thờ 3 ông quan công là ai

Hỏi: Tranh thờ Quan Công thông thường sở hữu phụ vương người: Quan Thánh ngồi thân thiện, sau sống lưng là Quan Bình ở bên phải, Châu Thương phía trái. Tranh thờ ở trong nhà tôi sở hữu thêm: một người sống lưng treo cung, đứng sau Quan Bình; một người sau sống lưng sở hữu cây côn, đứng sau Châu Thương, mặt mũi vô cùng tương tự Châu Thương. Xin căn vặn nhị người ấy là ai?

Trần Ngọc Thế (Phòng Y tế thị trấn An Biên, tỉnh Kiên Giang)

Bạn đang xem: thờ 3 ông quan công là ai

Tranh thờ Quan Công hình họa 1

Tượng năm ông.

NGHÊ DŨ LAN: Tam quốc chí thao diễn nghĩa (TQC, tr. 10) mô tả Quan Công “mình nhiều năm chín thước, râu nhiều năm nhị thước (một thước Tàu nhiều năm khoảng tầm 0,36m), mặt mũi đỏ ửng như gấc; môi thắm như son; đôi mắt phượng, mi ngài”. Lưu hành kể từ đời Thanh (Trung Quốc), kinh Minh thánh (MT) tả: Ngọa tàm mi chén bát tự động. Đan phụng mục tuy vậy tinh anh. Ngũ long tu bến bãi vĩ. Nhứt hổ ngạch dao thân thiện. (Mày tằm hình chữ chén bát. Mắt phượng sáng sủa như sao. Râu Long rõ ràng năm chòm. Trán hùm thân thiện lẫm liệt.)

Dựa theo gót mô tả bên trên, tranh giành thờ Quan Công (Quan Đế) sở hữu nhị loại phổ biến.

1. Tượng phụ vương ông: Quan Công ngồi thân thiện, tay vuốt râu (đôi Lúc vẽ tay cơ vắt kinh Xuân thu). Sau sống lưng là Quan Bình lưu giữ ấn (trái), Châu Thương vắt đao Thanh Long (phải).

Châu Thương (cũng gọi Châu Xương, Châu đại tướng mạo quân). Theo TQC (tr. 459, 460, 568), Quan Công trả nhị chị dâu (vợ Lưu Bị) tìm hiểu Lưu. Gần cho tới núi Ngọa Ngưu thì gặp gỡ tướng mạo cướp Châu Thương, mặt mũi đen sạm, râu xồm, to lớn, tưởng tượng dữ tợn. Châu quăng quật lâu lắc theo gót Quan. Nghe tin cậy Quan Công và Quan Bình bị Tôn Quyền chém, Châu đâm cổ tự động vẫn. Châu được tôn thờ là Cương trực Trung dũng Đại thiên tôn. Kinh MT tả: Phù thiên dũng tướng mạo. Sát địa mãnh thần. Thiết tu ngân xỉ. Hắc diện châu thần. (Tướng khỏe khoắn phụ chung trời. Thần khỏe khoắn nhìn coi khu đất. Râu Fe răng bạc. Mặt đen sạm môi đỏ ửng.)

Quan Bình. Theo TQC (tr. 446-468), sau thời điểm gặp gỡ Châu, Quan Công kế tiếp tìm hiểu Lưu Bị và Trương Phi. Đến Hà Bắc, gặp gỡ ông lão Quan Định sở hữu con cái loại là Quan Bình biết võ, 18 tuổi tác, bèn xin xỏ Bình thực hiện con cái nuôi. Kinh MT và những miếu thờ Quan Đế tôn Bình là Quan hoàng thái tử, tôn xưng là Cửu thiên Uy linh Hiển hóa Đại thiên tôn.

2. Tượng năm ông (ngũ công): Giống tượng tổ sư, vẽ thêm thắt Trương Tiên vắt cung đứng sau Quan Bình; và Vương Thiên Quân vắt giản đứng sau Châu Thương.

Xem thêm: phật như lai là ai

Vương Thiên quân là Thiên Lôi (Lôi Công, Linh Quan, Thái ất Lôi thinh Ứng hóa Thiên tôn). Kinh MT tả: Kim tinh anh châu phân phát. Hiệu tam ngũ hỏa xa xăm Lôi Công. Phụng chủy ngân nha. Thống bách vạn tỳ hưu thần tướng mạo. Phi đằng vân vụ, hiệu lịnh lôi đình. Giáng vũ khai tình, quần thể cùn trị bịnh. (Mắt vàng tóc đỏ ửng. Hiệu là Lôi Công coi phụ vương mươi lăm xe pháo lửa. Miệng nhọn như mỏ chim phượng, răng bạc. Chỉ huy một trăm vạn thần tướng mạo kiêu dũng. Lướt mây cưỡi loà, lịnh ban sấm sét. Tuôn mưa thực hiện nắng nóng, xua cùn trị bịnh.)

Trương Tiên là Linh ứng Trương tôn Đại đế Thất khúc Dục thánh Thiên tôn. Theo kinh MT, Trương phù trợ mẹ, trẻ em sơ sinh, v.v... Vũ khí là đạn vàng và cung trúc (kim đạn, trúc cung) tuy nhiên sở hữu Lúc tranh giành thờ dân gian giảo vẽ vắt cung và một mũi thương hiệu.

Phía bên trên tượng năm ông thông thường viết lách tư chữ Hán “Ngũ Công Vương Phật”, tương truyền xuất hiện tại ở Trung Quốc kể từ đời Thanh, Càn Long loại 46 (1781).

____________

Tham khảo:

Xem thêm: triệu quân sự là ai phạm tội gì

- Minh thánh kinh, Trần Quang Thuận dịch. Gia Định: ấn quán Thạnh Mậu, 1964.

- Quan Đế minh thánh kinh, Mạnh Quấc Thoại dịch. Sài Gòn: ngôi nhà in Xưa Nay, 1930.

- Tam quốc chí, luyện I, Phan Kế Bính dịch. TPHCM: NXB Văn Học và NXB Mũi Cà Mau, 1994.