Câu 360710: Hoà tan trọn vẹn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 khôn xiết loãng thì thu được láo hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo thành NH4NO3). Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Hoà tan hoàn toàn m gam al

13,5 gam.

B. 1,35 gam.

C. 0,81 gam.

D. 8,1gam.


Giải đưa ra tiết:

Đặt n
Al = a(mol)

*

Có: ne(Al nhường) = ne(N+5 nhận)

→ 3a = 0,12 + 0,03

→ a = 0,05 (mol)

→ m
Al = 0,05.27 = 1,35 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng cần sử dụng dư nhận được 3,36 lit khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) (dktc). Giá trị của m là :

A.8,10

B.4,05

C.1,35

D. 2,70


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 loãng (dùng dư) chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5; đo đktc). Cực hiếm của m là

A. 8,10.

B. 4,05.

C. 1,35.

D. 2,70.


Chọn giải đáp B

Al → Al+3 + 3e || N+5 + 3e → N+2

Bảo toàn electron: n
Al = n
NO = 0,15 mol

⇒ m = 4,05(g) ⇒ lựa chọn B.


Hòa tan trọn vẹn m gam Al trong dung dịch HNO3 dư chỉ chiếm được 3,36 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm của m là

A.8,1 gam.

B.4,05 gam.

C.1,35 gam.

D. 2,7 gam.


Hòa tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 dư chỉ nhận được 3,36 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 8,1 gam

B. 4,05 gam

C. 1,35 gam

D. 2,7 gam


Chọn câu trả lời B

Phản ứng: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O.

⇒ n
Al = n
NO = 3,36 ÷ 22,4 = 0,15 mol

⇒ m = m
Al = 0,15 × 27 = 4,05 gam → chọn câu trả lời B.


Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bởi dung dịch H N O 3 (loãng, dư), nhận được V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cực hiếm của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 3,36.


Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Quý giá của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 3,36.


Chọn câu trả lời B

Bảo toàn e ta có 3n
Al = 3n
NO ⇒ n
Al = n
NO = 0,1 mol

⇒ VNO = 0,1 × 22,4 = 2,24 lít ⇒ lựa chọn B


Hòa tan trọn vẹn a gam Fe
O trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X đựng m gam muối với 5,6 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo nghỉ ngơi đktc). Giá trị của a là

A. 3,6.

B. 36,0.

C. 18,0.

D. 9,0.


Đáp án B

*

Quá trình mang lại nhận electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e N+5 + 3e → N+2

0,75 ← 0,75 0,75 ← 0,25

m F e O = 0,75.72 = 36 gam


Hòa tan hoàn toàn m gam sắt trong hỗn hợp HNO3 dư thu được 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch tất cả chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 27,0

B.36,3

C.9,0

D.12,1


Hòa tan m gam Al vào lượng dư dung dịch HNO3loãng, chiếm được 1,792 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5, thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). Cực hiếm của m là

A. 2,16.

B. 0,72.

C. 3,24.

D. 1,08.


Đáp án A

Vì NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5.

⇒ Bảo toàn e ta có: n
Al= n
NO = 0,08 mol.

⇔ m
Al = 0,08 × 27 = 2,16 gam


Cho m g
Am Al bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm củ
A m là

A. 4,05.

B. 2,70.

C. 8,10

D.

Xem thêm: Tất cả các công thức tính diện tích các hình, tất cả các công thức diện tích

5,40.


toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên