ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận chiến pháp luật thân thiện ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga sắp đến hồi cam go, rất nhiều thắc mắc đề ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ này và hiện nay đang thực hiện công ty doanh nghiệp nào?