*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Hỗn hòa hợp X có axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X chiếm được 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X chức năng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH trong dung dịch, thu được glixerol với dung dịch chỉ đựng a gam các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 25,86

B. 26,40

C. 27,70

D. 27,30


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
Hỗn phù hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 1,56 mol C O 2 và 1,52 mol H 2 O . Khía cạnh khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH trong dung dịch, chiếm được glixerol cùng dung dịch chỉ đựng a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là A. 25,86 B. 26,40 C. 27,70 D....

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Hỗn vừa lòng X có axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 1,56 mol C O 2 và 1,52 mol H 2 O . Phương diện khác, m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 0,09 mol Na
OH vào dung dịch, nhận được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

A. 25,86

B. 26,40

C. 27,70

D. 27,30


Chọn đáp án A

*


Hỗn thích hợp X gồm axit pamitic, axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Khía cạnh khác, m gam X công dụng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH vào dung dịch, chiếm được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là A. 26,40. B. 27,70. C.25,86. D....

Hỗn hợp X gồm axit pamitic, axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, chiếm được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X chức năng vừa đầy đủ với 0,09 mol Na
OH vào dung dịch, nhận được glixerol với dung dịch chỉ đựng a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Cực hiếm của a là

A. 26,40.

B. 27,70.

C.25,86.

D. 27,30.


Vì X + Na
OH chiếm được glixerol và các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat => triglixerit Y là este no, ba chức, mạch hở

Đốt cháy axit panmitic cùng axit stearic đa số thu được n
H2O= n
CO2=> Sự chênh lệch mol H2O với CO2là vị đốt cháy Y

Y bao gồm độ bất bão hòa k = 3

*

Ta có: ∑ n
COO= n
Na
OH= 0,09 (mol) => n
O (trong X)= 2n
COO= 0,18 (mol)

=> n
COOH- (trong axit)= ∑ n
COO- n
COO(trong
Y)= 0,09 - 0,02.3 = 0,03 (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có: m
X= m
C+ m
H+ m
O= 1,56.12 + 1,52.2 + 0,18.16 = 24,64 (g)

Đặt cách làm chung của Y là: (RCOO)3C3H5: 0,02 (mol) => n
C3H5(OH)3= n
Y= 0,02 (mol)

Khi bội phản ứng với Na
OH số mol H2O ra đời = n
COOH(trong axit)= 0,03 (mol)

BTKL ta có: m
X+ m
Na
OH= mhh muối+ mglixerol+ m
H2O

=> 24,64 + 0,09.40 = a + 0,02.92 + 0,03.18

=> a = 25,86 (g)

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Đúng(0)
Hỗn phù hợp X gồm axit panmitic , axit stearic cùng triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 1,56 mol(CO_2)và 1,52 mol(H_2O). Phương diện khác, m gam X công dụng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH vào dung dịch, thu được glixerol và dung dịch chỉ cất a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Tính giá bán trịcủa...
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp X tất cả axit panmitic , axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 1,56 mol(CO_2)và 1,52 mol(H_2O). Khía cạnh khác, m gam X chức năng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH trong dung dịch, chiếm được glixerol cùng dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Tính giá bán trịcủa A


#Hóa học tập lớp 12
1
quang đãng Nhân

(n_Y=dfracn_CO_2-n_H_2Ok-1=dfrac1.56-1.523-1=0.02left(mol ight))

(Rightarrow n_axit=0.09-0.02cdot3=0.03left(mol ight))

(n_glixerol=0.02left(mol ight))

(m_X=1,56cdot12+1.52cdot2+0.02cdot6cdot16+0.03cdot2cdot16=24.64left(g ight))

(BTKL:)

(m_Muối=24.64+0.09cdot40-0.02cdot92-0.03cdot18=25.86left(g ight))


Đúng(2)
Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol với dung dịch đựng m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat và C 17 H y C O O N a ). Đốt cháy hoàn toàn a gam X yêu cầu vừa đầy đủ 1,55 mol O 2 , chiếm được H 2 O với 1,1 mol C O 2 . Giá trị của m là A. 17,96 B. 16,12 C. 19,56 D....
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch Na
OH, nhận được glixerol cùng dung dịch cất m gam tất cả hổn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat và C 17 H y C O O N a ). Đốt cháy hoàn toàn a gam X bắt buộc vừa đầy đủ 1,55 mol O 2 , thu được H 2 O cùng 1,1 mol C O 2 . Cực hiếm của m là

A. 17,96

B. 16,12

C. 19,56

D. 17,72


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn lời giải D

*

m m u ố i = 0 , 02 55 . 12 + 102 + 6 . 16 + 0 , 02 . 3 . 40 - 0 , 02 . 92 = 17 , 72 g


Đúng(0)
Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol với dung dịch đựng m gam tất cả hổn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat với C17Hy
COONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X bắt buộc 1,55 mol O2, thu được H2O với 1,1 mol CO2. Quý hiếm của m là: A. 17,96 B. 16,12 C. 19,56 D....
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, chiếm được glixerol với dung dịch chứa m gam tất cả hổn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat cùng C17Hy
COONa). Đốt cháy trọn vẹn a gam X bắt buộc 1,55 mol O2, thu được H2O cùng 1,1 mol CO2. Quý hiếm của m là:

A. 17,96

B. 16,12

C. 19,56

D. 17,72


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn giải đáp D

Từ số C của những muối => X có 55C => X là C55Hx
O6

C55Hx
O6 + (0,25x + 52)O2 → t o 55CO2 + 0,5x
H2O

1,55 → 1,1

=> x = 102

n
X = 1,1/55 = 0,02 => m
X = 17,16

n C 3 H 5 ( O H ) 3 = 0,02 cùng n
Na
OH = 0,06

Bảo toàn trọng lượng => m muối bột = m
X + m
Na
OH – m C 3 H 5 ( O H ) 3 = 17,72.


Đúng(1)
Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch Na
OH, thu được glixerol cùng dung dịch đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat cùng C17Hy
COONa). Đốt cháy trọn vẹn a gam X cần 1,55 mol O2, chiếm được H2O cùng 1,1 mol CO2. Quý hiếm của m là A. 16,12. B. 19,56. C. 17,96. ...
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch Na
OH, chiếm được glixerol và dung dịch cất m gam các thành phần hỗn hợp muối (gồm natri stearat; natri panmitat cùng C17Hy
COONa). Đốt cháy hoàn toàn a gam X đề xuất 1,55 mol O2, nhận được H2O và 1,1 mol CO2. Cực hiếm của m là

A. 16,12.

B. 19,56.

C. 17,96.

D.17,72.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Do muối tất cả natri stearat (C17H35COONa); natri panmitat (C15H31COONa) với C17Hy
COONa phải X số nguyên tử C là: 18 + 16 + 18 + 3 = 55

=> n
X= n
CO2: 55 = 1,1 : 55 = 0,02 mol

Do X đựng 6 nguyên tử O nên: n
O(X)= 6n
X= 6.0,02 = 0,12 mol

*Xét phản nghịch ứng cháy của X:

BTNT "O": n
O(X)+ 2n
O2= 2n
CO2+ n
H2O

=> 0,12 + 2.1,55 = 2.1,1 + n
H2O=> n
H2O= 1,02 mol

BTKL: m
X= m
CO2+ m
H2O- m
O2= 1,1.44 + 1,02.18 - 1,55.32 = 17,16 gam

*Xét phản nghịch ứng thủy phân X vào Na
OH:

X + 3Na
OH → muối + C3H5(OH)3

0,02 → 0,06 → 0,02

BTKL: mmuối= m
X+ m
Na
OH- m
C3H5(OH)3= 17,16 + 0,06.40 - 0,02.92 = 17,72 gam

Đáp án đề nghị chọn là: D


Đúng(0)

Hỗn hòa hợp X tất cả axit panmitic , axit stearic với triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần vừa đủ 7,675 mol O2 thu đc H2O và 5,35 mol CO2. Ngoài ra , đến m gam X tác dụng vừa đủ vs 0,3 mol Na
OH trong dd , thu đc glixerol với dd chỉ đựng a gam các thành phần hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearate . Quý giá a là?


#Hóa học lớp 12
1
Thảo Phương CTVVIP

(n_Na
OH=0,3left(mol ight))

(n_Oleft(trong
X ight)=2n_Na
OH=0,6left(mol ight))

Bảo toàn yếu tố O:

0,6+ 7,675.2= 5,35.2 + n
H2O

=> n
H2O =0,25(mol)

Ta có: m
X= m
C+ m
H+ m
O= 84,3(g)

Axit gồm k=1 vàtriglixerit Y có k=3

=> n
CO2-n
H2O = (k-1).nchatbeo

(n_Y=dfrac5,35-5,253-1=0,05left(mol ight))

(n_Na
OH=3n_Y+n_axit)

=>(n_axit=0,3-0,05.3=0,15left(mol ight))

X+ Na
OH

=> n C3H5(OH)3 = n
Y =0,05(mol)

n H2O = naxit =0,15(mol)

=> Bảo toàn khối lượng :(m_X+m_Na
OH=m_C_3H_5left(OH ight)_3+m_H_2O+m_muối)

=> m muối bột = 89(g)


Đúng(2)
An Hoài Nguyễn

Tại sao bt axit k=1 với triglixerit k =3 vậy ạ?


Đúng(0)
Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri linoleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là A. 0,12 B. 0,07 C. 0,09 D....
Đọc tiếp

Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch Na
OH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri linoleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X buộc phải vừa đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O cùng 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là

A. 0,12

B. 0,07

C. 0,09

D. 0,08.

Xem thêm: Top 44+ ảnh gái xinh mặc áo hai dây gợi cảm nóng bỏng từng centimet


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

Bơm thêm a mol H2

n X = 2 , 28 57 = 0 , 04 → Đ ơ n c h a t C O O : 0 , 12 H 2 : 0 , 04 C H 2 : 2 , 16 → B T N T O 0 , 04 + 2 , 16 . 3 = 3 , 22 . 2 + a → a = 0 , 08


Đúng(0)
Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, chiếm được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần vừa đầy đủ 3,22 mol O 2 , thu được H 2 O cùng 2,28 mol C O 2 . Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol B r 2 trong dung dịch. Quý giá của a là A. 0,04 B. 0,08 C. 0,20 D....
Đọc tiếp

Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp Na
OH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên vừa đầy đủ 3,22 mol O 2 , chiếm được H 2 O với 2,28 mol C O 2 . Phương diện khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol B r 2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là

A. 0,04

B. 0,08

C. 0,20

D. 0,16


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Chọn lời giải B

*


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân mật ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng
Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tính năng vừa đủ với 0,09 mol Na
OH trong dung dịch thu được glixerol cùng dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý hiếm của a là

Đáp án C

HD: Nhận xét: axit panmitic, axit stearic là axit no đối chọi chức mạch hở => đốt cháy nhận được (n_CO_2 = m n_H_2O)Y là chất bự tạo do axit panmitic với axit stearic => vào Y có 3 liên kết pi hay độ bất bão hòa k = 3 => Đốt Y có (n_Y = dfracn_CO_2 - n_H_2Ok - 1 = 0,02mol)=> n
Ax lớn = (n
Na
OH – 3n
Y) = 0,03 mol
Bảo toàn klg gồm m
X = m
C + m
H + m
O = 24,64 gam(Với(n_C = m n_CO_2);(n_H = m 2n_H_2O); n
O = 2n
Ax bự + 6n
Y) n
Glixerol = n
Y = 0,02 mol; (n_H_2O)= n
Ax khủng = 0,03 mol=> BTKL có (a m = m m_X + m m_Na
OH-- m m_Glixerol-- m m_H_2O = m 25,86)
*
Ph&#x
FA;c Trần
đưa ra e hỏi nguyên nhân n
O=2n
Ax khủng + 6n
Y vậy ạ, Ax béo bao gồm 2 hóa học tổng 4O :(
*
Minh Hieu lý do số mol acid phệ lại bởi n Na
OH trừ đi 3n
Y vậy :((
*
*
Nguyễn Hiếu vị khi mang lại X td cùng với Na
OH thì chỉ nhận được 2 muối trùng cùng với 2 axit to no ban đầu, suy ra hóa học Y gồm những axit bự no => tất cả 3 lk pi
*
Nguyễn quang quẻ Th&#x
E0;nh Đạt
tại chỗ này mình đã tìm số mol của chất Y thôi
*
Trang Trang ngày cái dưới có phân tích và lý giải kìa..X + O2 = CO2 +H2On
C(X)=n
CO2=1,56 moln
H(X)=2n
H2O=2.1,52=3,04 mol
X gồm dạng (RCOO)3C3H5 + 3Na
OH= .... Molm
X=12n
C +n
H+16n
O=24,64 g