live on là gì

Cách phân phát âm và giới kể từ cút nằm trong Live

Cách phân phát âm và giới kể từ cút nằm trong Live

Bạn đang xem: live on là gì

Live” Tức là sinh sống, những giới kể từ và cụm kể từ cút với “live” đều xoay xung quanh chủ thể về “sống”. Chúng tao nằm trong học tập cơ hội phân phát âm và những giới kể từ cút với Live tiếp sau đây nhé!

Cách phân phát âm kể từ Live

/liv/ : Đọc Lúc live được dùng nhập câu với tầm quan trọng là động từ Tức là sinh sống.

/laiv/ : Đọc Lúc được dùng như tính kể từ, trạng từ với tức là thẳng (Eg: live event: sự khiếu nại được truyền hình trực tiếp).

/laivz/ : Đọc Lúc danh từ life Lúc đem lịch sự số nhiều là lives.

Giới kể từ cút với Live

Mọi người khá hoặc lầm lẫn thân mật live at, live in, live on

Bên bên dưới bản thân van nài liệt kê đi ra một trong những giới kể từ hay phải đi nằm trong live, nếu như bạn không hiểu biết giới kể từ là gì thì hãy xem thêm nội dung bài viết giới kể từ nhập giờ Anh trước nhé:

Live in: Sống ở…. (chung chung)

The university guarantees accommodation in halls of residence for every first year who wants to lớn live in.

Các ngôi trường ĐH đáp ứng vị trí ở nhập trọ tại trường cho tới SV trong những năm trước tiên tuy nhiên ai mong muốn ở.

Live at: Sống ở…. (địa chỉ cụ thể)

I live at 21 Hang Bai

Tôi sinh sống ở 21 Hàng Bài

Nếu bạn thích thăm dò hiểu sâu sắc hơn vậy thì hãy xem thêm nội dung bài viết về địa chỉ nhập giờ Anh nhé.

Live on: Sống tự vật gì, sinh sống phụ thuộc vào loại gì

I can live on my inheritance.

Tôi hoàn toàn có thể sinh sống phụ thuộc vào quá kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Cấu trúc prefer

Live by: Kiếm sinh sống bằng

He lives by honest labour

Anh ấy sinh sống tự thực hiện ăn hiền lành.

Live out: Sống sót, sinh sống qua quýt được

Xem thêm: hữu công la ai

She wanted to lớn live out the remaining weeks of her life at trang chính.

Cô ấy mong muốn sinh sống những tuần còn sót lại của cuộc sống bản thân trong nhà.

Live through: Sống sót, trải qua

He could never know the pain and fear this child had lived through.

Anh ko khi nào hoàn toàn có thể hiểu rằng nỗi nhức và nỗi e hãi tuy nhiên đứa trẻ con này đang được trải qua quýt.

Live up to: đáp ứng nhu cầu, sinh sống theo

The concert was brilliant – it lived up to lớn all our expectations.

Buổi hòa nhạc thiệt thông thạo – nó đang được đáp ứng nhu cầu được từng kỳ vọng của Cửa Hàng chúng tôi.

Live with: sinh sống cộng đồng, Chịu đựng (thứ gì)

I can’t change the situation sánh I’m going to lớn have to lớn learn to lớn live with it.

Tôi ko thể thay cho thay đổi tình hình nên là tôi sẽ rất cần học tập lối sống cộng đồng với nó.

Live a lie: Sống dối trá lừa

She doesn’t know you’re married? You have to lớn stop living a lie and tell her.

Cô ấy ko biết chúng ta đang được kết hôn? Quý khách hàng cần ngừng sinh sống fake tạo nên và thưa với cô ấy.

Live by your wits: Sống tự sự thông minh, trí tuệ

When I lost everything, I had to lớn live by my wits, and it made má a stronger, more savvy person.kk

Khi tôi thất lạc toàn bộ tất cả, tôi cần sinh sống tự trí mưu trí của tôi, và nó thực hiện mạnh mẽ và tự tin rộng lớn, nắm rõ rộng lớn.

Live hard: Sống vô cùng khổ

Xem thêm: Cấu trúc no good, no use, no point

Vậy là tất cả chúng ta đang được học tập kha khá kĩ về kể từ Live và hoàn toàn có thể thoải mái tự tin dùng rồi cần ko ạ? Mọi người hãy ghé thăm hỏi trang này thông thường xuyên nhằm học tập tăng nhiều kể từ vựng trải qua cách thức lướt web đọc báo tuy nhiên ngữ nhé!

 

Xem thêm: tăng minh phụng là ai