take advantage of là gì

Take advantage of là 1 trong mỗi phrase của động kể từ Take nhưng mà người học tập giờ đồng hồ Anh tiếp tục hoặc gặp gỡ cần nhất ở chuyên môn nâng lên. Với nội dung bài viết sau đây, IELTS Vietop chào chúng ta cho tới với định nghĩa về Take advantage of là gì? Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh như vậy nào? Hãy xem thêm ngay lập tức nhằm rất có thể thuần thục rộng lớn trong những công việc dùng cụm kể từ / idiom này chúng ta nhé!

1. Take advantage of là gì?

Take advantage of là gì
Take advantage of là gì

Bạn đang xem: take advantage of là gì

Take advantage of theo đòi tự vị Cambridge tức là to tát use the good things in a situation hoặc to tát use someone’s weakness to tát improve your situation.

Như vậy, nhập giờ đồng hồ Việt, tao rất có thể hiểu Take advantage of đem nghĩa thông thường gặp gỡ là tận dụng tối đa điều gì tê liệt hoặc tận dụng một ai tê liệt nhằm lấy lợi về cho bản thân mình.

E.g.:

 • I thought I’d take advantage of the sports facilities while I’m here. (Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục tận dụng tối đa những hạ tầng thể thao Khi tôi ở trên đây.)
 • Her son was a kind boy, and she worried that people would take advantage of him. (Con trai bà là 1 cậu nhỏ xíu chất lượng tốt bụng, và bà lo ngại rằng quý khách tiếp tục tận dụng nó.)

Advantage là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, danh kể từ advantage chỉ ưu điểm, ưu thế hoặc sự thuận tiện nhập một trường hợp nào là tê liệt. 

Advantage thường được dùng nhằm chỉ những ưu điểm của một người, thành phầm, cty hoặc doanh nghiệp nhập tuyên chiến và cạnh tranh với những phe đối lập không giống. 

E.g.: Our company’s competitive advantage is our ability to tát deliver high-quality products at lower prices phàn nàn our competitors. (Lợi thế tuyên chiến và cạnh tranh của doanh nghiệp công ty chúng tôi là kỹ năng cung ứng những thành phầm rất tốt với giá thành thấp rộng lớn đối với phe đối lập.)

Trong cụm kể từ Take advantage of, danh kể từ advantage được sử dụng với tức là ưu thế hoặc thời cơ chất lượng tốt nhằm làm những gì tê liệt. Vì thế cho nên Take advantage of tiếp tục đem tức là tận dụng tối đa hoặc tận dụng một thời cơ, ưu thế hoặc trường hợp thuận tiện nhằm đạt được một tiềm năng nào là tê liệt. 

E.g.: I’m going to take advantage of the good weather and go for a hike” (Tôi tiếp tục tận dụng tối đa khí hậu đẹp mắt nhằm quốc bộ đàng dài). 

Ngoài tao, Take advantage of cũng rất có thể được dùng với nghĩa xấu đi, tức là tận dụng hoặc lừa hòn đảo ai tê liệt nhằm đạt được mục tiêu của tôi.

Xem thêm:

[Chia sẻ] Take on là gì? Cách người sử dụng take on nhập ngữ cảnh

Take back là gì? Cách dùng Take back nhập giờ đồng hồ Anh

Take place là gì? Nắm vững chắc cách sử dụng Take place nhập giờ đồng hồ Anh

2. Cấu trúc Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh
Cấu trúc Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

S + take advantage of + something

Cấu trúc này chỉ việc mái ấm ngữ tận dụng tối đa một điều gì tê liệt, thông thường đem nghĩa tích cực kỳ lộn xấu đi tùy nhập văn cảnh.

E.g.:

 • Let’s take advantage of the good weather and go to tát the beach. (Hãy tận dụng tối đa khí hậu chất lượng tốt và lên đường biển cả.)
 • He should not take advantage of his colleague’s bad incident to tát get a promotion. (Anh tao tránh việc tận dụng trường hợp hi hữu của người cùng cơ quan sẽ được thăng chức.)

Một cụm kể từ đồng nghĩa tương quan của take advantage of + something đó là make the most of + something.

E.g.:

 • I want to make the most of my vacation by visiting as many places as possible. 
 • = I want to  take advantage of my vacation by visiting as many places as possible. 

Cả nhì câu bên trên đều phải có nghĩa “Tôi mong muốn tận dụng tối đa tối nhiều kỳ ngủ của tôi bằng phương pháp cho tới thăm hỏi rộng lớn điểm càng chất lượng tốt.”

S + take advantage of + someone

Cấu trúc này ám chỉ việc mái ấm ngữ dùng điểm yếu kém hoặc điểm yếu kém của những người không giống vì thế quyền lợi của mình, thông thường ko quan hoài cho tới xúc cảm của những người không giống. Do tê liệt cấu tạo này thông thường đem nghĩa xấu đi.

E.g.: Don’t you realize that he’s taking advantage of you and your money? (Bạn không sở hữu và nhận đi ra rằng anh tao đang được tận dụng các bạn và chi phí của doanh nghiệp sao?)

Một cụm kể từ đồng nghĩa tương quan của “take advantage of + someone” đó là “make unfair use of + someone”.

E.g.:

 • She felt lượt thích her friend was making unfair use of her kindness by constantly asking for favors without offering anything in return.
 • = She felt lượt thích her friend was taking advantage of her kindness by constantly asking for favors without offering anything in return.

Cả nhì câu bên trên đều phải có nghĩa “Cô ấy cảm nhận thấy như các bạn bản thân đang được tận dụng lòng chất lượng tốt của tôi bằng phương pháp liên tiếp nhờ vả nhưng mà ko đáp lại bất kể điều gì.”

3. Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh
Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh khá đa dạng và phong phú, nói tới như:

Tận dụng thời cơ nhằm làm những gì đó

E.g.: I want to take advantage of this opportunity to tát learn more about the information technology industry. (Tôi mong muốn tận dụng tối đa thời cơ này nhằm giao lưu và học hỏi nhiều hơn thế về ngành technology vấn đề.)

Tận dụng kĩ năng hoặc khả năng

E.g.: He takes advantage of his good communication skills to tát achieve many successes in his work. (Anh tao tận dụng tối đa kỹ năng tiếp xúc chất lượng tốt của tôi nhằm giành được không ít thành công xuất sắc nhập việc làm.)

Tận dụng khoáng sản một cơ hội hiệu quả

E.g.: We needed to tát take advantage of existing physical resources to tát complete this project. (Chúng tôi cần thiết tận dụng tối đa khoáng sản vật hóa học hiện tại đem nhằm triển khai xong dự án công trình này.)

Tận dụng thời hạn một cơ hội đem hiệu quả

E.g.: I want to tát take advantage of my spare time to tát learn a new skill. (Tôi mong muốn tận dụng tối đa thời hạn rảnh rỗi của tôi nhằm học tập một kĩ năng mới nhất.)

Lợi dụng một điều gì tê liệt một cơ hội phạm pháp hoặc ko công bằng

E.g.: They take advantage of customers’ ignorance to tát sell products that are not true value. (Họ tận dụng sự hiểu biết kém của người sử dụng nhằm bán sản phẩm ko giá chuẩn trị thực.)

Xem thêm: vợ của naruto là ai

Xem thêm:

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take it easy nhập giờ đồng hồ Anh

Below là gì? Cách phân biệt below và under nhập giờ đồng hồ Anh

4. Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ đem nghĩa tương tự với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh là:

Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh
Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh
 • Exploit (tận dụng, khai thác)

E.g.: They exploited their workers by paying them very low wages. (Họ tận dụng tối đa làm việc của mình bằng phương pháp trả lộc cực kỳ thấp.)

 • Utilize (tận dụng, sử dụng)

E.g.: We need to tát utilize our resources effectively to tát complete this project on time. (Chúng tao cần thiết tận dụng tối đa khoáng sản của tôi một cơ hội hiệu suất cao nhằm triển khai xong dự án công trình này đích thị thời hạn.)

 • Benefit from (hưởng lợi từ)

E.g.: She has benefited greatly from her experience working in the industry. (Cô ấy đang được hưởng thụ thật nhiều kể từ kinh nghiệm tay nghề thao tác nhập ngành.)

 • Make use of (tận dụng)

E.g.: We should make use of this opportunity to tát expand our business. (Chúng tao nên tận dụng tối đa thời cơ này nhằm không ngừng mở rộng sale của tất cả chúng ta.)

 • Seize (nắm bắt, tận dụng)

E.g.: He seized the opportunity to tát showcase his talents at the talent show. (Anh tao đang được thâu tóm thời cơ nhằm trình trình diễn tài năng của tôi nhập công tác tài năng.)

 • Take full advantage of (tận dụng khá đầy đủ cơ hội)

E.g.: We need to tát take full advantage of our strengths to tát succeed in this competitive market. (Chúng tao cần thiết tận dụng tối đa khá đầy đủ mạnh mẽ của tất cả chúng ta nhằm thành công xuất sắc nhập thị ngôi trường tuyên chiến và cạnh tranh này.)

 • Capitalize on (tận dụng, khai thác)

E.g.: The company capitalized on the trend by releasing a new line of products. (Công ty đang được tận dụng tối đa Xu thế bằng phương pháp sản xuất một sản phẩm mới nhất.)

 • Use to tát one’s advantage (sử dụng cho tới quyền lợi của mình)

E.g.: She used her connections to her advantage to get the job. (Cô ấy đang được dùng quan hệ của tôi cho tới quyền lợi của tôi để sở hữu được việc làm.)

Tuy nhiên chúng ta nên chú ý rằng ko cần khi nào là những kể từ và cụm kể từ này cũng rất có thể thay cho thế lẫn nhau mà còn phải cần phụ thuộc vào văn cảnh.

Xem thêm:

A great khuyễn mãi giảm giá of là gì? Cách người sử dụng a great khuyễn mãi giảm giá of nhập giờ đồng hồ Anh

Arrive là gì? Arrive lên đường với giới kể từ gì? Phân biệt arrive, come và go

Blame là gì? Blame lên đường với giới kể từ gì? Các cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với blame

5. Các kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ ngược nghĩa với Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh là:

 • Miss out on (bỏ lỡ, ko tận dụng tối đa được)

E.g.: If you don’t take this opportunity, you’ll miss out on a chance to tát learn something new. (Nếu các bạn ko tận dụng tối đa thời cơ này, các bạn sẽ bỏ qua thời cơ nhằm giao lưu và học hỏi điều gì tê liệt mới nhất.)

 • Pass up (từ chối, quăng quật qua)

E.g.: I can’t believe he passed up the opportunity to tát work for such a great company. (Tôi ko thể tin cẩn được anh tao đang được kể từ chối thời cơ nhằm thao tác cho 1 doanh nghiệp tuyệt hảo vì vậy.)

 • Let slip (bỏ lỡ, nhằm uổng phí)

E.g.: She let slip the opportunity to tát invest in the company when it was still small. (Cô ấy đang được nhằm uổng phí thời cơ góp vốn đầu tư nhập doanh nghiệp Khi nó vẫn còn đấy nhỏ.)

 • Waste (lãng phí, phung phí)

E.g.: Don’t waste your talents by not pursuing your dreams. (Đừng tiêu tốn lãng phí tài năng của doanh nghiệp bằng phương pháp không áp theo xua đuổi niềm mơ ước của tôi.)

 • Squander (phung phí, hoang phí phí)

E.g.: He squandered his inheritance on gambling and drinking. (Anh tao đang được hoang toàng tài sản của tôi nhập bài bạc và húp rượu.)

 • Overlook (bỏ qua chuyện, ko nhằm ý đến)

E.g.: The manager overlooked the importance of customer service and as a result, the business suffered. (Người quản lý và vận hành đang được bỏ lỡ vai trò của cty người sử dụng và thành phẩm là công ty đang được cần Chịu thiệt kiêng dè.)

 • Underuse (sử dụng ko đầy đủ, ko tận dụng tối đa đúng)

E.g.: We are underusing our resources and not achieving our full potential. (Chúng tao đang được dùng khoáng sản của tôi ko đầy đủ và ko đạt được tiềm năng khá đầy đủ của tất cả chúng ta.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS 1 kèm cặp 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn là đạt điểm đầu ra

Qua nội dung bài viết Take advantage of là gì? Cách dùng Take advantage of nhập giờ đồng hồ Anh kể từ IELTS Vietop. Hy vọng chúng ta đang được bổ sung cập nhật những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh hữu dụng nhằm phần mềm nhập việc làm và học hành. Chúc chúng ta học tập IELTS tốt!

Luyện đua IELTS

Xem thêm: tôi là ai? 1998