home and dry là gì

Home and dry là gì?

Home and dry‘: êm êm xuôi, xuôi chèo non cái, chắc chắn là trở thành công(assuredly successful)

Bạn đang xem: home and dry là gì

Home and dry là gì?

Ví dụ với cụm kể từ ” trang chủ and dry”

 1. Everything is home and dry.
  Mọi chuyện đều êm êm xuôi/xuôi chèo non mái.
 2. If the team makes the next round, we’ll be home page and dry for the semi – finals.
  Nếu group bóng vô được vòng tiếp theo sau thì tất cả chúng ta chắc chắn là tiếp tục dự vòng thi bán kết.
 3. All things are home page and dry.
  Mọi việc đều êm êm xuôi.
 4. We just have to tát finish this section. Then, we are home page and dry.
  Chúng tao chỉ nên hoàn thành xong mục này thôi. Sau cơ tất cả chúng ta tiếp tục xuôi chèo non cái.
 5. When we ‘ve won four out of six games, we’ll know that we ‘re home and dry.
  Khi công ty chúng tôi thắng được tư vô số sáu trận, bọn chúng tôi biết chắc thế này tôi cũng đoạt giải.

Gợi ý giành cho bạn:

 • Go above and beyond là gì
 • Turn out tức là gì?
 • Bear in mind là gì
 • Put aside là gì

Home and dry Songs lyrics

So my baby’s on the road
Doing business, selling loads
Charming everyone there
With the sweetest smile

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry

There’s a plane at JFK
To fly you back from far away
All those dark and frantic
Transatlantic miles

Xem thêm: bạn là ai trong liên quân

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry

Far away
Through night and day
You fly long haul tonight
Come to tát me
You know I’ll be here
When you gọi tonight

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry
Home and dry
Home and dry

Your baby waits tonight

Xem thêm: mẹ của polo huỳnh là ai