*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Hình thức phân bố cá thể đồng phần lớn trong quần thể có ý nghĩa sâu sắc sinh thái gì?

A. Những cá thể cung ứng nhau chống lại điều kiện có hại của môi trường

B. Các cá thể tận dụng được nguồn sống từ bỏ môi trường

C. Bớt mức chỉ số cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể

D. Tăng kĩ năng sinh sản của những cá thể vào quần thể


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!
Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng. Vẻ ngoài phân bố cá thể đồng những trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? a) các cá thể hỗ trợ nhau chiến đấu với điều kiện có hại của môi trường. B) những cá thể tận dụng được không ít nguồn sống từ môi trường. C) bớt sự canh trạnh gay gắt giữa các cá thể. D) những cá thể đối đầu và cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn...

Bạn đang xem: Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì


Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hình thức phân bổ cá thể đồng phần nhiều trong quần thể có chân thành và ý nghĩa sinh thái gì?

a) những cá thể cung ứng nhau tranh đấu với điều kiện có hại của môi trường.

b) các cá thể tận dụng được không ít nguồn sinh sống từ môi trường.

c) bớt sự canh trạnh nóng bức giữa những cá thể.

d) những cá thể tuyên chiến đối đầu nhau nóng bức giành mối cung cấp sống.


Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể sinh vật? I. Phân bổ đồng phần đa có chân thành và ý nghĩa làm bớt mức độ cạnh tranh giữa những cá thể vào quần thể. II. Phân bổ theo team thường chạm mặt khi đk sống phân bố đồng số đông trong môi trường, bao gồm sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. III. Phân bổ theo team là hình dạng phân bố phổ biến nhất,...

Có từng nào phát biểu tiếp sau đây đúng khi nói về sự việc phân bố cá thể trong quần thể sinh vật?

I. Phân bổ đồng phần nhiều có chân thành và ý nghĩa làm giảm mức chỉ số cạnh tranh giữa các cá thể vào quần thể.

II. Phân bổ theo đội thường gặp gỡ khi điều kiện sống phân bổ đồng đều trong môi trường, có sự tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

III. Phân bổ theo nhóm là loại phân bố phổ biến nhất, giúp các cá thể cung ứng nhau ngăn chặn lại điều kiện bất lợi của môi trường.

IV. Phân bố ngẫu nhiên thường chạm chán khi đk sống phân bổ đồng rất nhiều trong môi trường và không tồn tại sự tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể trong quần thể.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

B

Nội dung I, III, IV đúng.

Nội dung II sai. Phân bố theo team thường chạm chán khi đk sống phân bổ không đồng mọi trong môi trường, không tồn tại sự tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

Có 3 ngôn từ đúng.


Đúng(0)
Câu 5: nên chọn phương án trả lời đúng.Hình thức phân bổ cá thể đồng phần nhiều trong quần thể có ý nghĩa sâu sắc sinh thái gì?
A. Các cá thể hỗ trợ nhau đương đầu với điều kiện vô ích của môi trường.B. Những cá thể tận dụng được rất nhiều nguồn sống từ môi trường.C. Bớt sự tuyên chiến đối đầu gay gắt giữa những cá thể.D. Các cá thể tuyên chiến và cạnh tranh nhau nóng bức giành nguồn...
Đọc tiếp

Câu 5: nên chọn phương án vấn đáp đúng.

Hình thức phân bố cá thể đồng những trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

A. Các cá thể cung cấp nhau chiến đấu với điều kiện có hại của môi trường.

B. Các cá thể tận dụng được rất nhiều nguồn sống từ môi trường.

C. Giảm sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể.

D. Các cá thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.


#Sinh học tập lớp 12
2
quang đãng Duy

A. Các cá thể hỗ trợ nhau tranh đấu với điều kiện ăn hại của môi trường.

B. Các cá thể tận dụng được rất nhiều nguồn sinh sống từ môi trường.

C. Sút sự đối đầu gay gắt giữa các cá thể.

D. Những cá thể đối đầu và cạnh tranh nhau gay gắt giành nguồn sống.


Đúng(0)
Tuyết Nhi Melody

Trả lời: A


Đúng(0)
Khi nói tới quan hệ cung cấp giữa các cá thể sinh vật, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng? I. Quan liêu hệ hỗ trợ giữa các cá thể thuộc loài chỉ gồm trong quần thể mà không có trong quần xã. II. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể tăng cường hỗ trợ nhau để chống lại phần lớn điều kiện vô ích của môi trường. III. Vào kiểu phân bố theo...
Đọc tiếp

Khi nói tới quan hệ cung cấp giữa những cá thể sinh vật, có bao nhiêu vạc biểu sau đây đúng?

I. Quan liêu hệ cung ứng giữa những cá thể thuộc loài chỉ có trong quần thể mà không có trong quần xã.

II. Khi tỷ lệ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng đựng của môi trường, những cá thể tăng cường hỗ trợ nhau để phòng lại mọi điều kiện ăn hại của môi trường.

III. Trong kiểu phân bố theo team thì quan hệ cạnh tranh nhiều hơn là quan hệ nam nữ hỗ trợ.

IV. Khi form size của quần thể giảm xuống dưới mức buổi tối thiểu thì khả năng cung cấp giữa những cá thể cũng giảm

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2.


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Hướng dẫn: C.

Chỉ gồm phát biểu IV đúng.

- I sai. Quan liêu hệ cung ứng giữa những cá thể thuộc loài bao gồm trong quần thể và tất cả cả vào quần xã vày quần thể là một trong đơn vị cấu trúc nên quần xã.

- II sai. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt vượt sức chịu đựng đựng của môi trường thì những cá thể gồm xu hướng tuyên chiến đối đầu nhau gay gắt, sự hỗ trợ giữa các cá thể đang giảm.

- III sai. Vào kiểu phân bố theo nhóm thì quan tiền hệ cung ứng nhiều hơn là quan hệ nam nữ cạnh tranh.


Đúng(0)
Khi nói tới quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể sinh vật, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quan liêu hệ cung cấp giữa các cá thể cùng loài chỉ bao gồm trong quần thể mà không tồn tại trong quần xã. II. Khi tỷ lệ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng đựng của môi trường, những cá thể tăng tốc hỗ trợ nhau để phòng lại các điểu kiện vô ích của môi trường. III. Vào kiểu phân bổ theo...
Đọc tiếp

Khi nói về quan hệ cung ứng giữa các cá thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Quan liêu hệ hỗ trợ giữa các cá thể thuộc loài chỉ tất cả trong quần thể mà không tồn tại trong quần xã.

II. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể tăng tốc hỗ trợ nhau để phòng lại số đông điểu kiện bất lợi của môi trường.

III. Trong kiểu phân bố theo nhóm thì quan lại hệ tuyên chiến đối đầu nhiều hơn là quan hệ giới tính hỗ trợ.

IV. Khi kích thước của quần thể giảm sút dưới mức tối thiểu thì khả năng cung ứng giữa những cá thể cũng giảm.

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Chọn đáp án C.

Chỉ bao gồm phát biểu IV đúng.

Q I sai. Quan liêu hệ cung cấp giữa các cá thể cùng loài bao gồm trong quần thể và tất cả cả vào quần xã do quần thể là 1 đơn vị kết cấu nên quần xã.

Q II sai. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt thừa sức chịu đựng của môi trường thì những cá thể bao gồm xu hướng tuyên chiến đối đầu nhau gay gắt, sự hỗ trợ giữa những cá thể vẫn giảm.

Q III sai. Trong kiểu phân bổ theo team thì quan hệ hỗ trợ nhiều hơn là quan hệ giới tính cạnh tranh.


Đúng(0)
Quan hệ cung ứng giữa những cá thể vào quần thể tất cả ý nghĩa:(1) Đảm bảo cho quần thể ham mê nghi tốt hơn với điều kiện môi trường,(2) giúp quần thể sinh vật gia hạn mật độ cân xứng với sức đựng của môi trường,(3) Tạo tác dụng nhóm, giúp sinh vật khai thác tối ưu nguồn sống,(4) thải trừ các cá thể yếu, giữ lại lại những cá thể có điểm lưu ý thích nghi cùng với môi trường,(5) Tăng khả năng...
Đọc tiếp

Quan hệ cung cấp giữa các cá thể trong quần thể tất cả ý nghĩa:

(1) Đảm bảo đến quần thể ưa thích nghi tốt hơn với đk môi trường,

(2) góp quần thể sinh vật bảo trì mật độ phù hợp với sức đựng của môi trường,

(3) Tạo công dụng nhóm, góp sinh vật khai thác tối ưu mối cung cấp sống,

(4) đào thải các cá thể yếu, giữ lại các cá thể có điểm sáng thích nghi cùng với môi trường,

(5) Tăng kĩ năng sống sót với sinh sản của các cá thể vào quần thể.

A.(1); (2); (4); (5)

B.(2); (3); (4); (5)

C.(1); (2); (5)

D.(1); (3); (5).


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể vào quần thể bao gồm ý nghĩa: (1); (3); (5).

Quan hệ tuyên chiến và cạnh tranh giữa những cá thể trong quần thể tất cả ý nghĩa: (2), (4)


Đúng(0)
Cho những phát biểu sau về việc phân tía của quần thể: (1) Sự phân bổ cá thể của quần thể có tác động tới tài năng khai thác nguồn sống trong quanh vùng phân bố. (2) Kiểu phân bố của quần thể những cây bụi ở hoang mạc là kiểu phân bổ ngẫu nhiên (3) Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bố đồng gần như là làm sút mức cạnh tranh ở mức giữa các cá thể vào quần thể. (4) Kiểu phân bổ theo nhóm...
Đọc tiếp

Cho các phát biểu sau về sự phân bố của quần thể:

(1) Sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới kĩ năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố.

(2) Kiểu phân bổ của quần thể những cây bụi ở hoang mạc là kiểu phân bổ ngẫu nhiên

(3) Ý nghĩa sinh thái của kiểu phân bổ đồng đều là làm sút mức cạnh tranh ở mức giữa các cá thể vào quần thể.

(4) Kiểu phân bổ theo nhóm xẩy ra khi điều kiện môi trường thiên nhiên sống không đồng đều, những cá thể sống bầy đàn, trú đông.

Phương án đúng là:

A. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) đúng

B. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai

C. (1) đúng, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai

D. (1) sai, (2) sai, (3) đúng, (4) đúng


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án: A

Giải say đắm :

– phân bố theo nhóm: các cá thể cung cấp lẫn nhau ngăn chặn lại điều kiện ăn hại của môi trường xung quanh sống. Hiệ tượng này xảy ra khi điều kiện môi trường sống không đều, các cá thể sống bè lũ đàn, trú đông,…

- phân bổ đồng đều: Làm sút mức chỉ số cạnh tranh giữa những cá thể trong quần thể. Kiểu phân bố này thường gặp khi điều kiện sống phân bố 1 cách đồng những và bao gồm sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể trong quần thể

- phân bố ngẫu nhiên: Sinh thiết bị tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. Kiểu phân bố này thường gặp mặt khi điều kiện sống phân bổ một phương pháp đồng phần đông và không có sự tuyên chiến đối đầu gay gắt giữa các cá thể vào quần thể

→ Đáp án A


Đúng(0)
Cho các đặc điểm sau:(1) Thường chạm chán khi môi trường thiên nhiên có đk sống phân bố đều(2) có sự tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể vào quần thể(3) giúp sinh thứ tận dụng được nguồn sống tiềm tàng gồm trong môi trường(4) những cá thể quần tụ nhau nhằm hỗ trợ
Đặc điểm của kiểu phân bổ ngẫu nhiên là: A.(1), (3) B.(4), (2) C.(1), (2), (3) D.(3), (2),...
Đọc tiếp

Cho các điểm lưu ý sau:

(1) Thường gặp gỡ khi môi trường xung quanh có đk sống phân bổ đều

(2) tất cả sự tuyên chiến đối đầu gay gắt giữa những cá thể trong quần thể

(3) góp sinh đồ dùng tận dụng được nguồn sống tiềm tàng bao gồm trong môi trường

(4) những cá thể quần tụ nhau để hỗ trợ

Đặc điểm của kiểu phân bổ ngẫu nhiên là:

A.(1), (3)

B.(4), (2)

C.(1), (2), (3)

D.(3), (2), (4)


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án buộc phải chọn là: A

Đặc điểm của kiểu phân bổ ngẫu nhiên là

(1) Thường chạm mặt khi môi trường có điều kiện sống phân bổ đều

(3) góp sinh đồ tận dụng được nguồn sống tiềm tàng gồm trong môi trường


Đúng(0)
Trong các đặc điểm sau, kiểu phân bố ngẫu nhiên bao gồm bao nhiêu sệt điểm? I. Thường chạm mặt khi môi trường thiên nhiên có đk sống phân bố đồng đều. II. Có sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể trong quần thể. III. Giúp sinh vật dụng tận dụng được nguồn sống tiềm tàng tất cả trong môi trường. IV. Các cá thể quần tụ cùng nhau để cung cấp nhau. A. 2 B. 3 C. 4 D....
Đọc tiếp

Trong các điểm lưu ý sau, kiểu phân bổ ngẫu nhiên có bao nhiêu đặc điểm?

I. Thường gặp mặt khi môi trường xung quanh có đk sống phân bổ đồng đều.

II. Có sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa những cá thể trong quần thể.

III. Góp sinh vật dụng tận dụng được mối cung cấp sống tiềm tàng tất cả trong môi trường.

IV. Những cá thể quần tụ với nhau để hỗ trợ nhau.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1


#Sinh học lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Chọn lời giải A.

Có 2 tuyên bố đúng, chính là I, III

Kiểu phân bổ ngẫu nhiên có những đặc điểm:

ü Thường gặp gỡ khi môi trường xung quanh có điều kiện sống phân bố đồng đều.

ü góp sinh đồ vật tận dụng được mối cung cấp sống tiềm tàng gồm trong môi trường.

ü không tồn tại sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.


Đúng(0)
Quan hệ giữa những cá thể trong quần thể được biểu thị ở hình bên gồm ý nghĩa: (1) Đảm bảo cho quần thể thích hợp nghi giỏi hơn với đk môi trường, tồn tại bình ổn với thời gian, chống lại các nhân tố bất lợi từ môi trường xung quanh (2) góp quần thể sinh vật gia hạn mật độ cá thể phù hợp với sức đựng của môi trường thiên nhiên (3) Tạo tác dụng nhóm, khai quật tối ưu nguồn sống (4) Loại...
Đọc tiếp

Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể được thể hiện ở hình bên bao gồm ý nghĩa:

(1) Đảm bảo mang lại quần thể mê say nghi tốt hơn với điều kiện môi trường, tồn tại bất biến với thời gian, phòng lại những nhân tố bất lợi từ môi trường

(2) góp quần thể sinh vật gia hạn mật độ cá thể phù hợp với sức đựng của môi trường

(3) Tạo tác dụng nhóm, khai quật tối ưu mối cung cấp sống

(4) vứt bỏ các thành viên yếu, duy trì lại những cá thể có điểm lưu ý thích nghi với môi trường, bảo đảm an toàn và liên can quần thể phân phát triển

(5) Tăng kỹ năng sống sót và sinh sản của các cá thể vào quần thể

Tổ phù hợp đúng là:

A. (1); (2); (4); (5)

B. (1); (2); (3); (4); (5)

C. (1); (2); (5)

D. (1); (3); (5)


#Sinh học tập lớp 12
1
Đỗ Khánh đưa ra

Chọn lời giải D.

Hình bên biểu đạt quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể vào quần thể.

Tổ hợp đúng là: (1), (3), (5)

- (2) sai, quan hệ hỗ trợ không có ý nghĩa là giúp gia hạn mật độ cá thể cân xứng với sức đựng của môi trường. Đây là ý nghĩa sâu sắc của dục tình cạnh tranh.

- (4) sai, đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của dục tình cạnh tranh.

Câu 104. Chọn lời giải C.

Khi số lượng cá thể quá ít, dịch chuyển di truyền dễ xẩy ra và làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể. Dịch chuyển di truyền làm biến hóa tần số alen không theo hướng xác định. Alen vô ích có thể được giữ lại trong những lúc đó alen hữu dụng có thể vứt bỏ hoàn toàn thoát khỏi quần thể. Vị vậy, biến động di truyền có tác dụng nghèo vốn gen, sút sự nhiều chủng loại di truyền của quần thể.

A sai bởi vì khi thành viên trong quần thể quá không nhiều sẽ rất có thể không giao phối.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Phân Tích 2 Phát Hiện Của Nghệ Sĩ Phùng Trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn đon đả ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng
A.Các cá thể hổ trợ nhau kháng lại những yếu tố vô ích của môi trường
B.Các cá thể tận dụng được nguồn sống trong môi trường
C.Làm giảm mức sức cạnh tranh giữa các cá thể vào quần thể
D.Các cá thể tuyên chiến và cạnh tranh gay gắt nhằm giành nguồn sống
Phân cha đồng đều:Thường gặp khi điều kiện sống phân bổ một giải pháp đồng đa số trong môi trường thiên nhiên và khi bao gồm sự đối đầu và cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể của quần thể.Ví dụ: penguin làm tổÝ nghĩa:Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa những cá thể vào quần thể.
*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ vật Lý 12

Giải bài bác tập SGK trang bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài xích tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thiết bị lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai vẫn đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát tháo văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến rứa kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

searlearbitration.org.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247