Oxit là gì? bí quyết của oxit. Phân các loại oxit. Tính chất hoá học tập của oxit. Giải pháp gọi tên oxit.

Bạn đang xem: Oxit trung tính là gì

Nhắc tới oxit, cứng cáp ai trong chúng ta cũng một vài lần nghe qua nhưng lại lại không nhiều người biết rõ về nó bởi oxit không được thực hiện nhiều vào cuộc sống. Vậy hôm nay, qua nội dung bài viết này bọn họ sẽ cùng mày mò kĩ rộng về oxyt, để hiểu rõ nó là gì, gồm công thức ra sau và có đặc thù gì nhé.

OXIT LÀ GÌ?

*
oxit là gì

Oxit là tên gọi của hợp chất tất cả 2 nhân tố hoá học, trong những số đó có một nhân tố là oxi.

Ví dụ: CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, Cu
O, Cao, N2O5,….

Công thức tầm thường của oxit là Mx
Oy.

CÔNG THỨC CỦA OXIT

*
Điclo heptaoxit

Công thức bao quát của oxit là Mx
Oy. Trong đó: gồm gồm kí hiệu chất hóa học của oxi O tất nhiên chỉ số y và kí hiệu hóa học của yếu tố M cùng M bao gồm hoá trị n.

Theo luật lệ hoá trị, ta có: II x y = n x x.

PHÂN LOẠI OXIT

Oxit được tạo thành 2 loại đó là oxit axit và oxit bazo.

Oxit axit

Oxit axit thường xuyên là oxit của phi kim, khi mang lại oxit tính năng với nước thì thu được một axit tương ứng.

Ví dụ:

CO2: axit khớp ứng là axit cacbonic H2CO3P2O5: axit khớp ứng là axit phophoric H3PO4

Một vài đặc thù của Oxit axit như sau: 

Tính tan: Đa số các oxit axit khi hoà tung vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ Si
O2:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2OFe
O + HCl → Fe
Cl2 + H­2O Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

Tác dụng cùng với oxit bazơ tan: Oxit axit công dụng với oxit bazơ tan sẽ khởi tạo muối:

SO3 + Ca
O -> Ca
SO4P2O5 +3Na2O -> 2Na3PO4

Tác dụng cùng với bazơ tan: Tuỳ vào tỉ lệ thành phần mol thân oxit axit cùng bazơ bội phản ứng sẽ cho ra nước + muối hạt trung hoà, muối hạt axit hay tất cả hổn hợp 2 muối:

Gốc axit tương xứng có hoá trị II:

– Đối với kim loại trong bazơ tất cả hoá trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 1:

Na
OH +SO2 -> Na
HSO3 (Phản ứng sản xuất muối axit)

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

2KOH +SO3 -> K2SO3 +H2O (Phản ứng tạo thành muối trung hoà)

– Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ bao gồm hoá trị II:

Tỉ lệ mol OA: B là 1:

CO2 +Ca(OH)2 ->Ca
CO3 (Phản ứng tạo muối trung hoà)

Tỉ lệ mol OA: B là 2:

Si
O2 + Ba(OH)2 ->Ba
Si
O3 (Phản ứng chế tạo ra muối axit)

Đối với axit có gốc axit hoá trị III:

– Đối với kim loại có hoá trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 6:

P2O5 +6Na
OH ->2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 4:

P2O5 +4Na
OH ->2Na
H2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

P2O5 + 2Na
OH +H2O ->2Na
H2PO4

Oxit bazơ

Oxit bazơ hay là oxit của kim loại và khớp ứng với một bazơ.

Ví dụ:

Ca
O: bazơ khớp ứng là canxi hidroxit Ca(OH)2Cu
O: bazơ tương ứng là đồng hidroxit Cu(OH)2Fe2O3: bazơ khớp ứng là Fe(OH)3Na2O : bazơ tương ứng là Na
OH

Một vài đặc điểm của Oxit bazơ như sau

Tác dụng với nước: Chỉ gồm oxit bazơ của kim loại kiềm với kiềm thổ là tác dụng với nước. đều oxit bazơ tác dụng với nước và cho nên vì thế cũng chảy được nội địa là: Na2O, K2O, Ca
O, Ba
O, Li2O, Rb2O, Cs2O, Sr
O.

Công thức: R2On + n
H2O —> 2R(OH)n (n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R).

R(OH)n chảy trong nước, dung dịch thu được ta gọi chung là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm (dung dịch bazơ tan). Các dung dịch bazơ này thường có tác dụng giấy quì tím chuyển sang blue color và làm cho phenolphtalein từ ko màu gửi sang màu sắc hồng.

Tác dụng với axit: hầu như các oxit bazơ tính năng với axit (Thường là HCl hoặc H2SO4) tạo nên thành muối cùng nước.

Công thức: Oxit bazơ + Axit —> muối hạt + H2O

Tác dụng cùng với oxit axit: Một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit chế tạo thành muối. Thường thì đó là các oxit công dụng được với nước (tan được vào nước).

Công thức: Oxit bazơ + Oxit axit —-> Muối

Ngoài ra, còn tồn tại oxit lưỡng tínhoxit trung tính

Oxit trung tính: là oxit không phản ứng với nước để tạo thành bazơ hay axit cơ mà oxit này sẽ không phản ứng cùng với bazơ tuyệt axit để sản xuất muối. Ví dụ: Cacbon monoxit, Nitơ monoxit,..

Tham khảo thêm bài viết: Hoá Chất HF Và Những Điều Có Thể Bạn chưa Biết Về Hoá Chất Này

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

Tính chất của oxit axit

Tác dụng với nước

Khi oxit axit tác dụng với nước sẽ tạo thành axit tương ứng

Cách viết: oxit axit + H2O-> axit

Ví dụ: SO2 + H2O H2SO3

CO2 + H2O H2CO3

Tác dụng với bazơ

Chỉ gồm bazơ của kim loại kiềm cùng kiềm thổ mới tác dụng được cùng với oxit axit. Rõ ràng là 4 bazơ sau: Na
OH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2.

Cách viết: oxit bazơ + bazơ -> muối bột + H2O

Ví dụ: CO2 + KOH -> K2CO3 + H2O

SO2 + Ba(OH)2 -> Ba
SO3 + H2O

Tác dụng cùng với oxit bazơ

Một số oxit bazơ tính năng với oxit axit tạo thành thành muối

Thông thường đó là những oxit tác dụng được với nước (Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O)

Cách viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

————( Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O)——(CO2, SO2)

Tính chất hoá học của oxit bazơ

Tác dụng cùng với nước

Chỉ gồm oxit bazơ của kim loại kiềm cùng kiềm thổ là tác dụng với nước. Cụ thể là 4 oxit sau: Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O.

Cách viết: R2On + n
H2O -> 2R(OH)n (n là hóa trị của sắt kẽm kim loại R)

R(OH)n tan trong nước, dd nhận được ta gọi là thông thường là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm

Một số oxit bazơ chức năng với nước sinh sản thành dung dịch bazơ (hay nói một cách khác là dung dịch kiềm)

Ví dụ: Ba
O + H2O -> Ba(OH)2

Na2O + H2O -> Na
OH

Tác dụng với axit

Đa số các oxit bazơ đều tác dụng với axit tạo ra thành muối với nước

Cách viết: oxit bazơ + Axit -> muối + H2O

Ví dụ: Ca
O + HCl -> Ca
Cl2 + H2O

——-Canxi oxit—-axit clohidric—-muối can xi clorua

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Sắt(III)oxit———axit sunfuric—————sắt sunfat

Tác dụng cùng với oxit axit

Chỉ một trong những oxit bazơ tính năng với oxit axit chế tác thành muối

Thông thường đó là những oxit công dụng được cùng với nước (Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O)

Cách viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

————( Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O)——(CO2, SO2)

CÁCH GỌI TÊN OXIT

Đối với kim loại, phi kim chỉ có một hoá trị duy nhất

Cách điện thoại tư vấn tên oxit như sau: thương hiệu oxit = tên nguyên tố + oxit

Ví dụ:

K2O: Kali oxit
NO: Nito oxit
Ca
O: canxi oxit
Al2O3: Nhôm oxit
Na2O: Natri oxit

Đối cùng với kim loại có rất nhiều hoá trị

Cách call tên như sau: tên oxit = tên kim loại ( hoá trị ) + oxit

Ví dụ:

Fe
O : sắt (II) oxit
Fe2O3: fe (III) oxit
Cu
O: đồng (II) oxit

Đối cùng với phi kim loại có tương đối nhiều hoá trị

Cách điện thoại tư vấn tên như sau:

Tên oxit = ( chi phí tố chỉ số nguyên tử phi kim ) thương hiệu phi kim + ( chi phí tố chỉ số nguyên tử oxit ) oxit

Cụ thể: chi phí tố mono là -1; chi phí tố đi là -2; tiền tố tetra là -4; chi phí tố penta là -5, tiền tố hexa là -6; chi phí tố hepta là -7; chi phí tố octa là -8.

Ví dụ:

CO: cacbon mono oxit
SO2: diêm sinh đioxit
CO2: cacbon đioxit
SO3: lưu huỳnh trioxit
P2O5: điphotpho pentaoxit

Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể đọc thương hiệu oxit theo sự mất nước

Tham khảo thêm bài viết: Axit oxalic – bí quyết phân tử, cách điều chế với ứng dụng

CÁCH GIẢI BÀI TẬP OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ

Dạng 1: Oxit axit (CO2, SO2…) chức năng với dung dịch kiềm (KOH, Na
OH…)

Phương trình:

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O (b)

Các cách giải như sau:

Bước 1: Xét tỉ lệ thành phần mol bazơ với oxit axit, trả sử là T

Nếu T ≤ 1: sản phẩm thu được là muối bột axit tức chỉ xẩy ra phản ứng (a)Nếu 1 nếu T ≥ 2: thành phầm thu được là muối trung hòa - nhân chính tức chỉ xảy ra phản ứng (b).

Bước 2: Viết phương trình làm phản ứng và đo lường và tính toán theo phương trình đó (nếu xảy ra cả hai phản ứng thì cần đặt ẩn cùng giải theo hệ phương trình)

Bước 3: triển khai phép tính theo yêu cầu của đề bài.

Dạng 2: Oxit axit (CO2, SO2…) tính năng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

Phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O (a)

Các cách giải như sau:

Bước 1: Xét tỉ lệ

Nếu T ≤ 1: thành phầm thu được là muối trung hòa - nhân chính (xảy ra phản bội ứng (a)).Nếu 1 nếu T ≥ 2: sản phẩm thu được là muối axit (xảy ra làm phản ứng (b)).

Bước 2 và bước 3 tựa như như dạng 1.

Qua những kiến thức mà Trung Sơn đã cung ứng về oxit, hy vọng các bạn đã từng biết qua hoặc không biết sẽ có thể hiểu sâu hơn về hợp chất hoá học này. Nếu như khách hàng vẫn còn vướng mắc nào về oxit hay bất kì hoá chất nào thì chớ ngần ngại liên hệ với Trung Sơn và để được giải đáp. Trung sơn với uy tín nhiều năm trên thị trường cùng đội ngũ nhân viên trình độ chuyên môn cao bảo đảm an toàn sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cho bạn khi chúng ta cần hoặc câu trả lời thắc mắc khi bạn có vướng mắc muốn cửa hàng chúng tôi giải đáp. Vui lòng để lại phản hồi dưới bài viết để shop chúng tôi có thể contact với chúng ta nhé.

Tham khảo thêm bài viết: môi trường kiềm là gì? tìm hiểu cụ thể nhất về môi trường xung quanh kiềm

Oxit là một hợp hóa học hóa học bao gồm chứa hai nguyên tố, trong đó có một yếu tố là oxi. Cách làm chung của oxit là: Mx
Oy.


Chắc hẳn trong bọn chúng ta, ai cũng đã từng nghe tới từ oxit mà lại lại vô cùng ít bạn biết rõ về nó, vị oxit không được thực hiện nhiều trong cuộc sống. Vậy hôm nay, bọn họ sẽ thuộc nhau mày mò xem oxit là gì, một trong những loại oxit đặc biệt và đặc điểm hóa học tập vàcách điện thoại tư vấn tên oxit nhé!

1. Định nghĩa oxit là gì?

*

Oxit là 1 trong hợp hóa học hóa học bao gồm chưamột yếu tố là oxi

Oxit là một trong hợp hóa học hóa học có chứa hai nguyên tốtrong đó gồm một yếu tắc là oxi.

Ví dụ: lúc ta đốt cháy p. Trong oxi sẽ tạo nên thành hợp chất (P205) là một oxit.

2. Công thức tổng quát của oxit

Công thức hóa học thông thường của oxit là: Mx
Oy.

Trong đó: Gồm có kýhiệu hóa học của oxi O hẳn nhiên chỉ số y với kýhiệu chất hóa học của nhân tố M (có hóa trị n) cố nhiên chỉ số x theo như đúng quy tắc về hóa trị: II.y = n.x

Oxit được phân thành 4 nhiều loại là oxit bazơ, oxit axit, oxit lưỡng tính, oxit trung tính.

2.1 Oxit bazơ

Oxit bazơ là thích hợp chất có một hay các nguyên tử sắt kẽm kim loại kết phù hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi và có bazơ tương ứng. Các oxit bazơ rã được trong nước gồm các kim loại kiềm (Li, Na, K,...) và sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Mg, Ca, Ba,...) trừ Be.

Oxit bazơ tính năng được với axit để sản xuất thành muối cùng nước. Một số oxit bazơ phản nghịch ứng cùng với nước để tạo nên thành bazơ tan gọi là kiềm.

Ví dụ: Na2O - Xút vảy
Na
OH, Fe2O3 - Fe(OH)3...

2.2 Oxit axit

Oxit axit được gọi là anhidrit axit, là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tính năng với kiềm sản xuất thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với 1 axit hoặc kim loại có hóa trị cao

Ví dụ: Mn2O7 - HMn
O4, CO2 - H2CO3, P2O5 - H3PO4.

*

Oxit được tạo thành 4 loạilà oxit bazơ, oxit axit, oxit lưỡng tính, oxit trung tính

2.3 Oxit lưỡng tính

Là phần đa oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi công dụng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, Zn
O.

2.4 Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo thành muối, là rất nhiều oxit không phản ứngvới axit, bazơ, nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit - CO, Nitơ monoxit - NO,...

3. Biện pháp gọi thương hiệu củaoxit

Sau khi đang tìm hiểu kết thúc khái niệm oxit là gì, chúng ta hãy cùng mày mò cách gọi tên oxit này nhé. Hiện nay có không ít cách điện thoại tư vấn tên các loại oxit tuy thế theo quy luật bọn họ vẫn có thể phân phân làn gọi thương hiệu củaoxit như sau:

3.1 thương hiệu củaoxit = Tên yếu tắc + Oxit

Cách gọi này thường chỉ được áp dụng so với kim loại, phi kim chỉ có một hoá trị duy nhất

Ví dụ:

K2O: Kali oxit

NO: Nitơ oxit

Ca
O: can xi oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Na2O: Natri oxit

3.2 cách gọi thương hiệu củaoxit kim loại cónhiều hóa trị

Tên của oxit = Tên kim loại (hóa trị) + oxit

Cách này được vận dụng khi điện thoại tư vấn tên oxi cơ mà trong hợp chất kim loại có tương đối nhiều hóa trị.

Ví dụ:

Fe
O là oxit được hiểu tên "Sắt(II) Oxit

Fe2O3 là oxit được gọi tên "Sắt(III) Oxit

3.3 cách gọi thương hiệu oxit phi kim có khá nhiều hóa trị

Tên oxit = chi phí tố lần đầu tiên (hay còn gọi là tiếp đầu ngữ) + tên phi kim + chi phí tố thứ hai (Tiếp đầu ngữ) + Oxit

Tiền tố: - Mono: nghĩa là 1.

- Đi : tức là 2.

- Tri : nghĩa là 3

- Tetra : tức là 4.

- Penta : nghĩa là 5.

Ví dụ:

SO2 : lưu huỳnh đioxit; CO2 : Cacbon đioxit; N2O3 : Đinitơ trioxit; N2O5 : Đinitơ pentaoxit.

4. Tính chất hóa học của oxit

*

Tính hóa chất của oxit

Tính chất hóa học của các loại oxit là khác nhau. Sau đây, searlearbitration.org sẽ gửi cho cho các bạn tính hóa chất của một số trong những oxit đặc trưng hiện nay.

4.1 tính chất hóa học của oxit axit

Oxit axit chức năng với nước: Đa số các oxit axit khi hoà rã vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ Si
O2:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2OFe
O + HCl → Fe
Cl2 + H­2O Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

Oxit axit công dụng với oxit bazơ tan: Oxit axit công dụng với oxit bazơ tan sẽ khởi tạo muối:

SO3 + Ca
O -> Ca
SO4P2O5 +3Na2O -> 2Na3PO4

Oxit axit tác dụng với bazơ tan: Tuỳ vào tỷlệ mol giữa oxit axit và bazơ phản bội ứng sẽ đã tạo ra nước + muối hạt trung hòa, muối hạt axit hay tất cả hổn hợp 2 muối:

- Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 1:

Na
OH +SO2 -> Na
HSO3 (Phản ứng tạo thành muối axit)

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

2KOH +SO3 -> K2SO3 +H2O (Phản ứng chế tạo ra muối trung hoà)

– Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ bao gồm hoá trị II:

Tỉ lệ mol OA: B là 1:

CO2 +Ca(OH)2 ->Ca
CO3 (Phản ứng tạo nên muối trung hoà)

Tỉ lệ mol OA: B là 2:

Si
O2 + Ba(OH)2 ->Ba
Si
O3 (Phản ứng sản xuất muối axit)

Đối với axit gồm gốc axit hoá trị III:

Tỉ lệ mol B: OA là 6:

P2O5 +6Na
OH ->2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 4:

P2O5 +4Na
OH ->2Na
H2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

4.2 tính chất hóa học tập của oxit bazơ

Oxit bazơ tính năng với nước: Chỉ bao gồm oxit bazơ của kim loại kiềm với kiềm thổ là tính năng với nước. Rõ ràng là 4 oxit sau: Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O.

Ví dụ:

Ca
O(r) + H2O → Ca(OH)2 (dd)Ba
O(r) + H2O → Ba(OH)2 (dd)

Oxit bazơ chức năng với axit:Đa số những oxit bazơ tính năng với axit chế tạo thành muối và nước.

Cách viết: oxit bazơ + Axit -> muối hạt + H2O

Cu
O(r) + 2HCl(dd) → Cu
Cl2(dd) + H2O (lỏng)

Oxit bazơ tác dụng với oxit axit:Chỉ một số trong những oxit bazơ tác dụng với oxit axit sản xuất thành muối.Thông thường kia là những oxit axit tính năng được với nước (Na2O, Ca
O, K2O, Ba
O).

Cách viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

Ba
O(r) + CO2 (k) → Ba
CO3(r)

5. Một số trong những dạng bài tập tương quan tới oxit

Một số dạng bài bác tập liên quan tới oxit thường xuất hiện nhiều vào đề kiểm tra, đề thi không chỉ là ở cấp thcs mà còn cả ở cấp THPT. Bởi vì vậy searlearbitration.org xin chia sẻ cách giải một vài dạng bài bác tập tương quan đến oxit, nhằm mục đích giúp chúng ta hoàn thiện, nâng cấp kiến thức để dứt bài thi chính xác nhất.

5.1 bài tập oxit axit tác dụng với bazơ

Trường hợp 1: Khi các oxit axit (CO2, SO2…) tính năng với dung dịch kiềm (KOH, Na
OH…)

Phương trình hóa học

CO2 + Na
OH → Na
HCO3 (1)

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỷlệ mol bazơ cùng oxit axit, mang sử là T

- nếu T ≤ 1: sản phẩm thu được là muối hạt axit tức chỉ xẩy ra phản ứng (1)

- ví như 1

- trường hợp T ≥ 2: sản phẩm thu được là muối trung hòa - nhân chính tức chỉ xảy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết phương trình phản bội ứng và đo lường và thống kê theo phương trình đó (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn cùng giải theo hệ phương trình)

Bước 3: tự phương trình hóa học phối hợp áp dụng các định pháp luật như định pháp luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố nhằm giải đáp những yêu mong đề bài bác đưa ra

Trường hợp 2: Khi những oxit axit (CO2, SO2…) chức năng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

Phương trình bội nghịch ứng

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ

- ví như T ≤ 1: thành phầm thu được là muối th-nc (xảy ra phản bội ứng (1))

- nếu như 1

- nếu T ≥ 2: sản phẩm thu được là muối hạt axit (xảy ra làm phản ứng (2)).

Bước 2 và bước 3 tựa như trường đúng theo 1.

Xem thêm: Ảnh nền free fire rank thách đấu ý tưởng, top 8 hình nền thách đấu ff

5.2 một trong những dạng bài xích tập khác

Bài toán về oxit bazơ tác dụng với hỗn hợp axit

Để làm được dạng bài tập này, các em cần vận dụng theo các bước như sau:

+ Viết phương trình

+ khẳng định số mol lượng chất đề bài cho sẵn

+ từ phương trình hóa học, áp dụng thêm một vài định mức sử dụng khác như: bảo toàn khối lượng, bảo toàn yếu tố để xử lý yêu mong của đề bài.

Ví dụ:Hòa tan hoàn toàn 10 gam Mg
O nên dùng đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl a
M thu được hỗn hợp X. Quý hiếm của a là

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

n
Mg
O = 0,25 mol

Mg
O + 2HCl → Mg
Cl2 + H2O

0,25 → 0,5 mol

=> nồng độ của dung dịch HCl là

CM=n
V=0,50,4=1,25M

Bài tập làm phản ứng giữa các oxit, nước

Ví dụ: Cho 20 gam các thành phần hỗn hợp Na2O và Cu
O tác dụng hết với 3,36 lít SO2(đktc). Sau phản ứng thấy nhận được một chất rắn ko tan. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của 2 oxit trong hỗn hợp lần lượt là:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Phương trình phản bội ứng: Na2O + SO2 → Na2SO3

n
Na2O = n
SO2=3,36:22,4=0,15(mol)

%m
Na2O=0,15.62/20x100%=46,5%

&r
Arr; %m
Cu
O=53,5%

(Lưu ý Cu
O ko phản ứng được cùng với SO2)