Đề: Cô ấy đã biết phương pháp chơi bầy piano được 5 năm trước. Dựa vào nghĩa câu đã mang đến => lựa chọn B

Dịch: Cô ấy đã bắt đầu chơi piano tự 5 năm trước


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30

No one runs the internet. It’s organized as a decentralized network of networks. Thousands of companies, universities, governments, and other (26) ______ operate their own networks and exchange traffic with (27) ______ other based on voluntary interconnection agreements.

Bạn đang xem: How long__________ (play) the piano? "

The shared technical standards (28) ______ make the internet work are managed by an organization called the mạng internet Engineering Task Force. The IETF is an open organization; anyone is không tính tiền to attend meetings, propose new standards, và recommend changes lớn existing standards. No one is required lớn adopt standards endorsed by the IETF, but the IETF’s consensus-based decision-making process helps to lớn (29) ______ that its recommendations are generally adopted by the internet community.

The internet Corporation for Assigned Names & Numbers (ICANN) is sometimes described as being (30) ______ for internet governance. As its name implies, ICANN is in charge of distributing domain name names (like vox.com) và IP addresses. But ICANN doesn’t control who can connect lớn the mạng internet or what kind of information can be sent over it.

(Adapted from https://www.vox.com/)

Điền vào ô 27


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions from 31 khổng lồ 35

Dolphins are one of the most intelligent species on the planet, which makes them a very interesting animal to lớn scientists. In their natural habitats, dolphins use various vocalization techniques. They whistle & squeak khổng lồ recognize members of their pod, identify & protect their young, và call out warnings of danger. They also make clicking sounds used for echolocation khổng lồ find food & obstacles in dark và murky waters.

Amazingly, the whistling sound that the bottlenose dolphin makes has been found to have a similar pattern to human language. They always make conversational sounds when they greet each other. If you listen to dolphins" squeaks và squeals, it will sound like they are having a conversation.

Dolphins usually use both sound and toàn thân language to communicate with each other. It is through gesture and toàn thân language, however, that most of their communication with humans comes. Dolphins can be trained to perform complicated tricks. This suggests they have a high level of intelligence & communication capacity. If they work for a long time with a trainer, they are able to lớn recognize và understand human commands.

A lot of dolphin communication has been studied using dolphins in captive environments. These studies have been criticized because some marine biologists believe that dolphins living in aquariums or research centers cannot be considered "normal." Even so, most believe that studying dolphin communication in captivity is useful for beginning to understand the complexity of dolphin communication. After all, dolphins are one of the most intelligent animals. Their ability to lớn communicate is impressive & worthy of study

A.She didn’t play the piano 5 years ago.B.She started to play the piano 5 years ago.C.She played the piano 5 years ago.D.The last time she played the piano was 5 years ago.

Đáp án B

Cô ấy đã biết phương pháp chơi đàn piano được 5 năm trước.

Xem thêm: Soạn bài thuyết minh về 1 thể loại văn học soạn văn 8 tập 1 bài 15 (trang 153)

= B. Cô ấy đã ban đầu chơi piano từ 5 năm trước.Các đáp án còn lại sai nghĩa:A. Cô ấy dường như không chơi piano 5 năm trước.C. Cô ấy đã chơi piano 5 năm trước.D. Lần cuối cùng cô ấy đùa piano là 5 năm về trước.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới nhận xét 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 12

Trắc nghiệm thứ Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa trung học phổ thông QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn thiết bị lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thứ lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt thương hiệu cho cái sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền bên cạnh xa

Khái quát tháo văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến rứa kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

searlearbitration.org.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247