*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Trong môi trường xung quanh khí hậu sức nóng đới, năng suất quang thích hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) ở thực đồ C3 tốt hơn nhiều so với năng suất quang phù hợp của thực trang bị C4. Giải thích nào sau đây sai?

A.

Bạn đang xem: Năng suất quang hợp tăng dần ở các nhóm thực vật được sắp xếp theo thứ tự đúng là

Thực đồ C4có điểm bão hoà ánh nắng thấp rộng thực thứ C3.

B.Điểm bão hoà ánh sáng của cây C4cao hơn cây C3.

C.Thực vật dụng C3có hô hấp sáng, còn thực đồ C4 thì không.

D.Thực vật dụng C4có 2 nhiều loại lục lạp thực hiện 2 chức năng: cố định CO2 sơ cấp và tổng hợp hóa học hữu cơ.


*

*

Đáp án A

Trong môi trường thiên nhiên có khí hậu khô nóng của vùng nhiệt đới gió mùa thì thực C3 gồm năng suất rẻ hơn không ít so với thực đồ dùng C4 bởi vì những lí bởi sau:

- Thực đồ vật C3 có điểm bão hoà ánh sáng thấp (chỉ bởi 1/3 tia nắng toàn phần) bắt buộc khi môi trường có cường độ ánh sáng càng dạn dĩ thì cường độ quang hợp của cây C3 càng giảm. Trong lúc đó cường độ ánh nắng càng mạnh dạn thì cường độ quang phù hợp của cây C4 càng tăng (Cây C4 chưa xác định được điểm bão hoà ánh sáng).

- Điểm bão hoà ánh nắng mặt trời của cây C4 cao hơn cây C3. Khi môi trường xung quanh có ánh nắng mặt trời trên 250C thì cường độ quang hợp của cây C3 giảm dần trong những khi cây C4 lại quang quẻ hợp mạnh nhất ở nhiệt độ 350C.

- Thực thiết bị C3 gồm hô hấp sáng sủa làm tiêu pha mất 30 đến 1/2 sản phẩm quang hợp, còn thực thứ C4 không tồn tại hô hấp sáng.

Vì vậy ở môi trường xung quanh nhiệt đới thì độ mạnh quang đúng theo của cây C4 luôn cao hơn không ít lần so với độ mạnh quang đúng theo của cây C3.


Đúng(0)
Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Trong môi trường xung quanh khí hậu sức nóng đới, hiệu suất quang thích hợp (gam chất khô/m2 lá/ ngày) thực đồ C3 rẻ hơn nhiều so với năng suất quang hợp của thực trang bị C4. Lý giải nào sau đây sai? A. Thực vật C4 có điểm bão hoà ánh sáng thấp rộng thực trang bị C3 B. Điểm bão hoà ánh nắng mặt trời của cây C4 cao hơn cây C3. C. Thực đồ vật C3 bao gồm hô hấp sáng, còn thực đồ C4 thì không D. Thực đồ C4 gồm 2 một số loại lục lạp...
Đọc tiếp

Trong môi trường khí hậu sức nóng đới, công suất quang đúng theo (gam hóa học khô/m2 lá/ ngày) thực đồ C3 thấp hơn những so với công suất quang đúng theo của thực đồ dùng C4. Phân tích và lý giải nào sau đây sai?

A. Thực đồ gia dụng C4 tất cả điểm bão hoà tia nắng thấp hơn thực đồ gia dụng C3

B. Điểm bão hoà ánh sáng của cây C4 cao hơn cây C3.

C. Thực trang bị C3 bao gồm hô hấp sáng, còn thực vật dụng C4 thì không

D. Thực đồ dùng C4 bao gồm 2 một số loại lục lạp thực hiện 2 chức năng: thắt chặt và cố định CO2 sơ cấp và tổng hợp hóa học hữu cơ


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi

Chọn lời giải A.

Trong môi trường có nhiệt độ khô lạnh của

vùng nhiệt đới thì thực C3 có năng suất

thấp hơn không ít so cùng với thực vật C4 là

vì những lí vì sau:

• Thực đồ vật C3 có điểm bão hoà ánh sáng

thấp (chỉ bằng 1/3 tia nắng toàn phần)

nên khi môi trường có cường độ ánh nắng

càng dạn dĩ thì cường độ quang hòa hợp của

cây C3 càng giảm. Trong những lúc đó cường

độ ánh sáng càng dũng mạnh thì cường độ quang

hợp của cây C4 càng tăng (Cây C4 không xác

định được điểm bão hoà ánh sáng).

• Điểm bão hoà ánh nắng mặt trời của cây C4 cao

hơn cây C3. Khi môi trường có sức nóng độ

rên 25 o C thì độ mạnh quang đúng theo của cây

C3 bớt dần trong những khi cây C4 lại quang đãng

hợp vượt trội nhất ở ánh sáng 35 o C .

• Thực vật C3 tất cả hô hấp sáng làm tiêu

phí mất 30 đến 50% sản phẩm quang đãng

hợp, còn thực đồ gia dụng C4 không có hô

hấp sáng.

" vày vậy ở môi trường nhiệt đới thì

cường độ quang vừa lòng của cây C4 luôn

cao hơn tương đối nhiều lần so với cường độ

quang hợp của cây C3


Đúng(0)
Trong môi trường khí hậu sức nóng đới, công suất quang phù hợp (gam hóa học khô/m2 lá/ ngày) sinh hoạt thực vật dụng C3thấp hơn những so cùng với thực đồ C4. Lý giải nào dưới đây sai? A. Thực vật C4có điểm bão hoà ánh sáng thấp hơn thực đồ gia dụng C3 B. Điểm bão hoà ánh sáng của cây C4cao rộng cây C3. C. Thực trang bị C3có hô hấp sáng, còn thực đồ dùng C4thì ko D. Thực đồ dùng C4có 2 loại lục lạp tiến hành 2 chức...
Đọc tiếp

Trong môi trường thiên nhiên khí hậu nhiệt độ đới, năng suất quang vừa lòng (gam hóa học khô/m2 lá/ ngày) làm việc thực đồ vật C3thấp hơn nhiều so cùng với thực thứ C4. Phân tích và lý giải nào sau đây sai?

A. Thực thiết bị C4có điểm bão hoà tia nắng thấp rộng thực thứ C3

B. Điểm bão hoà ánh sáng của cây C4cao rộng cây C3.

C. Thực thiết bị C3có hô hấp sáng, còn thực đồ gia dụng C4thì không

D. Thực thiết bị C4có 2 loại lục lạp tiến hành 2 chức năng: cố định CO2sơ cấp cho và tổng hợp chất hữu cơ


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Đáp án A.

Trong môi trường có nhiệt độ khô lạnh của vùng nhiệt đới thì thực thiết bị C3có năng suất thấp hơn không ít so với thực C4là vì những lí vì sau:

- Thực đồ C3có điểm bão hoà ánh sáng thấp (chỉ bởi 1/3 tia nắng toàn phần) đề xuất khi môi trường thiên nhiên có cường độ tia nắng càng dạn dĩ thì cường độ quang vừa lòng của cây C3càng giảm. Trong lúc đó cường độ tia nắng càng to gan lớn mật thì độ mạnh quang phù hợp của C4càng tăng (Cây C4chưa xác minh được điểm bão hoà ánh sáng).

- Điễm bão hoà ánh sáng của cây C4cao rộng cây C3. Khi môi trường xung quanh có nhiệt độ trên 25 độthì cường độ quang hòa hợp của cây C3giảm dần trong những lúc cây C4lại quang quẻ hợp vượt trội nhất ở ánh nắng mặt trời 35 độ.

- Thực thứ C3có hô hấp sáng làm tiêu phí mất 30% đến một nửa sản phẩm quang đãng hợp, còn thực vật dụng C4không có hô hấp sáng.

Vì vậy ở môi trường thiên nhiên nhiệt đới thì độ mạnh quang đúng theo của cây C4luôn cao hơn tương đối nhiều lần so với độ mạnh quang hợp của cây C3.


Đúng(0)
Cho các điểm lưu ý của thực vật: (1) những tế bào lá có 2 loại lục lạp.(2) Điểm bù CO2 thấp. (3) Điểm bão hoà tia nắng thấp.(4) độ mạnh quang đúng theo thấp. (5) Năng suất sinh học cao.(6) xẩy ra hô hấp sáng mạnh. Các đặc điểm sinh lý bao gồm ở hầu như thực vật dụng C4 là A. (3), (5), (6) B. (1), (3), (6). C. (2), (4), (5) D. (1), (2),...
Đọc tiếp

Cho các đặc điểm của thực vật:

(1) các tế bào lá tất cả 2 một số loại lục lạp.(2) Điểm bù CO2 thấp.

(3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp.(4) cường độ quang hợp thấp.

(5) Năng suất sinh học cao.(6) xẩy ra hô hấp sáng sủa mạnh.

Các đặc điểm sinh lý bao gồm ở phần đông thực trang bị C4 là

A. (3), (5), (6)

B. (1), (3), (6).

C. (2), (4), (5)

D. (1), (2), (5)


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án C

Thực thứ C4 có các đặc điểm: (1), (2), (5).

1,3,4: đặc điểm của cây C3


Đúng(0)
Có từng nào phát biểu sau đó là đúng về tiêu chuẩn chỉnh sinh lí, sinh hóa nhằm phân biệt những nhóm thực thiết bị C3, C4 với CAM? I. Ngay cả khi cường độ chiếu sáng gần cùng với cường độ thắp sáng của tia nắng mặt trời toàn phần thì độ mạnh quang phù hợp ở C4 vẫn tăng trong những lúc C3 lại bị ức chế. II. Yêu cầu nước để hình thành buộc phải 1g hóa học khô nghỉ ngơi thực đồ vật C4 là lớn hơn so với 2 team còn lại. III. Ở...
Đọc tiếp

Có từng nào phát biểu sau đấy là đúng về tiêu chuẩn sinh lí, sinh hóa nhằm phân biệt những nhóm thực đồ vật C3, C4 và CAM?

I. Trong cả khi cường độ chiếu sáng gần với cường độ phát sáng của ánh sáng mặt trời toàn phần thì độ mạnh quang hòa hợp ở C4 vẫn tăng trong lúc C3 lại bị ức chế.

II. Nhu cầu nước để hình thành nên 1g hóa học khô làm việc thực trang bị C4 là to hơn so cùng với 2 team còn lại.

III. Ở toàn bộ các đội thực đồ này đều phải có enzim cacboxyl hóa là RDP – cacboxilase, và sản phẩm thắt chặt và cố định CO2 đầu tiên đều là hợp hóa học cacbon.

IV. Ở thực đồ CAM, sự cố định CO2 ra mắt trong bóng tối, còn sống thực vật C3 với C4 sự cố định CO2 chỉ ra mắt vào buổi ngày (ngoài sáng).

V. Điểm bù CO2 ngơi nghỉ thực vật C4 là tối đa trong 3 nhóm thực vật trên

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án A.

Chỉ có phát biểu số I là đúng.

Vẽ khát quát 3 nhóm thực trang bị C3, C4 và CAM gồm một số điểm sáng phân biệt như sau:

+ Tiêu chuẩn giải phẫu, hình thái: những cây C4 tất cả sự phát triển mạnh các tế bào bao bó mạch. Đó là các tế bào nhu mô thu xếp hướng tâm, xít nhau. Trong các tế bào này đựng nhiều lục lạp lớn, cấu tạo hạt kém cách tân và phát triển và chứa được nhiều hạt tinh bột. Vào khi những cây C3 chỉ tất cả một loại lục lạp của tế bào tế bào giậu, cấu trúc hạt ít cách tân và phát triển và cất rất ít những hạt tinh bột. Các tế bào bao bó mạch ở cây C3 rất ít hoặc ko phát triển.

+ Tiêu chuẩn chỉnh sinh lí: sự bội nghịch ứng của quan phù hợp với cường độ ánh sáng ở các nhóm thực trang bị này cũng khác nhau. Theo đó, nghỉ ngơi thực thứ C4khi cường độ tia nắng tăng thì độ mạnh quang hợp vẫn tăng và khôn xiết khó khẳng định điểm bão hòa ánh sáng trong cả khi cường độ phát sáng gần cùng với cường độ thắp sáng của ánh nắng mặt trời toàn phần. Ngược lại ở thực đồ gia dụng C3, điểm bão hòa tia nắng chỉ bằng 1/3 so với ánh sáng mặt trời toàn phần. Ở cường độ ánh nắng tối ưu thì độ mạnh quang đúng theo ở thực thiết bị C4 cao hơn so với C4. Ngoại trừ ra, yêu cầu nước (số gam nước để hình thành yêu cầu 1g hóa học khô) ở những nhóm thực thiết bị này cũng khác nhau, nói chung nhu yếu nước sống thực đồ gia dụng C4 chỉ bởi ½ so với C3. đội thực C3 có điểm bù CO2 tự 30-70ppm, trong khi những nhóm thực vật
C4 bao gồm điểm bù 0-10ppm.

+ Tiêu chuẩn sinh hóa: (sản phẩm cố định CO2 đầu tiên, enzim cacboxit hóa… các bạn đọc có thể tham khảo bảng dưới đây).

*

*

Ngoài sáng*: sự cố định và thắt chặt CO2 rất có thể xảy ra cả ở trong tối nhưng ở quanh đó ánh sáng mạnh bạo hơn nhiều vị ATP với NADPH tổng hợp nhiều bên cạnh sáng và khí khổng mở. (IV sai)

Câu vấn đáp được xác xắn chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.


*

Đáp án:

$ B$

Giải thích công việc giải:

Năng suất quang đãng hợp tăng vọt ở các nhóm thực vật dụng được sắp xếp theo thứ tự đúng là: Thực thứ CAM → Thực trang bị C3 → Thực vật C4.

+ Thực đồ gia dụng CAM có năng suất quang phù hợp thấp nhất bởi trong quá trình quang hợp, thực đồ gia dụng Cam sử dụng đã thực hiện sản phẩm sau cuối của quy trình quang phù hợp và chúng tích lũy chúng dưới dạng tinh bột đề xuất lượng chất hữu cơ tích lũy trong cây sẽ ảnh hưởng giảm buộc phải năng suất quang hợp vẫn thấp rộng C3 và C4

+ Thực vật C4 bao gồm năng suất quang quẻ hợp cao nhất do thực đồ gia dụng C4 không thực hiện quy trình hô hấp sáng cần các thành phầm của quang hợp vẫn còn nguyên

+ Thực thứ C3 có quá trình hô hấp sáng yêu cầu làm giảm các sản phảm của quang đãng hợp bởi vì nó được sử dụng trong quá trình hô hấp sáng

Chọn B


Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
4 vote
Gửi
Hủy


Nhóm tiếp thu kiến thức tiến bộTrả lời2226

Cảm ơn

1639


??????


Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Nhóm tiếp thu kiến thức tiến bộTrả lời

2226

Cảm ơn

1639


*

Năng suất quang quẻ hợp tăng ngày một nhiều ở những nhóm thực đồ vật được thu xếp theo đồ vật tự đúng là
Thực đồ C4 → Thực đồ vật CAM → Thực đồ vật C3.Thực thiết bị CAM → Thực thứ C3 → Thực trang bị C4.Thực vật C3 → Thực đồ gia dụng C4 → Thực vật CAM.Thực đồ gia dụng C4 → Thực thiết bị C3 → Thực vật dụng CAM.

$longrightarrow$ Năng suất quang quẻ hợp tăng ngày một nhiều ở các nhóm thực thiết bị được thu xếp theo máy tự đúng là$ extThực đồ dùng CAM → Thực đồ gia dụng C3 → Thực thiết bị C4$


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này cầm cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

Gửi
Hủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK SINH 11 - TẠI ĐÂY

Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu mong Hủy


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Kết quả tìm kiếm cho “emails/ rider và 6 chú chó thông minh


Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng làng mạc hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.