thủ tướng 2016 là ai

Cụ Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: thủ tướng 2016 là ai

Chủ tịch kiêm Sở trưởng Ngoại phú nhà nước tạm bợ trình làng Quốc dân đồng bào ngày 02/9/1945

Chủ tịch nhà nước kiêm Sở trưởng Ngoại phú nhà nước liên hợp tạm bợ (thành lập ngày 01/01/1946)

Chủ tịch nhà nước liên hợp kháng chiến (thành lập ngày 02/3/1946)

Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng mạo nhà nước mới nhất (từ sau ngày 03/11/1946 cho tới đầu năm mới 1955

Chủ tịch nước nhà nước không ngừng mở rộng (từ kỳ họp loại 5 cho tới kỳ họp loại 10 Quốc hội khóa I)

Ông Phạm Văn Đồng

- Thủ tướng mạo kiêm Sở trưởng Sở Ngoại phú nhà nước không ngừng mở rộng (từ kỳ họp loại 5 cho tới kỳ họp loại 10 Quốc hội khoá I).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá II (1960-1964).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá III (1964-1971).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá IV (1971-1975).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá V (1975-1976).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VI (1976-1981).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VII (1981-1987).

Ông Huỳnh Tấn Phát

- Chủ tịch nhà nước Cách mạng tạm bợ Cộng hoà miền Nam nước ta (1969-1976)

Ông Phạm Hùng

- Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (Đến 10/3/1988 vì thế kể từ trần)

Xem thêm: Làm cộng tác viên bán giày như thế nào để sếp trả lương gấp đôi?

Ông Đỗ Mười

Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 6/1988 cho tới 7/1991)

Ông Võ Văn Kiệt

- Quyền Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 3/1988 cho tới 6/1988)
- Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992) (từ 8/1991)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)

Ông Phan Văn Khải

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2006) (đến 6/2006)

Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) (từ 6/2006 cho tới 8/2007)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII (2007-2011) (từ 8/2007 cho tới 8/2011)
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 08/2011 cho tới ngày 06/4/2016)

http://nguyentandung.chinhphu.vn

Xem thêm: ai là người phát minh ra bóng đèn sợi đốt trong năm 1879

Ông Nguyễn Xuân Phúc

- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016) (Từ 4/2016 cho tới 7/2016).
- Thủ tướng mạo nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV (2016-2021) (Từ 7/2016 cho tới ngày 05/4/2021).

http://nguyenxuanphuc.chinhphu.vn