tôi là ai trong em

capo 1

Bạn đang xem: tôi là ai trong em

Intro:

[F] [C] [Bbsus2] [C]

Verse 1:

Nếu ngày [Fmaj7]mai trải qua, những khoảng chừng [Dm]trời ko xanh rờn

Nếu thời [Bbsus2]gian trở lại, sở hữu ông tơ [C]tình có tên

Những khoảng chừng [Fmaj7]trời thông xanh rờn, đột trở [Dm]thành xa thẳm xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào từ biệt.

[Gm]Muốn rằng em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn rằng em nghe [Csus4]thật sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ chuồn những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng tương đối giá buốt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những tiếng ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một thứ tự mang đến mai [Csus4]sau.

Tôi là [F]ai nhập em cứ coi [D5]sâu nhập tim

Nếu bản thân [Bbsus2]hai linh hồn, nếu như nỗi [Csus4]buồn phân tách song

Có mùa [F]đông bên trên cao, sở hữu mùa [D5]hạ xanh ngắt

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm giành cho một [Csus4]nụ hít thâm thúy

Dạo: [F] [Dm] [Bbsus2] [C] [F] [Dm] [Bbsus2] [C]

Verse 2:

Xem thêm: ai là người phát minh ra thi học kì

Những khoảng chừng [F]trời thông xanh rờn, đột trở [Dm7]thành xa thẳm xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào từ biệt.

[Gm]Muốn rằng em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn rằng em nghe [Csus4]thật sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ chuồn những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng tương đối giá buốt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những tiếng ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một thứ tự mang đến mai [Csus4]sau. (Phiu..... [F] [Csus4] [Bbsus2] [Csus4] ) ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ chuồn những tuyến phố hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại nhập [Bbsus2]tay, lưu giữ từng tương đối giá buốt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những tiếng ban [Csus4]mai

Nhung lưu giữ đong đẫy sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một thứ tự mang đến mai [Csus4]sau

Out:

Tôi là [F]ai nhập em cứ coi [Dm]sâu nhập tim

Nếu bản thân [Bbsus2]hai linh hồn, nếu như nỗi [C]buồn phân tách song

Có mùa [F]đông bên trên cao, sở hữu mùa [Dm]hạ xanh ngắt

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm giành cho một [C]nụ hít thâm thúy. [F]Tôi là ai nhập em

Xem thêm: nanno là ai