stalin là ai

Bạn đang xem: stalin là ai

Chi tiết tin

Lượt xem: 4457

(ĐCS)
Xtalin.I.V (Iosif Vissarionovich Stalin; chúng ta thiệt Djugasvili; 1879-1953) ngôi nhà sinh hoạt chủ yếu trị, ngôi nhà hướng dẫn Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô, Tổng Tắc thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1922- 53). 
Năm 1899, Xtalin nhập cuộc trào lưu của Đảng người công nhân Xã hội Dân ngôi nhà Nga, bị đày ải ở Xibia (1902). Tham gia Cách mạng 1905 ở Nga, đứng về phía Bônsêvich. Bị lưu đày ải (1908-10), tiếp sau đó sinh hoạt ở Baku, được bổ sung cập nhật nhập Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1912), nhập cuộc Ban chỉnh sửa báo “Pravda”, lấy biệt danh là Xtalin. Tham gia Cách mạng mon Mười 1917 bên trên cương vị uỷ viên Uỷ ban Quân sự Cách mạng Dân uỷ (bộ trưởng) phụ trách cứ yếu tố dân tộc bản địa (1917-22), phụ trách cứ ban Thanh tra Công nông (1919-22), uỷ viên Hội đồng Quốc chống thời kỳ nội chiến (1918-20). Kế quá sự nghiệp của Lênin kiến thiết ngôi nhà nghĩa xã hội ở Liên Xô, tổ chức công nghiệp hoá tổ quốc, luyện thể hoá nông nghiệp, kiến thiết lực lượng quốc chống mạnh mẽ. 
Trong Chiến tranh giành trái đất loại II, lưu giữ chức Tổng tư mệnh lệnh những lực lượng vũ trang Liên Xô và Chủ tịch Uỷ ban Quốc chống Nhà nước, nguyên suý (1943), đại nguyên suý (1945). Dưới sự hướng dẫn của Xtalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, quần chúng. # Liên Xô đang được giành thắng lợi nhập trận chiến tranh giành lưu nước lại vĩ đại, chống vạc xít Đức (1941-45), giải hòa nhiều nước ở Trung và Đông Âu dẫn cho tới sự xây dựng khối hệ thống xã hội ngôi nhà nghĩa. 
Trong thời hạn cuộc chiến tranh, Xtalin nằm trong Tổng thống Hoa Kỳ Rudơven (F.D.Roosevelt) từ thời điểm tháng 4-1945 là Tơruman (H.Truman) và thủ tướng tá Anh Sơcsin (W.L.S. Churchil) thiết lập Mặt trận Đồng minh chống vạc xít, hoạch toan sự phân loại vùng tác động Một trong những cường quốc bên trên trái đất, tạo ra búp mống cho việc phân tạo thành nhị cực kỳ sau thời điểm cuộc chiến tranh kết thúc giục (thường gọi là Trật tự động Yanta). 
Sau cuộc chiến tranh, Đảng Cộng sản Liên Xô tự Xtalin hàng đầu đang được hướng dẫn quần chúng. # Phục hồi tài chính, xã hội, sản xuất thành công xuất sắc bom vẹn toàn tử và bom khinh thường khí, trả Liên Xô lên vị thế cường quốc xã hội ngôi nhà nghĩa đối mặt với Hoa Kỳ nhập Chiến tranh giành lạnh lẽo. Xtalin được ghi nhận đem những góp sức to tát rộng lớn nhập sự nghiệp kiến thiết và bảo đảm Nhà nước Liên Xô, bên cạnh đó cũng trở thành phê phán về một vài sai lầm đáng tiếc và tệ sùng bái cá thể. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam

Các kể từ khóa theo đuổi tin:

Xem thêm: người yêu của ruby là ai

[Trở về]

Các tin cậy mới mẻ hơn:

 • BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2023) ( 13:52 | 20/06 )
 • Fridrich Engels (1820 – 1895) (ĐCS) ( 14:15 | 18/08 )
 • Karl Marx (1818 – 1883) (ĐCS) ( 14:14 | 18/08 )
 • Hồ Chí Minh (1890 – 1969) (ĐCS) ( 14:08 | 18/08 )

Các tin cậy cũ hơn:

Xem thêm: cô đồng nát là ai

 • Fidel Castro ( 14:04 | 18/08 )
 • Mao Trạch Đông (1893 - 1976) ( 13:55 | 18/08 )
 • Tenlơnman ( 13:52 | 18/08 )
 • Erich Honecker ( 13:51 | 18/08 )
 • Nelson Mandela (1918 - 2013) ( 10:27 | 18/08 )
 • Hugo Chavez (1954 – 2013) ( 10:35 | 18/08 )
 • Georghi Valentinovitr Plekhanov (1856-1918) ( 10:42 | 18/08 )
 • Cayxỏn Phômvihản (1920-1992) ( 10:38 | 18/08 )
 • Hiêng Xomrin ( 10:36 | 18/08 )
 • Robert Owen (1771 - 1858) ( 10:43 | 18/08 )