phật tổ như lai là ai

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: phật tổ như lai là ai

Tượng Phật tổ Như Lai bên trên miếu Giác Hải ở Bình Tân
Tượng Phật Như Lai ở Miếu bà Bình Long, Tân Phú
Đức Phật Như Lai bên trên miếu Ngũ Hành Nương Nương, Bình Tân

Như Lai (zh. 如來, tụt xuống., pi. तथागत tathāgata) là 1 trong những thương hiệu của Phật được dịch kể từ tathāgata của giờ đồng hồ Phạn. Chiết tự động của tathāgatatathā + āgata, và hoàn toàn có thể được hiểu là "Người đã đi vào như thế" hoặc "Người đã đi vào kể từ cõi chân như". Sinh thời, Thích-ca-mâu-ni dùng danh kể từ này nhằm rời dùng thứ bực nhất "ta", "tôi" trong khi giảng dạy dỗ, thuyết Pháp, nhằm thể hiện nay sự từ tốn. Về sau, Như Lai được biến hóa trở nên một thương hiệu có một vị Đại Bồ Tát đã đi vào bậc giác ngộ tối đa, bậc Chính đẳng chủ yếu giác (sa. samyaksambuddha). Như Lai là 1 trong những vô mươi thương hiệu của một vị Phật.

Xem thêm: con trai của trần đại quang là ai

Với sự cách tân và phát triển của Phật giáo theo đòi thời hạn, chân thành và ý nghĩa của danh kể từ Như Lai vẫn biến hóa. Trong Đại quá, Như Lai chỉ Ứng thân thiện (sa. nirmāṇakāya, Tam thân) của Phật. Đó là thế giới toàn hảo, hoàn toàn có thể xuất hiện nay bên dưới từng dạng không giống nhau, với Thập lực (sa. daśabala) của một vị Phật. Như Lai cũng là sự việc biểu thị ví dụ của Chân như (sa. tathatā), thể tính của ngoài hành tinh, sẽ là sứ fake thẳng của Chân như, là gạch men nối thân thiện hiện tượng kỳ lạ và phiên bản thể. Trong nhiều tình huống, Như Lai sẽ là đồng nghĩa tương quan với Trí huệ (sa. prajñā) và tính Không (sa. śūnyatā). Trong kinh Kim Cương, đức Phật giảng: Như Lai là 1 trong những thực bên trên như vậy, ko kể từ đâu cho tới cũng chẳng trở về đâu.[1] Ngũ trí Như Lai là 5 vị Phật vô thượng của Phật giáo Tây Tạng và Mật tông.

Xem thêm: ai là cái gì

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Ngũ trí Như Lai
  • Tất-đạt-đa Cồ-đàm
  • Không tính
  • Phật tính
  • Vô ngã
  • Ngộ
  • Bát chủ yếu đạo

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Sách tham ô khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất phiên bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
Bảng những chữ viết lách tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ đồng hồ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ đồng hồ Nhật | ko.: 한국어, giờ đồng hồ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ đồng hồ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán