suốt trong quy trình học Hóa học. Mời chúng ta cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Fe + h2so4 = fe2(so4)3 + h2


2. Thăng bằng phản ứng oxi hoá khử (theo cách thức thăng bởi electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

3x

 Fe0 → Fe+3 +3e

 S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với H2SO4 đặc nóng

Nhiệt độ

4. Cách tiến hành phản ứng Fe chức năng với H2SO4 đặc nóng

Cho fe (sắt) công dụng với axit sunfuric H2SO4 

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần trong dung dịch và hình thành khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit (SO2).

6. đặc điểm hóa học của Fe. 

6.1. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2Fe
Cl3 

Với lưu lại huỳnh: sắt + S

*
Fe
S

Ở ánh sáng cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

6.2. Tính năng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 


Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 

Không tác dụng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Công dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

7. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Những nhận định sau về kim loại sắt:

(1) Sắt còn tồn tại trong hồng mong của máu, giúp di chuyển oxi tới các tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền hơn Fe3+.

(3) fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trong thoải mái và tự nhiên sắt tồn tại ở dạng hợp chất, trong những quặng sắt

(6) kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sắt còn tồn tại trong hồng cầu của máu, giúp vận động oxi tới những tế bào => đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) sắt bị tiêu cực trong H2SO4 quánh nguội => đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng bao gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) Trong tự nhiên sắt tồn tại sinh sống dạng vừa lòng chất, trong số quặng fe => đúng

(6) kim loại sắt rất có thể khử được ion Fe3+. => đúng, sắt + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy gồm 5 tuyên bố đúng


Câu 2. Cho những phản ứng gửi hóa sau:

Na
OH + hỗn hợp X → Fe(OH)2;


Fe(OH)2 + hỗn hợp Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + hỗn hợp Z → Ba
SO4.

Các hỗn hợp X, Y, Z theo thứ tự là

A. Fe
Cl3, H2SO4 đặc nóng, Ba(NO3)2.

B. Fe
Cl3, H2SO4 quánh nóng, Ba
Cl2.

C. Fe
Cl2, H2SO4 sệt nóng, Ba
Cl2.

D. Fe
Cl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình phản nghịch ứng xảy ra

2Na
OH + Fe
Cl2 → Fe(OH)2 + 2Na
Cl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 sệt → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 3Ba
SO4 + 2Fe
Cl3

dd Z


Câu 3. cho 5,6 gam fe tan hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng, sau bội phản ứng chiếm được V lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít


Xem đáp án
Đáp án B

n
Fe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình dường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhận e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 4. chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo ra thành hợp chất Fe (II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp Ag
NO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản bội ứng minh họa

A. Fe + Cl2 → Fe
Cl3

B. Sắt + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: fe + HCl → Fe
Cl2 + H2


Câu 5. Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư có thể oxi hoá fe thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình phản bội ứng minh họa

A. 2HCl + sắt → Fe
Cl2 + H2

B. Fe thụ động H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + fe → Fe
Cl2 + H2

Fe + S → Fe
S


Câu 6. cho những phản ứng sau:

1) hỗn hợp Fe
Cl2 + hỗn hợp Ag
NO3

2) hỗn hợp Fe
SO4 dư + Zn

3) hỗn hợp Fe
SO4 + hỗn hợp KMn
O4 + H2SO4

4) dung dịch Fe
SO4 + khí Cl2

Số bội nghịch ứng cơ mà ion Fe2+ bị lão hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Xem đáp án
Đáp án D

Ion Fe2+ bị oxi hóa tạo thành thành Fe3+ => có những phản ứng (1), (3), (4)

Phương trình phản ứng hóa học

1) Fe
Cl2 + 3Ag
NO3 → Fe(NO3)3 + 2Ag
Cl + Ag

2) Fe
SO4 + Zn → sắt + Zn
SO4 => Ion Fe2+ bị khử tạo ra thành Fe0

3) 10Fe
SO4 + 2KMn
O4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2Mn
SO4 + K2SO4 + 8H2O

4) 6Fe
SO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2Fe
Cl3


Câu 7. Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm, bạn ta tiến hành theo biện pháp nào dưới đây?

A. Cho từ từ nước vào axit với khuấy đều

B. đến từ từ axit vào nước và khuấy đều

C. Cho cấp tốc nước vào axit và khuấy đều

D. Cho cấp tốc axit vào nước cùng khuấy đều


Xem đáp án
Đáp án B 

H2SO4 tung vô hạn vào nước cùng tỏa không ít nhiệt. Trường hợp ta rót nước vào axit, nước sôi bất ngờ và kéo theo phần lớn giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy nan trực kế tiếp người triển khai làm thí nghiệm.

Vì vậy ước ao pha loãng axit H2SO4 đặc, fan ta đề xuất rót rảnh rỗi axit vào nước cùng khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại.


Câu 8. mang đến từng chất: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3, Fe
CO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản bội ứng thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Xem đáp án
Đáp án C

phản ứng oxi hóa khử xẩy ra khi sắt trong hợp hóa học chưa đạt số oxi hóa buổi tối đa

=> các chất thỏa mãn là: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe
SO4, Fe
CO3

Phương trình phản ứng minh họa

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3Fe
O + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O ,

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O,

Fe
SO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3Fe
CO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O


Câu 9. mang đến 11,36 gam hồn hợp có Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) và dung dịch X. Hỗn hợp X hoàn toàn có thể hoà tan về tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch lúc đầu là


A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.


Xem đáp án
Đáp án C

Coi như lếu láo hợp gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe cùng y mol O

Theo đề bài ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta tất cả n
NO= 0,06 mol

Qúa trình mang lại electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình nhận electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định biện pháp bảo toàn electron thì: ne đến = ne nhận đề nghị 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) với (2) ta gồm x= 0,16 với y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe bao gồm n
Fe(NO3)3 = n
Fe= x= 0,16 mol

n
Fehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → n
HNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol


Câu 10. Để bảo vệ dung dịch Fe
SO4 trong chống thí nghiệm, fan ta đề nghị thêm vào trong bình chất nào bên dưới đây

A. Một đinh sắt sạch.

B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Một dây Cu sạch.

D. Hỗn hợp H2SO4 đặc.


Xem đáp án
Đáp án A

Người ta sử dụng đinh fe sạch nhằm sắt khử muối bột sắt(III) thành muối sắt (II):

Phương trình phản ứng minh họa

Fe + Fe2(SO4)3 → 3Fe
SO4


Câu 11. dung dịch X gồm Fe
Cl2 cùng Fe
Cl3 được chia làm hai phần bằng nhau:

Phần 1: chức năng với dung dịch Na
OH dư ở bên cạnh không khí chiếm được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: tính năng với hỗn hợp Ag
NO3 thu được 1,3 mol Ag
Cl. Tỉ lệ thành phần mol của Fe
Cl2 cùng Fe
Cl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

D. 2:3.


Xem đáp án
Đáp án D

Đặt số mol Fe
Cl2 cùng số mol Fe
Cl3 trong những phần lần lượt là a với b mol

Phần 1: Bảo toàn sắt có

n
Fe(OH)3 = n
Fe
Cl2 + n
Fe
Cl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

n
Ag
Cl = 2.n
Fe
Cl2 + 3.n
Fe
Cl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 cùng b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.


Câu 12. mang lại m gam Mg vào dung dịch chứa 0,18 mol Fe
Cl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam hóa học rắn. Quý hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.


Xem đáp án
Đáp án D

Nếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = m
Fe + m
Mg (dư) ≥ n
Fe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thất bại được 6,72 gam hóa học rắn đề nghị Mg bội phản ứng hết → n
Fe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ n
Mg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → m
Mg = 0,21.24 = 5,04 gam.


Câu 13. Nung lạnh 29 gam oxit sắt với khí co dư, sau phản ứng, trọng lượng chất rắn còn sót lại là 21 gam. Cách làm oxit fe là

A. Fe
O.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe
O hoặc Fe3O4.


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi số mol co tham gia phản bội ứng là a → số mol CO2 chế tác thành là a mol

Vì lượng co dư → chất rắn chỉ cất Fe → n
Fe = 0,375 mol.

Fex
Oy + y
CO → x
Fe + y
CO2

Bảo toàn khối lượng → moxit + m
CO = m
Fe + m
CO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → n
O = 0,5 mol

→ n
Fe : n
O = 0,375 : 0,5 = 3:4 → cách làm của oxit sắt là Fe3O4.


Câu 14. Cho 5,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe cùng Zn tính năng hoàn toàn cùng với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Trọng lượng muối nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam


Xem đáp án
Đáp án D

n
HCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình bội phản ứng hóa học xay ra

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Từ (1) với (2) n
H2 = 1/2n
HCl = 0,09 (mol)

Theo định phương tiện bảo toàn khối lượng:

mhỗn phù hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối hạt = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam


Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp Mg cùng Fe trong hỗn hợp HCl 4M thu được 2,8 lít H2 (đktc) và dung dịch Z. Để kết tủa trọn vẹn các ion trong D yêu cầu 150 ml hỗn hợp Na
OH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.


Xem đáp án
Đáp án D

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nhân tố Natri

n
Na
Cl = n
Na
OH = 0,3 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Clo

=> n
HCl = n
Na
Cl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít


Câu 16. Cho m gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 mang dư, ta được hỗn hợp có hai khí NO2 với NO có VX = 8,96 lít (đktc) với tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và cân nặng m của fe đã dùng là

A. 25% và 75%; 1,12 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 35% và 65%; 5,6 gam.

D. 45% và 55%; 1,12 gam.


Xem đáp án
Đáp án B

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của NO2, NO.

n
Hỗn hòa hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol trung bình của các thành phần hỗn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> khối lượng của tất cả hổn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) và (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh lý lẽ bảo toàn electron ta có:

3.n
Fe = 1.n
NO2 + 3.n
NO

=> 3. N
Fe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> n
Fe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m fe = 0,1 .56 = 5,6 gam


Câu 17. Đốt rét một ít bột fe trong bình đựng O2 kế tiếp cho thành phầm thu được vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Hỗn hợp X có:

A. Fe
Cl2 , HCl dư

B. Fe
Cl3, HCl dư

C. Fe
Cl2 , Fe
Cl3, cùng HCl dư

D. Fe
Cl3


Xem đáp án
Đáp án C

Đốt fe trong oxi: sắt + O2 → Fe2O3, Fe3O4, Fe
O, sắt dư (hỗn hòa hợp X)

Hỗn hòa hợp X + HCl dư Fe
Cl2, Fe
Cl3 cùng HCl dư


Câu 18. Cho 17,4 gam lếu hợp có Fe, Fe
O, Fe2O3 với Fe3O4 bội phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối khan. Cực hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.


Xem đáp án
Đáp án A

Qui đổi 17,4 gam láo hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4 là tất cả hổn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mhỗn hòa hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3n
Fe = 2n
O+ 3n
NO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

n
Fe(NO3)3 = n
Fe = x = 0,225 mol,

=>m
Fe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam


Câu 19. Khi hoà tan và một lượng kim loại M vào hỗn hợp HNO3 loãng với vào hỗn hợp H2SO4 loãng thì nhận được khí NO với H2 hoàn toàn có thể tích bằng nhau (đo ở thuộc điều kiện). Biết rằng muối nitrat chiếm được có cân nặng bằng 159,21% trọng lượng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình bội phản ứng tổng quát

M + 2n
HNO3 → M(NO3)n + n
NO2 + n
H2O

a → a → na

2M + x
H2SO4 → M2(SO4)x + x
H2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nên tỉ lệ thành phần thể tích bằng tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn cùng với n = cùng R = 56 (Fe).


Câu 20. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng duy nhất trong tất cả các kim loại

B. Nhôm và Crom hầu hết phản ứng với HCl theo thuộc tỉ lệ số mol.

C. đồ dùng dụng làm bằng nhôm với crom rất nhiều bền trong không khí và nước vì tất cả màng oxit bảo vệ.

D. Sắt và crom phần đông bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội.


Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình làm phản ứng hóa học

Al + 3HCl → Al
Cl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → Cr
Cl2 + H2


Câu 21. Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu
Cl2, Fe
Cl3, Mg
Cl2 ta dùng:

A. Quỳ tím

B. Hỗn hợp Ba(NO3)2

C. Hỗn hợp Ag
NO3

D. Dung dịch KOH


Xem đáp án
Đáp án D

Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch Cu
Cl2, Fe
Cl3, Mg
Cl2 ta dùng dung dịch KOH vì chưng tạo những kết tủa bao gồm màu không giống nhau:

dung dịch Cu
Cl2tạo kết tủa xanh: Cu
Cl2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 ↓xanh + 2Na
Cl

dung dịch Fe
Cl3 tạo nên kết tủa đỏ nâu: Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓đỏ nâu + 3Na
Cl

dung dịch Mg
Cl2 tạo nên kết tủa trắng: Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2 ↓trắng + 3Na
Cl


Câu 22. Khi mang lại dung dịch Na
OH làm phản ứng với dung dịch Fe
Cl2 hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra:

A. Lộ diện màu nâu đỏ

B. Xuất hiện màu white xanh

C. Mở ra màu nâu đỏ rồi đưa sang màu trắng xanh

D. Lộ diện màu trắng xanh rồi gửi sang màu nâu đỏ


Xem đáp án
Đáp án D

Ban đầu sinh sản Fe(OH)2 có white color xanh:

Phương trình phản ứng xảy ra

Fe
Cl2 + 2Na
OH → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2Na
Cl

Sau đó Fe(OH)2 bị O2 (trong dung dịch với không khí) oxi hóa thành Fe(OH)3 bao gồm màu nâu đỏ:

Fe(OH)2+ 1/4O2 + 1/2H2O → Fe(OH)3 (nâu đỏ)

Vậy hiện tượng lạ là sản xuất kết tủa trắng xanh, tiếp đến chuyển nâu đỏ.


Câu 23. Nội dung đánh giá nào tiếp sau đây không đúng

A. Sắt kẽm kim loại có độ cứng tối đa trong những kim loại là Crom

B. Những kim nhiều loại Al, Fe, Cr bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc

nguội
C. Kim loại kiềm được điều chế bằng phương thức điện phân dung dịch muối halogenua của nó

D. Diêm sinh là chất có tính thoái hóa yếu, Hg bao gồm thể công dụng lưu huỳnh ngay lập tức ở ánh nắng mặt trời thường. Với những kim một số loại khác cần có xúc tác hoặc nhiệt độ độ.


Xem đáp án
Đáp án C

C sai: những kim nhiều loại kiềm và kiềm thổ được pha trộn bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối bột halogen.

A. Kim loại có độ cứng cao nhất trong những kim loại là Crom => đúng

B. Các kim một số loại Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc nguội với H2SO4 đặc

nguội => đúng

D. Diêm sinh là chất bao gồm tính lão hóa yếu, Hg bao gồm thể tác dụng lưu huỳnh ngay lập tức ở ánh sáng thường. Với các kim loại khác cần có xúc tác hoặc ánh sáng => đúng


.............................

Ngoài ra các chúng ta có thể tham khảo một trong những tài liệu sau:------------------------------

Vn
Doc đã gửi tới các bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được Vn
Doc biên soạn. Ngôn từ tài liệu đưa ra với ước muốn giúp chúng ta biết biện pháp viết và thăng bằng phương trình phản nghịch ứng khi đến Fe tính năng H2SO4 quánh nóng. Hy vọng qua nội dung bài viết này độc giả có thêm tài liệu hữu ích nhé. Mời bạn đọc cùng đọc thêm mục Trắc nghiệm hóa học 11, Phương trình làm phản ứng Hóa học...


Đánh giá bài viết
75 589.031
Chia sẻ bài xích viết
sở hữu về bản in
1 bình luận
thu xếp theo khoác định mới nhất Cũ tuyệt nhất

Phương trình làm phản ứng


trình làng cơ chế Theo dõi công ty chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Contents1. Phương trình phản ứng fe với H2SO4 đặc nóng2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử (theo phương thức cân bằng electron)3. Điều khiếu nại phản ứng …


*

*

Bạn vẫn xem: Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O tại Trường trung học phổ thông Kiến Thụy

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được Cmm.edu.vn tổng hợp, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt quy trình học Hóa. Đặc biệt, trong công tác Hóa học tập 10, các em sẽ được làm quen cùng với phương trình này qua bài cân đối phản ứng lão hóa khử, chương oxi và lưu huỳnh trong chất hóa học 10.

Hi vọng phản ứng H2SO4 đặc nóng công dụng Fe này hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình cấp tốc và đúng mực hơn.

1. Phương trình bội phản ứng sắt với H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử (theo phương thức cân bởi electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

gấp đôi

gấp 3 lần

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe công dụng với H2SO4 sệt nóng

Nhiệt độ

4. Cách thực hiện phản ứng fe với H2SO4 sệt nóng

Cho sắt (sắt) bội nghịch ứng cùng với axit sunfuric H2SO4

5. Hiện tượng Hóa Học

Sắt (Fe) tan dần dần trong dung dịch và tạo thành khí sunfua đioxit (SO2) bám mùi hắc.

5. Bài xích tập tương quan

Câu 1. Cho 5,6 gam fe tan trọn vẹn trong H2SO4 đặc nóng, sau bội phản ứng nhận được V lít SO2 (dktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Câu vấn đáp là không

n
Fe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình từ bỏ e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình nhấn e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 2. Chất nào sau đây chức năng với Fe chế tác thành hợp chất Fe(II) ?

A.Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch Ag
NO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

A. Fe + Cl2 → Fe
Cl3

B. Sắt loãng + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → Fe
Cl2 + H2

Câu 3. Dãy hóa học và dung dịch nào tiếp sau đây đều hoàn toàn có thể oxi hóa sắt thành Fe(III) khi đem dư?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

A. 2HCl + fe → Fe
Cl2 + H2

B. H2SO4 đặc, nguội bị động hóa Fe

C. 2HCl + fe → Fe
Cl2 + H2

Fe + S → Fe
S

Câu 4. Sắt kẽm kim loại nào dưới đây không bội nghịch ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A.Al

B. Mg

C.Zn

D. Cu

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

C. Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

Câu 5. Để pha loãng dung dịch H2SO4 sệt trong chống thí nghiệm, tín đồ ta tiến hành cách làm sao sau đây?

A. Mang đến từ tự nước vào axit với khuấy đều

B. đến từ tự axit vào nước với khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều

D. Cho nhanh axit vào nước cùng khuấy đều

Câu vấn đáp là không

H2SO4 chảy vô hạn trong nước với toả nhiều nhiệt. Nếu như đổ nước vào axit, nước sôi bất ngờ đột ngột làm bắn các giọt axit ra xung quanh, gây nguy nan trực tiếp cho những người thực hiện nay thí nghiệm.

Do đó nhằm pha loãng axit H2SO4 đặc tín đồ ta phải rót rảnh axit vào nước và dùng đũa chất liệu thủy tinh khuấy nhẹ nhưng không được làm ngược lại.

Câu 6. Chất nào bị thụ động hóa vào H2SO4 quánh nguội?

A. Al, Cu, Cr

B. Fe, Cu, Cr

C. Cr, Al, Fe

D. Al, Cr, Zn

Đáp án C: các kim loại tiêu cực với H2SO4 quánh nguội là: Al, Fe, Cr

Câu 7. Cho 11,36 gam lếu láo hợp có Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 làm phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở ptc) cùng dung dịch X. Dung dịch X rất có thể hòa tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 bao gồm trong dung dịch thuở đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

ĐÁP ÁN C

Xét các thành phần hỗn hợp Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 có x mol Fe với y mol O

Theo đề bài xích ta có: 56x + 16y = 11,36 (1)

Ta gồm n
NO = 0,06 mol

Quy trình khuyến mãi điện tử:

Fe → Fe3++ 3e

nốt con ruồi xx

Quá trình nhấn điện tử:

O + 2e → O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → KHÔNG

0,18← 0,06

Theo định lý electron, ne mang đến = ne lấy đề xuất 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe gồm n
Fe(NO3)3 = n
Fe= x= 0,16 mol

n
Fe hình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → n
HNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol

Câu 8. Cho những quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, bôxit, đôlômit. Số quặng chứa nhôm là:

A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Câu 9. Dung dịch X gồm Fe
Cl2 và Fe
Cl3 được phân thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: mang đến phản ứng với hỗn hợp Na
OH dư trong không khí thu được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: cho phản ứng với dung dịch Ag
NO3 chiếm được 1,3 mol Ag
Cl. Tỉ lệ thành phần mol của Fe
Cl2 và Fe
Cl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

Mất 2:3.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Gọi số mol Fe
Cl2 với số mol Fe
Cl3 trong những phần là a và b mol . Tương ứng

Phần 1: Bảo toàn sắt có

n
Fe(OH)3 = n
Fe
Cl2 + n
Fe
Cl3 → a + b = 0,5

Phần 2: bảo đảm Clo Có

n
Ag
Cl = 2.n
Fe
Cl2 + 3.n
Fe
Cl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình ta được a = 0,2 với b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.

Câu 10: mang đến m gam Mg vào dung dịch đựng 0,18 mol Fe
Cl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

nếu Mg dư tốt vừa đủ:

mchất rắn = m
Fe + m
Mg (dư) n
Fe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ mất 6,72 gam chất rắn đề nghị Mg phản bội ứng không còn → n
Fe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg(0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ n
Mg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → m
Mg = 0,21.24 = 5,04 gam.

Câu 11: Nung lạnh 29 gam một oxit fe với khí teo dư, sau làm phản ứng cân nặng chất rắn sót lại là 21 gam. Công thức của oxit sắt là

A. Fe
O.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe
O hoặc Fe3O4.

Câu trả lời là không

Cho số mol co tham gia phản nghịch ứng là a → số mol CO2 chế tạo ra thành là a mol

Vì co dư → hóa học rắn chỉ cất Fe → n
Fe = 0,375 mol.

Fex
Oy + y
CO → x
Fe + y
CO2

Bảo toàn cân nặng → moxit + m
CO = m
Fe + m
CO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → n
O = 0,5 mol

→ n
Fe : n
O = 0,375 : 0,5 = 3:4 → công thức của oxit fe là Fe3O4.

Câu 12. Sắt có tính chất vật lý như thế nào sau đây:

A. White color bạc, nhẹ, tất cả ánh kim, dẫn điện, dẫn sức nóng kém.

B. Màu trắng bạc, nặng, có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt độ tốt

C. Màu trắng xám, nặng, gồm ánh kim loại, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt

D. White color xám, nhẹ, tất cả ánh kim loại, dẫn điện, dẫn sức nóng tốt.

Câu 13. Hoà tan hoàn toàn 5 gam lếu hợp có Mg cùng Fe trong dung dịch HCl 4M thu được 2,8 lít H2 (dktc) cùng dung dịch Z. Để kết tủa hoàn toàn các ion vào D buộc phải 150 ml dung dịch Na
OH 2M. . Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,075 lít.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Áp dụng định điều khoản bảo toàn yếu tắc natri

n
Na
Cl = n
Na
OH = 0,3 (mol)

Áp dụng định pháp luật bảo toàn yếu tố Clo

=> n
HCl = n
Na
Cl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít

Câu 14. đến m gam bột fe vào hỗn hợp HNO3 mang dư ta thu được các thành phần hỗn hợp hai khí NO2 và NO bao gồm VX = 8,96 lít (dktc) và tỉ khối so với O2 là 1,3125. Thành phần tỷ lệ thể tích của NO, NO2 và cân nặng m gam sắt đã sử dụng là

A. 25% và 75%; 1,12 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 35% với 65%; 5,6 gam.

D. 45% cùng 55%; 1,12 gam.

Câu trả lời là không

Gọi x, y theo thứ tự là số mol của NO2, NO.

n
Hỗn hòa hợp khí = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:

1.3125.32 = 42 (gam/mol)

=> trọng lượng của hỗn hợp khí bên trên là: 42.0,2 = 8,4 (g)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) và (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% KHÔNG = 25%

Áp dụng định điều khoản bảo toàn electron ta có:

3.n
Fe = 1.n
NO2 + 3.n
NO

=> 3. N
Fe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3

=> n
Fe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 15. Nung rét một không nhiều bột fe trong bình đựng O2, sau đó cho sản phẩm thu được tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có:

A. Fe
Cl2, HCl dư

B. Fe
Cl3, HCl dư

C. Fe
Cl2, Fe
Cl3 cùng HCl dư

D. Fe
Cl3

CÂU TRẢ LỜI

Đốt sắt trong oxi: fe + O2 → Fe2O3, Fe3O4, Fe
O, fe dư (hỗn thích hợp X)

Hỗn phù hợp X + HCl cùng với Fe
Cl2 dư, Fe
Cl3 với HCl dư

Câu 16. Cho 17,4 gam lếu láo hợp tất cả Fe, Fe
O, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở ptc) cùng dung dịch X. Sau bội nghịch ứng, hỗn hợp X là cô cạn thì nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.

Đáp án A

Quy đổi 17,4 gam láo hợp tất cả Fe, Fe
O, Fe2O3 với Fe3O4 được lếu hợp có x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: hỗn hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3n
Fe = 2n
O+ 3n
NO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

n
Fe(NO3)3 = n
Fe = x = 0,225 mol,

=> m
Fe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam

Câu 17. Lúc hòa tan cùng một lượng sắt kẽm kim loại M trong hỗn hợp HNO3 loãng với vào dung dịch H2SO4 loãng thì chiếm được khí NO với H2 rất có thể tích đều bằng nhau (đo cùng điều kiện). Cho biết thêm muối nitrat thu được có cân nặng bằng 159,21% trọng lượng muối sunfat. M là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A.Zn.

B. Al.

C.Fe.

D. Mg.

ĐÁP ÁN C

M + 2n
HNO3 → M(NO3)n + n
NO2 + n
H2O

một → một → na

2M + x
H2SO4 → M2(SO4)x + x
H2

a → a/2 → xa/2

Các thể tích của một khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nên tỉ lệ thành phần thể tích thông qua số mol là:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn với n = với R = 56 (Fe).

…………..

Ngoài ra, các bạn có thể bài viết liên quan các tài liệu sau:

Cmm.edu.vn gửi đến các bạn Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O vị Cmm.edu.vn tổng hợp. Nội dung tài liệu được đưa ra với mong ước giúp các em biết cách viết và cân bằng phương trình bội nghịch ứng khi fe phản ứng cùng với H2SO4 đặc nóng, tự đó nhận thấy được hiện tại tượng xảy ra sau phản bội ứng. Cũng tương tự khái quát đặc điểm hóa học của Fe, đặc thù hóa học tập của H2SO4 qua bài tập minh họa.

Xem thêm: Du Lịch Hà Giang Bằng Ô Tô Jannguyen.Com, Kinh Nghiệm Du Lịch Hà Giang Bằng Ô Tô Tự Lái

Chúc như mong muốn với các nghiên cứu và phân tích của bạn.

Bản quyền bài viết thuộc về trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng. Mọi xào nấu đều là gian lận!

Nguồn phân tách sẻ: ngôi trường Cmm.edu.vn (searlearbitration.org)

Nhớ nhằm nguồn nội dung bài viết này: Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O của trang web searlearbitration.org