Want lớn host for more than đôi mươi participants?

Upgrade your player limit now and unlock additional features

nâng cấp

Câu 3: thao tác nào sau đây không thuộc nhiều loại tạo lập csdl quan hệ?

A. Tạo kết cấu bảng B. Chọn khoá chính

C. Ðặt tên bảng và lưu cấu tạo bảng D. Nhập tài liệu ban đầu


Câu 4: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi sản xuất một trường, bài toán nào sau đây

không độc nhất vô nhị thiết phải thực hiện?

A. Đặt tên, những tên của những trường yêu cầu phân biệt B.Chọn đẳng cấp dữ liệu

C. Đặt kích thước D. Diễn tả nội dung


Câu 5. Quy mô nào dưới đó là mô hình phổ cập để kiến tạo CSDL quan tiền hệ?

A. Quy mô phân cấp.

Bạn đang xem: Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

B. Mô hình dữ liệu quan hệ.

C. Mô hình hướng đối tượng.

D. Mô hình dữ liệu phân tán.


Câu 6. định nghĩa nào dưới đây KHÔNG dùng để mô tả những yếu tố sản xuất thành tế bào hình

CSDL?

A. Cấu tạo dữ liệu.

B. Những thao tác, phép toán trên dữ liệu.

C. Những ràng buộc dữ liệu.

D. Phương pháp tổ chức, tàng trữ dữ liệu


Câu 7. Xác định nào tiếp sau đây đúng?

“Cơ sở tài liệu (CSDL) là tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau, chứa tin tức củamột tổ chức

nào đó, được tàng trữ trên …. để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của …..”

Hãy chọn phương pháp đúng trong những phương án tiếp sau đây để chọn cặp từ cần điền vào khu vực ba

chấm (…) tương ứng.

A. Trang bị nhớ, một người.

B.thiết bị nhớ, các người.

C. Làm hồ sơ - sổ sách, một người.

D. Hồ sơ - sổ sách, các người


Câu 8: Xoá bạn dạng ghi là :

A. Xoá một hoặc một vài quan hệ B. Xoá một hoặc một vài cơ sở dữ liệu

C. Xoá một hoặc một vài bộ của bảng D. Xoá một hoặc một số trong những thuộc tính của bảng


Câu 9: làm việc nào dưới đây không là khai quật CSDL quan hệ?

A. Bố trí các phiên bản ghi B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất report D. Xem dữ liệu


Câu 10: khai thác CSDL quan tiền hệ rất có thể là:A. Sản xuất bảng, chỉ định khóa chính, sản xuất liên kết

B. Đặt tên trường, chọn kiểu dữ liệu, định đặc thù trường

C. Thêm, sửa, xóa bạn dạng ghi

D. Sắp tới xếp, tróc nã vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo


Câu 13. Nên chọn câu vấn đáp đúng nhất trong các câu sau đây?

Công câu hỏi thường gặp mặt khi xử lí tin tức của một nhóm chức là:

A. Tạo thành lập hồ sơ.

B. Cập nhật hồ sơ.

C. Khai thác hồ sơ.

D. Chế tác lập, update và khai thác hồ sơ.


Câu 14. Hãy chọn phương án ghép SAI trong các phương án sau đây:

Chức năng của hệ QT cơ sở dữ liệu là cung cấp

A. Môi trường tạo lập CSDL.

B. Môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu.

C.môi trường làm việc trên Internet.

D. Hiện tượng kiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL.


Câu 15. Hệ quản ngại trị database KHÔNG cung cấp tác dụng nào sau đây?

A. Tạo nên lập CSDL.

B.tạo lập các tiện ích đọc/ghi dữ liệu của CSDL

C. Cập nhật dữ liệu đến CSDL.

D. Khai thác dữ liệu của CSDL.


Câu 16: trong khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, muốn xác định khóa chính, ta tiến hành :

........... → Primary Key

A. File. B. Edit. C. Tools. D. Insert


Câu 17. Về phương diện cấu trúc, mô hình dữ liệu dục tình được biểu đạt trong đối tượng người dùng nào sau

đây?

A.các bảng.

B. Các biểu mẫu.

C. Những báo cáo.

D. Một cột (một thuộc tính) trong bảng.


Câu 18. Trong một bảng có thể tạo được mấy khóa chính? nên lựa chọn phương án trả lời

đúng mang đến dưới đây?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1


Câu 18. Vào một bảng hoàn toàn có thể tạo được mấy khóa chính? hãy lựa chọn phương án trả lời

đúng cho dưới đây?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1


Câu 20: mang sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên

chọn trường SOBH làm khoá chủ yếu hơn vì:


Câu 22. Đáp án nào sau đây trả lời đúng câu hỏi: “Các Hệ QTCSDL có cơ chế cho

phép mấy bạn cùng khai quật CSDL?”


Câu 23: cho các bảng sau :

- Danh
Muc
Sach(Ma
Sach, Ten
Sach, Ma
Loai)

- Loai
Sach(Ma
Loai, Loai
Sach)

- Hoa
Don(Ma
Sach, So
Luong, Don
Gia)

Để biết giá chỉ của một quyển sách thì cần những bảng nào ?Câu 30. Phát biểu như thế nào dưới đây là SAI về quan hệ giới tính trong cơ sở dữ liệu quan hệ ?

A. Cùng với một quan hệ đã tất cả dữ liệu, khi điều chỉnh lại kết cấu quan hệ, tài liệu trong quan hệ

không bị nuốm đổi.

B. Lúc thực hiện làm việc xóa quan hệ giới tính thì cấu trúc quan hệ và tài liệu trong quan tiền hệ các bị xóa.

C. Khi thêm một nằm trong tính vào quan tiền hệ, dữ liệu đã gồm trong quan hệ nam nữ vẫn mãi mãi trong CSDL.

D. Khi xóa một liên kết giữa các quan hệ, những quan hệ vẫn sống thọ trong CSDL.


Câu 31. Hệ cơ sở dữ liệu nào dưới đây không cần sự cung cấp của mạng sản phẩm tính?

A. Hệ CSDL triệu tập và xử lý phân tán.

B. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân.

C. Hệ database trung tâm.

D.Hệ cơ sở dữ liệu khách – chủ

*Thuộc phần sút tải các bn có thể ko học :v


Câu 32. Chọn đáp án sai?
Khi xét một quy mô dữ liệu ta cần suy xét những yếu tố

nào

A. Cấu tạo dữ liệu.

B. Thao tác, các phép toán bên trên dữ liệu.

C. Những ràng buộc dữ liệu.

D. ở trong tính khóa.


Câu 33. Vào một trường trung học phổ thông có phát hành một CSDL thống trị điểm của học Sinh.

Người quản ngại trị csdl đã phân quyền truy cập cho các đối tượng người tiêu dùng truy cập vào CSDL.

Theo em, phương pháp phân quyền nào tiếp sau đây hợp lý?

(Ghi chú những từ viết tắt: HS: học sinh, GVBM: giáo viên cỗ môn, BGH: ban giám hiệu)


Câu 34. Trong bảo mật thông tin hệ thống, mật khẩu và mã hoá thông tin phải tuân thủ theo đúng qui

định nào bên dưới đây?

A. Không được biến hóa để bảo đảm tính độc nhất vô nhị quán.

B. Không được biến đổi nhiều bởi vì làm như thế sẽ lỗi mật khẩu

C. Phải thường xuyên đổi khác để tăng tốc tính bảo mật.

D. Chỉ nên đổi khác một lần sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên.


Câu 35: với báo cáo, ta tất yêu làm được việc gì trong những việc sau đây?

A. Lựa chọn trường chuyển vào báo cáo.

B. Gộp team dữ liệu.

C. Ba trí report và lựa chọn kiểu trình bày.

D.Lọc những phiên bản ghi vừa lòng một đk nào đó.Câu 56: cho các bảng sau :

- Danh
Muc
Sach(Ma
Sach, Ten
Sach, Ma
Loai)

- Loai
Sach(Ma
Loai, Loai
Sach)

- Hoa
Don(Ma
Sach, So
Luong, Don
Gia)

Để biết giá của một quyển sách thì có nhu cầu các bảng làm sao ?

A. Hoa
Don B. Danh
Muc
Sach, Hoa
Don

C. Danh
Muc
Sach, Loai
Sach D. Hoa
Don, Loai
Sach


Câu 57: bảo mật thông tin CSDL:A. Chỉ quan tiền tâm bảo mật thông tin dữ liệu

B. Chỉ quan tiền tâm bảo mật thông tin chương trình up load dữ liệu

C. Quan tiền tâm bảo mật cả tài liệu và chương trình xử lí dữ liệu

D. Chỉ nên các chiến thuật kĩ thuật phần mềm.


D. Hiệu quả bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào những chủ trương, chế độ của chủ mua thông

tin và ý thức của fan dùng


Câu 59: Bảng phân quyền cho phép :

A. Phân các quyền truy hỏi cập đối với người dùng

B. Giúp người tiêu dùng xem được thông tin CSDL.

C. Giúp tín đồ quản lí coi được các đối tượng người tiêu dùng truy cập hệ thống.

D. Đếm được số lượng người truy cập hệ thống.


Câu 55. Nhì bảng trong một csdl quan hệ link với nhau trải qua :

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Thương hiệu trường

D. Nằm trong tính của các trường được lựa chọn (không nhất thiết buộc phải là khóa)


Câu 60: bạn có tính năng phân quyền truy vấn là:

A. Người dùng B. Tín đồ viết công tác ứng dụng.

C. Người quản trị CSDL. D. Chỉ đạo cơ quan.


Câu 61: trong số phát biểu sau, phát biểu nào không nên ?

A. Bảng phân quyền truy cập cũng là tài liệu của CSDL

B. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy nã cập không giống nhau để khai thác dữ liệu cho những đối

tượng người dùng khác nhau

C. Mọi tín đồ đều hoàn toàn có thể truy cập, bổ sung cập nhật và biến hóa bảng phân quyền

D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai minh bạch cho mọi bạn biết


Câu 62: các yếu tố tham gia trong việc bảo mật hệ thống như mật khẩu, mã hoá thông tin

cần phải:

A. Không được chuyển đổi để bảo đảm an toàn tính duy nhất quán.

B. Chỉ nên đổi khác nếu người tiêu dùng có yêu thương cầu.

C. đề xuất thường xuyên biến đổi để tằng cường tính bảo mật.

D. Chỉ nên biến hóa một lần sau khi người tiêu dùng đăng nhập vào khối hệ thống lần đầu tiên.


Câu 63: Để dấn dạng người tiêu dùng khi đăng nhập vào CSDL, bên cạnh mật khẩu người ta

còn dùng những cách nhấn dạng làm sao sau đây:

A. Hình hình ảnh B. Âm thanh

C. Minh chứng nhân dân. D. Giọng nói, lốt vân tay, võng mạc, chữ ký điện tử.


Câu 64: Thông thường, người tiêu dùng muốn truy cập vào hệ CSDL buộc phải cung cấp:

A. Hình ảnh. B. Chữ ký.

C. Họ tên người dùng. D. Tên tài khoản và mật khẩu.


Câu 65: trong số phát biểu sau, phát biểu nào chưa hẳn là tính năng của biên phiên bản hệ

thống?

A. Lưu giữ số lần truy cập vào hệ thống.

B. Lưu lại thông tin của người truy cập vào hệ thống.

C. Giữ lại các yêu cầu tra cứu giúp hệ thống.

D. Dấn diện người dùng để hỗ trợ dữ liệu mà họ được phân quyền tróc nã cập.


Câu 66: phát biểu nào sau đây sai khi nói tới mã hoá thông tin?

A. Các thông tin đặc biệt và nhạy cảm nên tàng trữ dưới dạng mã hoá.

B. Mã hoá thông tin để giảm kĩ năng rò rỉ thông tin.

C. Nén dữ liệu cũng góp phần tăng tốc tính bảo mật thông tin của dữ liệu.

D. Các thông tin đang được an toàn tuyệt đối sau khi đã được mã hoá


Câu 67: Câu nào sai trong các câu bên dưới đây?

A. Hệ quản lí trị csdl không cung cấp cho tất cả những người dùng cách biến đổi mật khẩu

B. Nên định kì biến đổi mật khẩu

C. Thay đổi mật khẩu để bức tốc khả năng bào vệ mật khẩu

D. Hệ quản ngại trị csdl cung cấp cho người dùng cách biến đổi mật khẩu


A. Cho thấy số lần truy cập vào hệ thống, vào từng nguyên tố của hệ thống, vào cụ thể từng yêu cầu

Nội dung của Bài 11: Các làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, những em vẫn được tò mò về những chức năng cơ mà hệ QTCSDL quan hệ phải bao gồm và vai trò, ý nghĩa của tác dụng đó vào quá trình chế tạo lập và khai quật hệ QTCSDL quan tiền hệ. Mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài bác học.


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Tạo nên lập CSDL

1.2. Cập nhật dữ liệu

1.3.Khai thác CSDL

2. Rèn luyện Bài 11 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK

3. Hỏi đáp
Bài 11 Tin học tập 12


1.Tạo lập CSDL

Tạo bảng: B­ước trước tiên trong câu hỏi tạo lập một csdl quan hệ là tạo nên một hay các bảng. Để triển khai điều đó, cầnphải khai báo cấu trúc bảng, bao gồm:Đặt tên những trường;Chỉ định hình dáng dữ liệu cho mỗi trường;Khai báo form size của trường.

Một ví dụ như về hình ảnh để sản xuất bảng như trong hình 1 bên dưới đây:

*

Hình 1.Giao diện chế tạo ra bảng trong Access

Chọn khoá chính cho bảng bằng phương pháp để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác định khoá tương thích trong các khoá của bảng làm cho khoá chính.Đặt tên bảnglưu cấu tạo bảng.Tạo liên kết giữa các bảng bằng cách xác định các trường chung trong những bảng. Link giúp hệ QTCSDL biết kết nối những bảng như thế nào để ship hàng việc kết xuất thông tin.

Ngoài ra, như sẽ được reviews ở chương II, những hệ QTCSDL đều được cho phép ta tất cả thể chuyển đổi cấu trúc bảng, chuyển đổi khoá thiết yếu và xóabảng...

2.Cập nhật dữ liệu

Sau lúc tạo cấu trúc ta hoàn toàn có thể nhập dữ liệu cho bảng. Thông thường việc nhập tài liệu được triển khai từ bàn phím. Quá trình cập nhật đảm bảo một số ràng buộc toàn vẹn đã được khai báo.Phần lớn các hệ QTCSDL có thể chấp nhận được tạo ra biểu mẫu nhập tài liệu (hình 2) để việc nhập dễ dàng hơn, nhanh hơn và hạn chế năng lực nhầm lẫn.Dữ liệu nhập vào có thể được chỉnh sửa, thêm, xoá:Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung một hoặc một vài bộ dữ liệu vào bảngChỉnh sửa dữ liệu là việc biến đổi các quý hiếm của một vài trực thuộc tínhcủa một bộ.Xoá bạn dạng ghi là việc xoá một hoặc một trong những bộ của bảng.

*

Hình 2.Biểu chủng loại nhập tài liệu trong hệ QTCSDL Foxpro

3.Khai thác CSDL

a. Bố trí các bản ghi
Một trong những việc mà lại một hệ QTCSDL thường xuyên phải triển khai là tổ chức hoặc cung cấp phư­ơng tiện truy cập các phiên bản ghi theo một trình tự làm sao đó.Ta rất có thể hiển thị trên screen hay in ra các bản ghi theo trình trường đoản cú này.Các bạn dạng ghi có thể được bố trí theo văn bản của một hay nhiều trường.

Ví dụ: Có thể xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái của trường tên (hình 3), hoặc theo đồ vật tự sút dần của ngày sinh:

*

Hình 3.Dữ liệu được thu xếp tên theo bảng chữ cái

b. Truy vấn vấn CSDL

Truy vấn là một phân phát biểu bộc lộ yêu cầu của fan dùng.

Để giao hàng được việc truy vấn CSDL, thông thư­ờng những hệ QTCSDL cho phép nhập những biểu thức hay những tiêu chí nhằm mục đích các mục tiêu sau:

Định vị các phiên bản ghi;Thiết lập liên kết giữa các bảng nhằm kết xuất thông tin;Liệt kê một tập con các bản ghi hoặc tập con những trường;Thực hiện các phép toán;Thực hiện các thao tác làm việc quản lí dữ liệu khác.

SQL là 1 trong những công chũm mạnh trong các hệ QTCSDL tình dục thông dụng hiện nay nay. Nó có thể chấp nhận được người dùng thể hiện truy vấn nhưng mà không nên biết nhiều về cấu trúc CSDL.

c. Coi dữ liệu

Thông thư­ờng những hệ QTCSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu:

Có thể xem cục bộ bảng, tuy nhiên với mọi bảng có rất nhiều trường và form size trường béo thì việc xem toàn thể bảng nặng nề thực hiện, màn hình chỉ có thể hiển thị 1 phần của bảng.Có thể dùng lý lẽ lọc dữ liệu để thấy một tập con các bạn dạng ghi hoặc một trong những trường vào một bảng.Các hệ QTCSDL quan hệ thân quen cũng có thể chấp nhận được tạo ra các biểu chủng loại để coi các bạn dạng ghi. Các biểu mẫu này tương tự với những biểu mẫu mã nhập dữ liệu về khía cạnh thiết kế, chỉ không giống là chúng được áp dụng để hiển thị dữ liệu sẵn tất cả chứ không hẳn để chào đón dữ liệu mới. Ta có thể tạo ra các chế độ hiển thị tài liệu đơn giản, dễ hiểu, chỉ hiển thị các lần một phiên bản ghi. Dùng những biểu mẫu phức tạp hoàn toàn có thể hiển thị các thông tin có liên quan được kết xuất từ không ít bảng.

Xem thêm: Biến đổi quan trọng nhất của các nước đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai là

*

Hình 4.Ví dụ về biểu mẫu hiển thị dữ liệu

d. Kết xuất báo cáo

Thông tin trong một report được thu thập bằng phương pháp tập hợp tài liệu theo các tiêu chí do người dùng đặt ra.