luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

Câu 1:  Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN nước Việt Nam trải qua vào trong ngày mon năm nào là ?

A. Ngày 29/6/2001.

Bạn đang xem: luật pccc quy định trách nhiệm pccc là của ai

B. Ngày 30/6/2001.

C. Ngày 29/6/2002.

D. Ngày 30/6/2002.

Câu 2:  Luật PCCC lý giải Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng thế nào ?

A. Gồm những người dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt tạo ra bên trên hạ tầng.

B. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt PCCC bên trên hạ tầng.

C. Gồm những người dân nhập cuộc lãnh đạo công tác làm việc PCCC bên trên hạ tầng.

D. Là tổ chức triển khai bao gồm những người dân quản lí đốc, tổ trưởng tạo ra, dân chống bên trên phòng ban, nhà máy sản xuất.

Câu 3:  Luật PCCC quy ấn định những đối tượng người sử dụng nào là cần tiến hành hướng dẫn hiểm cháy, nổ đề nghị so với gia sản của mình?

A. Tất cả những hạ tầng tạo ra, kinh doanh

B. Tổ chức và cá thể đem hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy

C. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai và cá thể đem hạ tầng có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

D. Cơ quan tiền, nhà máy sản xuất có nguy hiểm đến tính mạng về cháy nổ

Câu 4Trách nhiệm tuyên truyền, phổ cập, dạy dỗ về PCCC được quy ấn định vô điều nào là của Luật PCCC?

A. Điều 6                                       C. Điều 8

B. Điều 7                                       D. Điều 9

Câu 5: Việc “ưu tiên và đáp ứng quyền ưu tiên cho tất cả những người và phương tiện đi lại nhập cuộc chữa trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu của Luật PCCC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 6: Trong nghành nghề xây cất, Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định hành động nào là bị nghiêm nghị cấm ?

A. Thi công những dự án công trình có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy nhưng mà ko cóThiết tiếp PCCC

B. Thi công những dự án công trình có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy nhưng mà chưa tồn tại kiến thiết được duyệt về PCCC

C. Thi công những dự án công trình có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy ngay sát những ngôi nhà và dự án công trình công nằm trong

D. Thi công những dự án công trình có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy nhưng mà không tồn tại chuẩn bị phương tiện đi lại PCCC

Câu 7:  Theo quy ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy từng năm ngày nào là sau đó là “Ngày toàn dân chống cháy và chữa trị cháy”?

A. Ngày 2/9

B. Ngày 19/8

C. Ngày 04/10

D. Ngày 05/10

Câu 8: “Trách nhiệm chữa trị cháy và nhập cuộc chữa trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu vô Luật PCCC:

A. Điều 31

B. Điều 32

C. Điều 33

D. Điều 34

Câu 9: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định vô hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trọng trách nào là là chính?

A. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phòng tránh thực hiện chính

B. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy phương châm 4 bên trên điểm thực hiện chính

C. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy chữa trị cháy thực hiện chính

D. Trong hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy lấy tuyên truyền là chủ yếu.

Câu 10: Đối tượng vận dụng của Luật chống cháy và chữa trị cháy được qui ấn định bên trên Điều 2 như vậy nào.

A. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể hoạt động và sinh hoạt sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

            B. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể hoạt động và sinh hoạt sinh sinh sống vô và ngoài nước

C. Tất cả những phòng ban, tổ chức triển khai và hộ mái ấm gia đình bên trên bờ cõi Việt Nam

D. Tất cả những hạ tầng hoạt động và sinh hoạt, tạo ra, marketing và cá thể sinh sinh sống bên trên bờ cõi Việt Nam

Câu 11: Luật phòng cháy chữa cháy lý giải “Chữa cháy” thế nào ?     

A. Gồm những việc làm kêu gọi tổ chức thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy, tách năng lượng điện, tổ chức triển khai bay nàn, cứu vớt người, cứu vớt gia sản, chống cháy lan, dập tắt vụ cháy và những hoạt động và sinh hoạt không giống tương quan cho tới chữa trị cháy.

B. Gồm những việc làm tổ chức triển khai bay nàn, cứu vớt người, cứu vớt gia sản, kêu gọi tổ chức thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy dập tắt vụ cháy.

C. Gồm những việc làm kêu gọi tổ chức thực hiện lực lượng, phương tiện đi lại chữa trị cháy, tách năng lượng điện, chống cháy lan, cứu vớt người, cứu vớt gia sản.

D. Câu B và C trúng.

Câu 12: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định ai là kẻ phụ trách tổ chức triển khai tiến hành xử lý kết quả vụ cháy ?

A. Chỉ huy lực lượng công an phòng cháy chữa cháy phối phù hợp với người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy

B. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp cho xã trở lên trên, người đứng đầu tư mạnh quan tiền, tổ chức triển khai đem hạ tầng bị cháy

C. Công an phường điểm đem hạ tầng bị cháy

D. Tất cả đều trúng

Câu 13: Tại khoản 4 điều 22 của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: Các hoạt động và sinh hoạt tạo ra, marketing, cty về sản phẩm hoá, vật tư gian nguy về cháy, nổ cần phải có ĐK an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy gì ?

A. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật, phiên bản chỉ dẫn an toàn và tin cậy về phòng cháy chữa cháy, cần chuẩn bị phương tiện đi lại chữa trị cháy

B. Phải in những thông số kỹ thuật nghệ thuật bên trên nhãn sản phẩm & hàng hóa, phiên bản chỉ dẫn an toàn và tin cậy về phòng cháy chữa cháy vị giờ việt, cần đem ghi nhận đầy đủ ĐK về chống cháy và chữa trị cháy

C. Phải in thông số kỹ thuật nghệ thuật, bảng chỉ dẫn an toàn và tin cậy về phòng cháy chữa cháy vị giờ việt

D. Cả A và B đúng

Câu 14:  Nội dung của Luật phòng cháy chữa cháy bao gồm từng nào Chương, Điều?

A. 9 chương, 60 Điều     

B. 9 chương, 65 Điều               

          C. 9 chương, 70 Điều

          D. 9 chương, 75 Điều 

Câu 15: Luật PC&CC lý giải kể từ hạ tầng thế nào ?

A. Là nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những dự án công trình khác

B. Là nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp và doanh trại lực lượng vũ trang đem nguy hại nổ và cháy cao

C. Là nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, khám đa khoa, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang và những dự án công trình không giống đem nguy hại cháy, nổ cao.

D. Là nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất, kho sản phẩm, trụ sở thao tác làm việc, bênh viện, ngôi trường học tập, rạp hát, hotel, chợ, trung tâm thương nghiệp, doanh trại lực lượng vũ trang. 

Câu 16: Đ/c hãy cho thấy thêm kiến thiết và thẩm duyệt kiến thiết về chống cháy và chữa trị cháy được quy ấn định rõ ràng bên trên Điều bao nhiêu của Luật chống cháy và chữa trị cháy?              

A. Điều 14

B. Điều 15

C. Điều 16

D. Điều 17

Câu 17: Khoản 4, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định Chủ chiếm hữu, người lãnh đạo, người điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải cần đem trách cứ nhiệm đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy với phương tiện đi lại của tôi thế nào ?

A. Đảm bảo an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy vô trong cả quy trình hoạt động và sinh hoạt của xe

B. Đảm bảo an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đường

C. Đảm bảo an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, khi sửa chữa

D. Đảm bảo an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy khi nhập cuộc giao thông vận tải bên trên đàng, ở những điểm dễ dàng cháy, nổ khi sửa chữa

Câu 18: Trong Luật chống cháy và chữa trị cháy, định nghĩa “ cháy ” được hiểu như vậy nào?

A. Là một phản xạ chất hóa học đem lan nhiệt độ và vạc sáng sủa.

B. Là tình huống xẩy ra cháy ngoài ý mong muốn của nhân loại hoàn toàn có thể tạo ra thiệt sợ hãi về gia sản và tác động cho tới môi trường xung quanh.

C. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được hoàn toàn có thể tạo ra thiệt sợ hãi về người, gia sản và tác động môi trường xung quanh

D. Là tình huống xẩy ra cháy ko trấn áp được hoàn toàn có thể tạo ra thiệt sợ hãi về người và gia sản.

Câu 19: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định khi đem cháy đòi hỏi nào là được ưu tiên dùng mang lại chữa trị cháy?

A. Mọi mối cung cấp nước chữa trị cháy.

B. Mọi mối cung cấp nước và những vật tư chữa trị cháy.

C. Các vật tư chữa trị cháy cần được ưu tiên dùng mang lại chữa trị cháy.

D. Mọi mối cung cấp nước và những đồ dùng không giống.

Câu 20: Nội dung tại đây, nội dung nào là thuộc sở hữu một trong mỗi lý lẽ phòng cháy chữa cháy được quy ấn định vô luật PCCC?

A. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể vô hoạt động và sinh hoạt đem tương quan cho tới phòng cháy chữa cháy cần vâng lệnh những tiêu xài chuẩn chỉnh của nước Việt Nam về PCCC

B. phòng cháy chữa cháy là lấy phòng tránh là chủ yếu, tôn vinh trách cứ nhiệm của toàn dân so với hoạt động và sinh hoạt PCCC

C. Huy động sức khỏe tổ hợp của toàn dân nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt PCCC

D. phòng cháy chữa cháy là trách cứ nhiệm của từng phòng ban ,tổ chức, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

Câu 21: Anh (chị) hãy cho thấy thêm trách cứ nhiệm của phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể vô góp vốn đầu tư xây cất và dùng dự án công trình quy ấn định rõ ràng bên trên Điều nào là của Luật chống cháy và chữa trị cháy?

A. Điều 16

B. Điều 17

C. Điều 18

Xem thêm: Bí quyết kết hợp giày với váy xòe cá tính và năng động

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Việc “Huy động lực lượng và phương tiện đi lại nhằm chữa trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu vô Luật PCCC:

A. Điều 33

B. Điều 34

C. Điều 35

D. Điều 36

Câu 23: Theo qui ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy, trọng trách của lực lượng dân chống và lực lượng phòng cháy chữa cháy hạ tầng bao gồm đem 5 trọng trách. Luật quy ấn định trọng trách loại 5 thế nào trong số phương án sau đây?

A. Xây dựng phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện đi lại tiến hành trọng trách chữa trị cháy khi đem cháy xẩy ra. Tham gia chữa trị cháy ở địa hạt, hạ tầng không giống khi đem yêu thương cầu

B.Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và chữa trị cháy

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Câu 24: Theo quy ấn định của Luật PC&CC, những hạ tầng cần tiến hành những đòi hỏi gì về phòng cháy chữa cháy ?

A. Có phương án chữa trị cháy, đem nội quy, quy ấn định về an toàn và tin cậy PCCC; đem làm hồ sơ bám theo dõi quản lý và vận hành hoạt động và sinh hoạt PCCC; đem giải pháp về chống cháy; đem khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc thù hoạt động và sinh hoạt của cơ sở; đem lực lượng, phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy.

B. Có phương án chống cháy chữa trị cháy, đem nội quy, quy ấn định về an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy.

C. Có khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy; máy bơm chữa trị cháy

D. Có chuẩn bị xe cộ chữa trị cháy khối hệ thống cấp cho nước chữa trị cháy vách tường, ngoài ngôi nhà và tiêu xài mệnh lệnh phòng cháy chữa cháy.

Câu 25: Trong Luật phòng cháy chữa cháy lý giải “Chất gian nguy về cháy, nổ” như vậy nào?

A. Là hóa học lỏng, hóa học khí, công cụ hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra nổ và cháy

B. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn, hoặc công cụ dễ dàng xẩy ra cháy, nổ

C. Là Chất lỏng, hóa học khí, hóa học rắn hoặc vật tư, sản phẩm hoá dễ dàng xẩy ra cháy nổ

D. Các hóa học đem đặc thù đặc trưng gian nguy về nổ và cháy như xăng, dầu, khí nhen nhóm, hóa lỏng

Câu 26: Luật PC&CC lý giải Trung tâm có nguy hiểm đến tính mạng về nổ và cháy như vậy nào?

A. Là hạ tầng đem một trong những lượng chắc chắn gian nguy về cháy, nổ, bám theo quy ấn định của chủ yếu phủ

B. Là hạ tầng đem đựng được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, đem năng lực xẩy ra cháy rộng lớn.

C. Là hạ tầng đựng được nhiều hóa học có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ, và được bố trí, bảo vệ ko đáp ứng an toàn và tin cậy về phòng cháy chữa cháy.

D. Là hạ tầng có khá nhiều hóa học lỏng dễ dàng cháy, nổ.

Câu 27: Khoản 1, Điều 18 Luật phòng cháy chữa cháy qui ấn định so với những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới nào là cần thiết đáp ứng những ĐK bám theo qui ấn định của phòng ban quản lí lý  nước nhà về PCCC?

A. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 16 số ghế trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

B. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 7 số ghế trở lên trên và cá phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

C. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 8 bánh trở lên trên và những phuơng tiện giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy nổ

D. Phương tiện giao thông vận tải cơ giới kể từ 4 số ghế trở lên trên, những phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới vận ship hàng hoá, hóa học gian nguy cháy

Câu 28: Luật PC&CC qui ấn định Trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của người nào ?

A. Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy, Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, tổ chức triển khai và hộ gia đình

B. Các phòng ban, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá nhân

C. Ban quản lý điều hành tổ dân phố, đảm bảo phòng ban nhà máy sản xuất, Đội phòng cháy chữa cháy hạ tầng

D. Ủy Ban Nhân Dân những cấp cho, Chủ những công ty, phòng ban, tổ chức triển khai và hộ gia đình

Câu 29: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định từng hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy trước không còn cần tiến hành vị lực lượng và phương tiện đi lại thế nào ?

A. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại bên trên chỗ

B. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng Cảnh Sát PC&CC

C. Bằng lực lượng và phương tiện đi lại của hạ tầng

D. phẳng lực lượng và phương tiện đi lại của lực lượng dân chống.

Câu 30: Quy ấn định “quyền và trách cứ nhiệm của những người lãnh đạo chữa trị cháy” được quy ấn định bên trên điều bao nhiêu của Luật PC&CC:

A. Điều 36

B. Điều 37

C. Điều 38

D. Điều 39

Câu 31: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định về chống cháy so với trụ sở thao tác làm việc, kho tàng trữ quy ấn định như vậy nào?

A. Có phương án chữa trị cháy,đem nội quy, quy ấn định về an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy đem làm hồ sơ bám theo dõi hoạt động và sinh hoạt phòng cháy chữa cháy, đem giải pháp về chống cháy, đem khối hệ thống báo cháy, chữa trị cháy, ngăn cháy phù phù hợp với đặc thù hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng.

B. Phải bố trí những trang bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy. Có giải pháp quản lý và vận hành nghiêm ngặt hóa học cháy, mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ, trang bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ và những giải pháp đáp ứng an toàn và tin cậy chống cháy chữa trị cháy khi tách điểm thao tác làm việc.

C. Phải bố trí những trang bị văn chống, làm hồ sơ, tư liệu đáp ứng nhỏ gọn ngăn nắp và cần chuẩn bị vừa đủ phương tiện đi lại phòng cháy chữa cháy bám theo quy ấn định.

D. Câu 3 câu A, B, C đều trúng.

Câu 32: Trong những phòng ban, đơn vị chức năng sau đây, phòng ban, đơn vị chức năng nào là đem trách cứ nhiệm trình duyệt dự án công trình kiến thiết về phòng cháy chữa cháy bám theo quy ấn định của luật.

A. Cơ quan tiền, đơn vị chức năng là công ty đầu tư

B. Cơ quan tiền, đơn vị chức năng công ty trì thẩm định

C. Đơn vị kiến thiết

D. Đơn vị thi đua công

Câu 33: Luật phòng cháy chữa cháy quy ấn định chống cháy so với nhà tại thế nào ?

A. Trang bị phương tiện đi lại chống cháy chữa trị cháy bên trên điểm.

B. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, nhà bếp nấu bếp, điểm thờ cúng đáp ứng an toàn và tin cậy, nhỏ gọn, ngăn nắp.

C. Phải sắp xếp khối hệ thống năng lượng điện, nhà bếp nấu bếp, điểm thờ cúng đảm bảo vệ toàn; những hóa học cháy, hóa học nổ cần nhằm xa vời mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; sẵn sàng những ĐK, phương tiện đi lại nhằm sẵn sàng chữa trị cháy.

D. Các hóa học cháy, nổ cần nhằm xa vời mối cung cấp lửa, mối cung cấp nhiệt độ.

Câu 34: Luật phòng cháy chữa cháy qui ấn định một trong mỗi giải pháp cơ phiên bản thứ nhất vô công tác làm việc chống cháy là gì?

A. Sử dụng an toàn và tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, trang bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt độ.

B. Quản lý nghiêm ngặt về dùng an toàn và tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và tin cậy vô tạo ra marketing.

C. Quản lý nghiêm ngặt và dùng an toàn và tin cậy những hóa học cháy, hóa học nổ, mối cung cấp lửa mối cung cấp nhiệt độ, trang bị và công cụ sinh lửa, sinh nhiệt độ, hóa học sinh lửa, sinh nhiệt; đáp ứng những ĐK an toàn và tin cậy về chống cháy.

D. Định kỳ tự động tổ chức triển khai đánh giá công tác làm việc an toàn và tin cậy phòng cháy chữa cháy.

Câu 35: Khi xẩy ra cháy bên trên một hạ tầng nhưng mà lực lượng công an phòng cháy chữa cháy ko cho tới, bám theo quy ấn định của Luật phòng cháy chữa cháy, khi xuất hiện những người dân tại đây ở vụ cháy thì có lẽ ai là kẻ lãnh đạo chữa trị cháy ?

A. Người đứng đầu tư mạnh sở bị cháy.

B. Đội trưởng group chữa trị cháy hạ tầng.

C. Tổ trưởng tổ sản xuất.

D. Tổ trưởng tổ bảo vệ

Câu 36: Các hành động nào là tại đây vi phạm quy ấn định về sự việc quản lý và vận hành, bảo vệ và dùng hóa học gian nguy về cháy, nổ?

A. Sử dụng kho, trang bị chứa chấp hóa học gian nguy về cháy, nổ ko đáp ứng những ĐK về chống cháy và chữa trị cháy bám theo quy ấn định

B. Sử dụng trang bị, phương tiện đi lại chứa chấp hóa học gian nguy về cháy, nổ không được kiểm ấn định hoặc đã mất hạn dùng bám theo quy ấn định. Thầy trí, bố trí hóa học gian nguy về cháy, nổ không tuân theo từng group riêng rẽ bám theo quy định

C. Câu A và B sai

D. Câu A và B đúng

Câu 37: Điều khiếu nại nhằm nhập cuộc Đội dân chống và group phòng cháy chữa cháy hạ tầng khi đem yêu thương cầu?

A. Công dân kể từ 16 tuổi tác, vừa sức khỏe

B. Công dân kể từ 18 tuổi tác trở lên trên

C. Công dân kể từ 18 tuổi tác trở lên trên, vừa sức khỏe

D. Công dân kể từ 16 tuổi tác cho tới 50 tuổi tác, vừa sức khỏe

Câu 38: Trong những nội dung tại đây, nội dung nào là là giải pháp cơ phiên bản vô chữa trị cháy ?

A. Huy động sớm nhất những lực lượng, phương tiện đi lại nhằm dập tắt ngay lập tức vụ cháy.

B. Tập trung cứu vớt người, cứu vớt gia sản và chống cháy lan.

C. Thống nhất lãnh đạo, quản lý điều hành vô chữa trị cháy.

D. Cả 3 câu đều trúng.

Câu 39: Điều nào là của Luật phòng cháy chữa cháy quy định: người thẳng chữa trị cháy, người nhập cuộc chữa trị cháy nhưng mà bị quyết tử, bị thương, bị tổn sợ hãi so với sức mạnh, bị tổn thất về gia sản thì thừa kế cơ chế, quyết sách bám theo quy ấn định của pháp luật?

A. Điều 8

B. Điều 9

C. Điều 10

D. Điều 11

Câu 40: Theo Điều 13 của Luật phòng cháy chữa cháy, đem từng nào hành động bị nghiêm nghị cấm?

A. 6 hành vi

B. 8 hành vi

C. 9 hành vi

D. 10 hành vi

Câu 41: Khi cảm nhận được mệnh lệnh kêu gọi nhập cuộc cứu vớt chữa trị vụ cháy. Quý Khách tiếp tục tiến hành như vậy nào?

A. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, nhằm cứu vớt người.

Xem thêm: Làm cộng tác viên bán giày như thế nào để sếp trả lương gấp đôi?

B. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy, dùng những công cụ nhập cuộc chữa trị cháy.

C. Nhanh chóng nhận mệnh lệnh, dùng những công cụ chữa trị cháy và tiến hành bám theo sự hướng dẫn của lực lượng chữa trị cháy có tính chuyên nghiệp.

D. Nhanh chóng tiếp cận vụ cháy và tiến hành bám theo hướng dẫn của lực lượng chữa trị chá