Câu 6512: Một vật dao động điều hoà. Vào khoảng thời hạn t = 5T vật hoạt động được một đoạn 80cm. Lúc qua VTCB đồ gia dụng có tốc độ v = 40√2 (cm/s).Khi vật có li độ x = 2√2 cm thì vận tốc và giá chỉ tốc của chuyển động có quý giá nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Một vật dao động điều hòa

v = 20√2 cm/s; a = 200√2 cm/s2.

B. v = 40 cm/s; a = 400√2 cm/s2.

C. v = 40 cm/s; a = 400 cm/s2.

D. v = 20√2 cm/s; a = 400 cm/s2.


Giải chi tiết:

Ta có: 1T đồ đi được 4A => 5T đồ vật đi được 5.4A = trăng tròn A = 80 centimet => A = 4 cm

Khi qua VTCB thứ có tốc độ v = 40√2 (cm/s)

=> vmax = ωA = 40√2 (cm/s) => ω = 10√2 (rad/s)

Áp dụng công thức độc lập giữa x và v:

 

*
 => 
*

=> v = 40 cm/s

 Gia tốc lúc đó có giá trị: |a| = |- ω 2 x|= (10√2)2 2√2= 400√2 cm/s2


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Nội dung vật lý 12 bài xích 1 giao động điều hòa giúp những em đọc được những khái niệm về giao động cơ, dao động tuần hoàn, xấp xỉ điều hòa. Trường đoản cú đó hoàn toàn có thể viết được phương trình giao động điều hòa, xác minh được các đại lượng vector gia tốc và tốc độ trong giao động điều hòa. Hãy theo dõi nhằm nắm bài học kinh nghiệm này nhé.

*
*
*
*
*
*
*

Bài 3: Một vật xê dịch điều hòa có phương trình dạng: x= 10cos( πt +π/3)(cm). Viết phương trình tốc độ của vật và tính vận tốc cực to vật đạt được.

Hướng dẫn

Phương trình tốc độ của vật:

v = x’= -10πcos( πt +π/3) (cm/s)

Vận tốc cực lớn vật đạt được: vmax= 10π(cm/s).

Xem thêm: Ở Điều Kiện Thường Kim Loại Nào Sau Đây Ở Trạng Thái Lỏng ?

Trên đây shop chúng tôi đã tổng hợp triết lý và đưa những các bài xích tập áp dụng của vật lý 12 bài bác 1 xê dịch điều hòa. Đây là 1 bài rất quan trọng đặc biệt để các em có thể học tốt được các bài học tập ở phía sau, do vậy những em phải học kỹ định hướng và áp dụng bài tập thạo về xê dịch điều hòa. Cảm ơn những em đã theo dõi tài liệu của bọn chúng tôi. Chúc những em học hành tốt.