lai nhân cung là gì

Đây là nội dung về Lai Nhân Cung được đem thể kể từ nội dung bài viết của Tác fake Lệnh Đông Lai vì thế Thầy Nguyễn Việt Kiên biên dịch. Xin chào chúng ta theo gót dõi cụ thể ở bên dưới.

Lai nhân cung là gì?

Bạn đang xem: lai nhân cung là gì

Lai Nhân Cung là thuật ngữ chỉ về một cung vị nhập Tử Vi Đẩu Số, cung vị này là cung Vị sở hữu Thiên Can trùng với Thiên Can Năm Sinh, thì gọi là Lai Nhân Cung.

Cách Tính Lai Nhân Cung

Đơn giản tuy nhiên phát biểu, một người sinh vào năm Canh Ngọ, cung Thìn được xem là Canh Thìn, nếu mà cung Thìn là Phụ Mẫu thì Lai Nhân Cung người này được xem là cung Phụ Mẫu, nếu mà cung Thìn là cung Quan Lộc thì Lai Nhân Cung của những người này được xem là cung Quan Lộc. Đó là cơ hội tinh nghịch Lai Nhân Cung đơn giản và giản dị và dễ dàng nắm bắt nhất.

Khán Lai Nhân Cung của Tử Vi Đẩu Số như nào?

Một số Lưu phái Tử Vi Đẩu Số của Đài Loan, sở hữu thuyết pháp về Lai Nhân Cung, chỉ đích thị là cung vị tuy nhiên “Can cung” nằm trong “Thiên can của năm sinh” tương đương.

Ví dụ như 1 cá thể là sinh vào năm 1990, 1 năm này là Canh Ngọ, sau thời điểm bố trí đi ra Mệnh bàn, cung Thìn của những người này ngay tắp lự là Lai nhân cung. Bởi vì như thế Can cung của cung Thìn là “Canh”, cùng theo với “Canh” của Thiên can “Canh Ngọ” năm sinh anh ấy là như thể nhau.

Tử Vi Đẩu Số Lão sư của Đài Loan, rước cung vị này gọi là “Lai nhân cung”, thậm chí còn sử dụng cung vị này lên đường khán kiếp trước, Lệnh Đông Lai nhận định rằng là ko thỏa xứng đáng.

Đầu tiên, Can cung của Lai nhân cung là kể từ Thiên can của năm sinh cho tới bố trí đi ra (Ngũ Hổ Độn), Thiên Can năm sinh tương tự phụ vương, Can cung của 12 cung vị tương tự con cháu. Nếu như rước “con cái” gọi là “Lai nhân”, vì vậy “Thiên can năm sinh” ngay tắp lự tiếp tục trở nên “Lai nhân của Lai nhân”, trên đây tựa hồ nước phát biểu ko thông.

Nếu như cần thiết Lệnh Đông Lai hạ một chiếc khái niệm, ko vị phát biểu cung vị này là “Đồng tâm cung”, tức ý tức thị “đồng tâm hiệp lực”. Can cung của Cung vị này nằm trong Thiên can năm sinh tương đương, chính vì thế nó vị trí Tứ hóa phi xuất tất yếu tiếp tục tăng cường lực chống va đập tác động của Tứ hóa năm sinh, Cát thì gia tăng cát, hung thì gia tăng hung.

lai-nhan-cung-la-gi

Sơ đồ vật về Lai Nhân Cung

Ví dụ rõ ràng nhằm hiểu về Lai Nhân Cung

Đơn giản đem lên ví dụ: Một người này này đó là sinh vào năm 1969, sở hữu Vũ Khúc Hóa Lộc của năm sinh bên trên cung Tài Bạch, thường thì căn nhà cát lợi, rất có thể lý giải là [Hóa Lộc năm sinh đỡ đần ta dò thám tiền]. Lúc này cung Tị là Lai nhân cung (hoặc Lệnh Đông Lai cho tới phát biểu cơ, gọi là Đồng tâm cung, biểu thị cung vị này nằm trong Tứ hóa năm sinh là đồng tâm hợp lực đó). Cung Tị (Kỷ Tị) phi xuất Vũ Khúc Hóa Lộc, gia tăng Vũ Khúc Hóa Lộc của năm sinh, lại đợt tiếp nhữa đã tiếp tục tăng cường hiệu suất cao của Vũ Khúc Hóa Lộc. Đơn giản cho tới phát biểu chắc chắn là cung Tị cũng trợ giúp tớ dò thám chi phí, rất có thể đỡ đần ta phát đạt. Nếu như cung Tị là cung Huynh Đệ, thường thì ngay tắp lự lý giải là anh bà bầu, liên minh thực hiện ăn hùn gia tài của tớ thịnh vượng; Nếu như cung Tị là cung Phụ khuôn, là phụ vương u, chỉ huy, cấp cho bên trên hùn gia tài của tớ thịnh vượng; Nếu như thể cung Tử Tức, là cấp cho bên dưới, thưa bối, học viên v.v hùn tiền bạc tớ thịnh vượng; nếu như như thể cung Tật ách chắc chắn là tự động bản thân trợ giúp phiên bản thân thiện dò thám chi phí, khá song lập, cung vị không giống nhờ vào cơ tư duy.

Lại ví dụ phát biểu, người này này đó là sinh vào năm 1977, sở hữu Cự Môn Hóa Kị năm sinh bên trên cung Thiên Di, xung cung Mệnh, biểu thị [Hóa Kị năm sinh so với tớ bất lợi, sở hữu khẩu thiệt thị phi]. Lúc này cung Mùi (Đinh Mùi) là cung Đồng tâm, nằm trong Tứ hóa năm sinh đồng tâm hợp lực, phi xuất Cự Môn Hóa Kị, lại đợt tiếp nhữa đã tiếp tục tăng cường sự nguy khốn hoảng hồn của Cự Môn Hóa Kị. Nếu như cung Mùi là cung Huynh Đệ, thường thì ngay tắp lự lý giải là anh bà bầu, liên minh dễ dàng theo gót tớ cãi lộn, sở hữu khẩu thiệt thị phi, bất lợi cho tới danh dự; Nếu như cung Mùi là cung Phụ Mẫu, chắc chắn phụ vương u, chỉ huy, cấp cho bên trên khiến cho tớ sở hữu một số trong những xích míc, khiến cho tớ sở hữu khẩu thiệt thị phi, bất lợi danh dự của ta; Nếu như thể cung Tử Tức, chắc chắn cấp cho bên dưới, thưa bối, học viên, truyền nhân v.v theo gót tớ đấu khẩu, sở hữu khẩu thiệt thị phi, bất lợi cho tới danh dự; Nếu như thể cung Tật Ách chắc chắn trường hợp phiên bản thân thiện so với chủ yếu bản thân mang tới tác động mặt mày ngược tương đối lớn, cung vị không giống nhờ vào cơ tư duy.

Ví dụ như mặt mày bên trên mệnh bàn này, là mệnh bàn của một anh hùng của công bọn chúng, kể từ mái ấm gia đình nhỏ ko hòa thuận, phụ vương u ly hôn, member mái ấm gia đình nằm trong cô ấy mối quan hệ khá xấu xa, ưa quí quản chế cô ấy. Lúc nhỏ nằm trong bà đấu khẩu, sau này còn có nhị lượt hôn nhân gia đình, cả nhị người ck đều hạ nhục cô ấy, nói tới cô ấy ko đảm bảo chất lượng, so với danh dự của cô ấy ấy tạo nên trở nên tổn hoảng hồn rất rộng lớn. Lý do là vì cung Điền Trạch (Đinh Mùi) là Đồng tâm cung, nằm trong Tứ hóa năm sinh đồng tâm hợp lực, nếu như như thể việc đảm bảo chất lượng thì gia tăng cái đảm bảo chất lượng, nếu như như thể việc xấu xa thì gia tăng cái xấu xa.

Cái mệnh bàn này hoặc sở hữu người ko lý giải: cung Điền Trạch (Đinh Mùi) đã tiếp tục tăng cường sự nguy khốn hoảng hồn của Cự Môn điệp kị, cũng khiến cho Thiên Đồng điệp Quyền, Thái Âm điệp Lộc, Thiên Cơ điệp Khoa, đích thị hay là không đích thị cũng có thể có một phía tốt?  cũng có thể phát biểu vì vậy, chính vì là khi nhỏ bà ưa quí quản chế cô ấy, so với cô ấy đòi hỏi nhiều, thông thường nằm trong cô ấy đấu khẩu, ngược lại tuy nhiên khiến cho cô ấy càng song lập tự động cường. Phàm bất kể việc gì đều phải có tính nhị mặt mày, kể từ khía cạnh này cho tới phát biểu, người nhập căn nhà cũng chính là tiếp tục mang tới một số trong những vị trí đảm bảo chất lượng cơ, ít nhất nhất cũng sẽ không còn tổn hoảng hồn tới sự nghiệp của cô ấy ấy, hầu hết tổn hoảng hồn là thanh danh, nằm trong cô ấy đấu khẩu (Cự Môn Kị).

Tổng Kết về Lai Nhân Cung

Sau nằm trong, lại là người xem tổng kết một chút ít mạch tâm lý luận đoán về Lai Nhân Cung (Đồng Tâm cung):

1、Trước khán Tứ Hóa năm sinh so với phiên bản thân thiện hầu hết là Cát Hay những Hung;

2、Lại dò thám đi ra Đồng tâm cung, giảng giải tính năng đẩy mạnh của cung vị này so với Tứ Hóa năm sinh, ví như hùn phiên bản thân thiện dò thám chi phí (đã đẩy mạnh Lộc), hoặc là tạo nên trở lo ngại cho tới phiên bản thân thiện (tăng cường tăng lực lượng của Kị);

3, Cần cần khán cung vị bị điệp Lộc, điệp Quyền, điệp Khoa, điệp Kị điểm xung; những cung vị bị xung này năng lực nhận cho tới tác động càng lớn;

4, Thông thông thường cho tới phát biểu, Hóa Lộc là dò thám chi phí, Hóa Quyền là quản thúc, đòi hỏi, mang tính chất hóa học ép buộc, ko thể ko thực hiện, Hóa Khoa là trí thức, nấc có tiếng, Hóa Kị là trở lo ngại.

Xem thêm: con trai của trần đại quang là ai

Đến nỗi một số trong những tư liệu bên trên mạng, phát biểu Lai nhân cung bên trên XX cung đại biểu tự động lập, bên trên một số trong những cung vị không giống đại biểu tha bổng lập (người không giống tạo nên dựng), ĐK xây dựng của những luận đoán này vượt lên trước ư đơn giản và giản dị, rõ ràng là nguyên do ko vững chãi cơ, rất cần được kết hợp Tứ Hóa năm sinh và một vị trí khán vừa mới được. Cá nhân Lệnh Đông Lai nhận ra, một số trong những nội dung của Can cung phi hóa là vô cùng sở hữu đạo lý, tuy nhiên cũng có thể có thật nhiều Đông Lai ko xây dựng, mong muốn người xem nghiên cứu và phân tích nhiều tăng, ngẫu nhiên rất có thể vứt fake lưu giữ thiệt.

Tìm Hiểu Về Các Cung Vị Lai Nhân Cung

Lai Nhân Cung Mệnh

Người Có Lai Nhân Cung ở cung Mệnh là căn nhà tư tưởng phiên bản thân thiện, tài năng của những người này đó là căn nguyên tạo nên ĐK cải tiến và phát triển nhập cuộc sống đời thường. Lấy chủ yếu bản thân thực hiện trung tâm nhằm cải tiến và phát triển, trở nên bại của cuộc sống trực thuộc chủ yếu phiên bản thân thiện bản thân.

Lai Nhân Cung Huynh Đệ

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Huynh Đệ là căn nhà bằng hữu đó là nguyên tố tác động rộng lớn cho tới vận mệnh của mình, bằng hữu rất có thể mang tới trợ hùn lớn rộng lớn hùn chúng ta thành công xuất sắc và bằng hữu cũng đó là yếu tố then chốt khiến cho chúng ta gia tăng áp lực nặng nề, cũng rất có thể khiến cho chúng ta thất bại.

Lai Nhân Cung Phu Thê

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Phu Thê là căn nhà phu nhân hoặc ck sở hữu tác động rộng lớn cho tới ra quyết định, trở nên bại một đời của mình, vợ/ ck rất có thể hỗ trợ cho chúng ta sở hữu sự cải tiến và phát triển đảm bảo chất lượng đẹp mắt, cũng rất có thể tạo nên chúng ta thất bại.

Lai Nhân Cung ở Phu Thê tuy nhiên tọa can Quý là ko thích hợp, vị thời điểm này Tham Lang Hóa Kị, cung Phu Thê lại gia tăng đặc điểm xấu xa của Tham Lang Hóa Kị, tạo nên tình thương vỡ vạc, phu nhân hoặc ck dễ dàng rơi đà tửu sắc.

Lai Nhân Cung Tử Tức

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Tử Tức căn nhà con cháu, liên minh, tình thương là nguyên tố cần thiết tác động cho tới quyết đinh nhân sinh của mình.

Lai Nhân Cung Tử Tức tọa Can Canh thì con cháu về sau dễ dàng nên danh, trở thành có tiếng và rất có thể trợ hùn gia tăng danh vọng cho tới phiên bản thân thiện ta…

Lai Nhân Cung Tài Bạch

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Tài Bạch thì gia tài tiếp tục là 1 nguyên tố cần thiết tác động tới sự cải tiến và phát triển của vận mệnh.

Lưu ý nếu mà Lai Nhân Cung Tài Bạch là Can Nhâm tiếp tục tạo nên Vũ Khúc Hóa Kị, vì vậy sẽ tương đối bất lợi cho tới marketing và dò thám chi phí, tuy nhiên lại đảm bảo chất lượng đẹp mắt nếu mà làm mướn ăn bổng hoặc thực hiện về những việc làm giảng dạy dỗ.

Lai Nhân Cung Tật Ách

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Tật Ách thì nguyên tố sức mạnh phiên bản thân thiện là ĐK then chốt của cuộc sống, còn là một chân thành và ý nghĩa lấy sức mạnh phiên bản thân thiện sẽ tạo ĐK cải tiến và phát triển nhập cuộc sống đời thường.

Lai Nhân Cung Thiên Di

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Thiên Di thì yếu tố xã hội, ra đi được xem là nguyên tố chủ yếu trợ lực cho tới vận mệnh của mình.

Người sở hữu Lai Nhân Cung Thiên Di là Can Canh tiếp tục khiến cho Thái Dương Hóa Lộc, đảm bảo chất lượng đẹp mắt khi ra đi, càng ra đi càng cải tiến và phát triển, cũng đảm bảo chất lượng đẹp mắt nhằm cải tiến và phát triển danh vọng ở ngoài xã hội, có tiếng là vấn đề ko khó khăn.

Lai Nhân Cung Nô Bộc

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Nô Bộc thì bằng hữu là ĐK tác động cho tới vận mệnh cuộc sống chúng ta, tiếp tục ra quyết định trở nên bại nhập một đời.

Lai Nhân Cung cung Nô Bộc phù phù hợp với can Mậu, sở hữu Tham Lang Hóa Lộc sẽ hỗ trợ cho tới màng lưới bằng hữu đảm bảo chất lượng đẹp mắt, xã gửi gắm tài xuất sắc và bằng hữu rất có thể trợ ích. Nhưng điều gì cũng có thể có tính nhị mặt mày, thời điểm này tiếp tục tăng thêm sự tác động lên Thiên Cơ Hóa Kị, được xem là bị lừa lật đo lường và tính toán mưu kế tế bào rất nhiều.

Lai Nhân Cung Quan Lộc

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Quan Lộc thì sự nghiệp là nguyên tố chủ yếu hỗ trợ cho cuộc sống của mình cải tiến và phát triển và đảm bảo chất lượng xấu xa tiếp tục ở không còn ở trên đây.

Lai Nhân Cung Quan Lộc tốt nhất có thể nên tọa can Canh, Thái Dương Hóa Lộc dễ dàng nên danh nhập chủ yếu giới.

Lai Nhân Cung Điền Trạch

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Điền Trạch thì nguyên tố mái ấm gia đình khá cần thiết, trợ hỗ trợ cho việc cải tiến và phát triển của phiên bản thân thiện. tổ ấm rất có thể hỗ trợ, hỗ trợ cho việc làm cải tiến và phát triển uy lực tuy nhiên cũng rất có thể mang đến nhược điểm tác động cho tới một khía cạnh này cơ của phiên bản thân thiện.

Lai Nhân Cung Phúc Đức

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Phúc Đức thì nên chú ý về thờ cúng và làm phước, cuộc sống lòng tin và linh tính vô cùng cần thiết so với trở nên bại của cuộc sống chúng ta. Hình như Lai Nhân Cung Phúc Đức thì cuộc sống thưởng thức vật hóa học và lòng tin cũng tương đối cần thiết.

Lai Nhân Cung Phụ Mẫu

Người sở hữu Lai Nhân Cung ở cung Phụ Mẫu thì phụ vương u trưởng bối được xem là yếu tố trợ ích rất rộng lớn nhập cuộc sống của mình. Hình như trên đây còn là một cung vị về cấp cho bên trên, học hành cho nên việc cải tiến và phát triển về học hành cũng tương đối cần thiết.

Xem thêm: người làm anh đau thấu đến trời cao chẳng ai khác đó chính là em

Tìm hiểu tăng những nội dung khác

  • Tử Tức Là Gì?