take for granted là gì

Bài viết lách thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục dò la hiểu cụ thể chân thành và ý nghĩa của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong số tình huống quan trọng đặc biệt không giống nhau.

Ý nghĩa cụm động kể từ “take for granted

Bạn đang xem: take for granted là gì

Cụm động kể từ “take for granted” đem một trong những chân thành và ý nghĩa như sau:

 • Không khi nào suy nghĩ về điều gì tê liệt cũng chính vì các bạn tin cậy rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ví dụ về phong thái dùng “take for granted

1. Take something for granted đem nghĩa là: Không khi nào suy nghĩ về điều gì tê liệt cũng chính vì các bạn tin cậy rằng nó sẽ bị luôn luôn có trước hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi tê liệt là vấn đề phân minh rằng tôi tiếp tục tìm ra một việc làm tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Ex. It’s easy to tát take your parents for granted.

Xem thêm: ai là người phát minh ra bài kiểm tra

→ Thật đơn giản và dễ dàng nhằm coi phụ thân u của người sử dụng là vấn đề phân minh.

2. Take for granted đem nghĩa là: Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty to tát the cause is taken for granted

→ Lòng trung thành với chủ của người sử dụng so với chính đạo được xem như là đương nhiên

3. Take for granted đem nghĩa là: Sử dụng, đồng ý hoặc xử sự một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins to tát take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình hoàn toàn có thể gặp gỡ phiền nhiễu nếu như 1 trong các nhì người phối ngẫu chính thức coi người tê liệt là đương nhiên

Xem thêm: anduin lothar là ai

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone to tát task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into trương mục idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì