set aside là gì

Put aside là gì

Put aside” hoặc ” Put something aside” = Gạt điều gì thanh lịch một phía, gác thanh lịch một phía, dành riêng rời khỏi, tích lũy -> trong thời điểm tạm thời ngừng triệu tập hoặc ko để ý cho tới việc gì; hội tụ lại điều gì mang đến mục tiêu trong tương lai.
Put aside là gì
Put aside meaning

Mẫu câu với ” Put aside”,”Put something aside”

 1. She’s put aside a tidy sum for her retirement.
  –>Bà tớ tiếp tục nhằm dành riêng một khoản chi phí tương đối mang đến khi về về hưu.
 2. You should put aside some money in case of emergencies.
  –>Anh nên nhằm dành riêng chi phí chống những tình huống khẩn cung cấp.
 3. I put aside my concerns and get on with the job.
  –>Tôi vứt những nguyệt lão bận tâm thanh lịch một phía và nối tiếp việc làm.
 4. Nam put aside each night a time to tướng vì thế physical exercises.
  –>Mỗi tối Nam dành riêng rời khỏi một khi nhằm luyện tập thân mật thể.
 5. You must put aside any idea of a holiday this year.
  –>Anh cần gác thanh lịch một phía khuôn mẫu dự định cút nghỉ ngơi trong năm này cút.
 6. You must put aside any idea of a holiday this year.
  –>Anh tớ gác thanh lịch một phía dự định nghỉ ngơi quy tắc trong năm này.
 7. How much money vì thế you intend to tướng put aside every month or year?
  –>Ông ý định tiếp tục dành riêng rời khỏi từng nào chi phí hàng tháng hoặc từng năm?
 8. She’s put aside a tidy sum for her retirement.
  –>Bà tớ nhằm dành riêng một khoản chi phí tương đối mang đến Khi về hưu.
 9. He put aside money to tướng buy a new house.
  –>Anh tớ tiếp tục tiết kiệm ngân sách chi phí để sở hữ một căn nhà mới mẻ .
 10. I ‘ve got a little money put aside for my old age.
  –>Ta đem tích lũy được chút chi phí chống Khi về già cả.
 11. To be part of a team that runs with as few kinks as possible, you have to tướng put aside your ego.
  –>Để phát triển thành một bộ phận của một group thao tác làm việc không nhiều đem sự không tương đồng, chúng ta phải kê khuôn mẫu tôi của người sử dụng qua một bên
 12. Please put the table aside.
  –>Vui lòng đặt điều khuôn mẫu bàn thanh lịch một phía.
 13. Put some fruit aside for them!
  –>Để giành riêng cho chúng ta tí trái khoáy cây nhé!
 14. We’ll put the suit aside for you, sir.
  –>Thưa ông, tôi tiếp tục nói riêng cỗ ăn mặc quần áo này mang đến ông.
 15. She put the newspaper aside and picked up a book.
  –>Cô tớ gạt tờ báo thanh lịch một phía và rứa lấy một cuốn sách.

Gợi ý giành riêng cho bạn:

Bạn đang xem: set aside là gì

 • Hand in hand là gì
 • Give rise to tướng là gì
 • On point là gì
 • Get carried away là gì
 • Sleep tight tức là gì

Kết luận: Hoctienganh.tv tiếp tục tế bào miêu tả nghĩa của kể từ put aside. Các câu ví dụ minh họa nhằm chúng ta nắm rõ rộng lớn nghĩa của kể từ put something aside. Nếu chúng ta đem vướng mắc cách sử dụng những cụm kể từ Tiếng Anh thì hoàn toàn có thể xem thêm thể loại Hỏi đáp nhé ! Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng !

Xem thêm: tôi là ai đây là đâu