*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể hàm số y = ( m + 1 ) x 4 - m x 2 + 3 2 chỉ bao gồm cực tiểu mà không tồn tại cực đại

A. M

B.

Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m

- 1 ≤ m ≤ 0

C. M > 1

D. - 1 ≤ m


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Tìm tất cả các cực hiếm thực của thẩm số m nhằm hàm số(Y=left(m+1 ight)x^4-mx^2+dfrac32)chỉ gồm cực đái mà không có cực đại

A.m1

D.-1≤m≤0


Với(m=-1)thỏa mãn

Với(m e-1)hàm chỉ tất cả cực tiểu nhưng mà không có cực to khi:

(left{eginmatrixm+1>0\-mleft(m+1 ight)ge0endmatrix ight.)(Leftrightarrow-1

Vậy(-1le mle0)


Câu 3 Để vật thị hàm số(y=-x^4-left(m-3 ight)x^2+m+1)có điểm cực đạt mà không tồn tại điểm cực tiểu thì tất cả giá trị thực của tham số m là
Câu 4 cho hàm số(y=x^4-2mx^2+m).Tìm tất cả các quý giá thực của m nhằm hàm số tất cả 3 cực...

Câu 3 Để đồ gia dụng thị hàm số(y=-x^4-left(m-3 ight)x^2+m+1)có điểm cực đạt mà không có điểm cực tiểu thì toàn bộ giá trị thực của tham số m là

Câu 4 mang lại hàm số(y=x^4-2mx^2+m).Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số có 3 cực trị


Tìm tất cả các giá trị của tham số(m)để hàm số(y=x^4+4mx^3+3left(m+1 ight)x^2+1)có rất tiểu mà không tồn tại cực đại


(y"=4x^3+12mx^2+6left(m+1 ight)x=2xleft<2x^2+6mx+3left(m+1 ight) ight>)

Hàm bao gồm cực tiểu nhưng ko có cực lớn khi và chỉ còn khi(y"=0)có đúng 1 nghiệm đơn

TH1:(2x^2+6mx+3left(m+1 ight)=0)có nghiệm(x=0)

(Leftrightarrow m=-1)

TH2:(2x^2+6mx+3left(m+1 ight)=0)có thấp hơn 2 nghiệm

(LeftrightarrowDelta"=9m^2-6left(m+1 ight)le0)

(Leftrightarrowdfrac1-sqrt73le mledfrac1+sqrt73)


Câu 1 : Tìm tất cả các quý giá của tham số thực m nhằm hàm số(y=mx^3-2mx^2+left(m-2 ight)x+1)không gồm cực trị

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m đểhàmsố(y=left(m-1 ight)x^4-2left(m-3 ight)x^2+1)không gồm cực đại


Cho hàm số y = ( m - 1 ) x 4 - 3 m x 2 + 5 . Tìm tất cả các cực hiếm của tham số thực mđể hàm số có cực đại mà không tồn tại cực tiểu A. M ∈ ( - ∞ ; 0 > ∪ < 1 ; + ∞ ) . B. M ∈ 0 ; 1 . C. M ∈ ( 0 ...

Cho hàm số y = ( m - 1 ) x 4 - 3 m x 2 + 5 . Tìm toàn bộ các quý hiếm của thông số thực mđể hàm số có cực to mà không có cực tiểu

A. m ∈ ( - ∞ ; 0 > ∪ < 1 ; + ∞ ) .

B. M ∈ 0 ; 1 .

C. M ∈ ( 0 ; 1 ) .

D. m ∈ ( - ∞ ; 0 ) ∪ ( 1 ; + ∞ ) .


Chọn B

y " = 4 ( m - 1 ) x 3 - 6 m x = 0 (*)

TH1 : giả dụ m = 1 , (*) biến : y " = - 6 x = 0 giỏi x= 0 , y " " = - 6

Vậy m = 1 hàm số đạt cực to tại x = 0

TH2 : ví như m≠ 1

*

Hàm số có cực đại mà ko gồm cực tiểu

*

phối hợp 2 trường đúng theo : m ∈ < 0 ; 1 >


Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của thông số m để hàm số y = mx 4 + ( m - 1 ) x 2 + 2 tất cả đúng 1 điểm cực to và không có điểm cực tiểu. A. . B.. C.....

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m nhằm hàm số y = mx 4 + ( m - 1 ) x 2 + 2 gồm đúng 1 điểm cực đại và không tồn tại điểm cực tiểu.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.


Đáp án C

TH1:

*
suy ra
*
hàm số có
*
điểm cực đại
*
dìm m=0.

TH2:

*
.

Theo yêu thương cầu vấn đề

*
.

Vậy

*
là giá trị đề xuất tìm.


Cho hàm số(y=2x^3+3left(m-1 ight)x^2+6left(m-2 ight)x-1) cùng với m là tham số thực. Tìm toàn bộ các cực hiếm của m để hàm số bao gồm điểm cực lớn và rất tiểu nằm trong khoảng (-2;3)


Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x 3 - 3 m x 2 + ( m - 1 ) x + 2 gồm cực đại, rất tiểu và những điểm rất trị của trang bị thị hàm số bao gồm hoành độ dương A. 0 ≤ m ≤ 1 B. M ≥ 1 C. M ≥ 0 D. M > 1 ...

Tìm tất cả các quý hiếm thực của thông số m để hàm số y = x 3 - 3 m x 2 + ( m - 1 ) x + 2 có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của vật thị hàm số tất cả hoành độ dương

A. 0 ≤ m ≤ 1

B. M ≥ 1

C. M ≥ 0

D. m > 1


Chọn D

Ta bao gồm y " = 3 x 2 - 6 m x + m - 1

Hàm số gồm cực đại, rất tiểu khi và chỉ khi PT y " = 0 tất cả hai nghiệm phân biệt

Điều này tương đương

*

Hai điểm rất trị có hoành độ dương

*

Vậy các giá trị đề xuất tìm của m là m >1


Bài 1.Cho hàm số: y = 1/3 x3- mx2+(m2- m + 1)x + 1. Với cái giá trị làm sao của m thì hàm số đạt cực lớn tại điểm x = 1Bài 2.Cho hàm số y = 1/3 x3+ (m2- m + 2) x2+ (3m2+ 1)x + m - 5. Tìm m để hàm số đạt rất tiểu tại x = -2 .Bài 3.Cho hàm số y = 1/3 x3- (m+1) x2+ (m2+ 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm toàn bộ tham số thực m nhằm hàm số đạt rất tiểu tại x = 2.Bài 4.Tìm tất cả tham số thực m để hàm số y...

Bài 1.Cho hàm số: y = 1/3 x3- mx2+(m2- m + 1)x + 1. Với giá trị làm sao của m thì hàm số đạt cực to tại điểm x = 1

Bài 2.Cho hàm số y = 1/3 x3+ (m2- m + 2) x2+ (3m2+ 1)x + m - 5. Tra cứu m để hàm số đạt cực tiểu trên x = -2 .

Bài 3.Cho hàm số y = 1/3 x3- (m+1) x2+ (m2+ 2m)x + 1 (m là tham số). Tìm tất cả tham số thực m để hàm số đạt rất tiểu trên x = 2.

Bài 4.Tìm tất cả tham số thực m nhằm hàm số y = (m-1)x4- (m2- 2) x2+ năm 2016 đạt rất tiểu tại

x = -1.

Bài 5.Tìm giá trị của tham số m để hàm số y = x3/3 +(2m - 1)x2+ (m - 9)x + 1 đạt cực tiểu tại

x = 2 .

Đừng hỏi vì sao tui ngu!!!

Giúp.com.vn


#Toán lớp 12
0
xếp hạng
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ sản phẩm Đóng

Điều kiện:(12 - 21 mx ge 0 Leftrightarrow - 21 mx ge - 12 Leftrightarrow x le frac47)

Câu hỏi:

Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham số m để hàm số (y = fracmx + 4x + m) nghịch biến chuyển trên khoảng tầm (left( - infty ;1 ight)).

Xem thêm: Al oh 3 là chất điện li mạnh hay yếu, al(oh)3 là chất điện li mạnh hay yếu


Ta có: (y" = left( fracmx + 4x + m ight)^prime = fracm^2 - 4left( x + m ight)^2)

Với (m = pm 2 Rightarrow y" = 0.) lúc đó hàm số sẽ cho trở nên hàm hằng.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng (left( - infty ;1 ight)) lúc (y"


*

bộ đề thi nổi bật
*
Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn thiết bị lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ đồng hồ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn trang bị lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt tên cho mẫu sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoại trừ xa

Khái quát lác văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến cố kỉ XX*

*
*Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247