Access mang lại Microsoft 365 Access 2021 Access 2019 Access năm nhâm thìn Access 2013 Access 2010 Access 2007 coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Khi các bạn tạo cơ sở tài liệu Access, các bạn sẽ lưu trữ dữ liệu của chính bản thân mình vào các bảng—danh sách dựa theo đối tượng chứa những hàng cùng cột. Ví dụ: bạn cũng có thể tạo bảng Danh bạ để lưu trữ danh sách tên, địa chỉ cửa hàng và số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc bảng sản phẩm để lưu giữ trữ tin tức về những sản phẩm. Bài viết này giải thích cách tạo ra bảng, thêm trường vào bảng, đặt khóa chủ yếu của bảng và giải pháp đặt các thuộc tính của trường cùng bảng.

Bạn đang xem: Trong access khi tạo liên kết giữa các bảng thì

Trước khi bạn tạo bảng cùng thêm trường, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quan niệm cơ bản. Để biết thêm thông tin, xem mục ra mắt về bảng.

Trong bài viết này

tạo nên bảng — chế tạo trong cơ sở tài liệu mới— sản xuất trong một cơ sở dữ liệu hiện có— Nhập hoặc liên kết— — Sử dụng tài liệu ngoài— — thực hiện site Share
Point— — Sử dụng thương mại dịch vụ web— Đặt trực thuộc tính của một bảng— giữ bảng

cài đặt khóa chính — khẳng định trường để sử dụng— Đặt hoặc biến đổi khóa chính— sa thải khóa chính

di chuyển trường

Thêm trường — Thêm bằng phương pháp nhập dữ liệu— Thêm bằng cách sử dụng chủng loại trường— Đặt trực thuộc tính trường— Đặt vào dạng xem biểu dữ liệu— — Đổi thương hiệu trường— — chuyển đổi kiểu dữ liệu— — đổi khác định dạng— — Đặt những thuộc tính khác— Đặt thuộc tính trong dạng xem thiết kế— — chuyển đổi kiểu dữ liệu— — Đặt các thuộc tính khác

Tạo bảng

Một cơ sở tài liệu đơn giản, như danh sách liên hệ, có thể sẽ chỉ sử dụng một bảng đơn. Tuy nhiên, nhiều cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng nhiều bảng. Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới, các bạn sẽ tạo một tệp bắt đầu trên máy tính xách tay của mình vận động như một cỗ chứa cho toàn thể đối tượng trong đại lý dữ liệu, bao gồm bảng của bạn.

Bạn hoàn toàn có thể tạo bảng bằng phương pháp tạo một cơ sở tài liệu mới, bằng cách chèn bảng vào cơ sở dữ liệu hiện có hoặc bằng cách nhập hay link tới bảng xuất phát từ một nguồn dữ liệu khác — ví dụ như sổ thao tác Microsoft Excel, tư liệu Microsoft Word, tệp văn phiên bản hoặc một cơ sở tài liệu khác. Khi chúng ta tạo một cơ sở tài liệu trống mới thì một bảng trống bắt đầu sẽ tự động được chèn đến bạn. Khi đó, bạn có thể nhập dữ liệu vào bảng để bước đầu định nghĩa ngôi trường của mình.

Đầu trang

Tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu mới

Bấm vào Tệp > Mới, rồi chọn Cơ sở dữ liệu laptop trống.

Trong hộp Tên tệp, nhập thương hiệu tệp cho cơ sở dữ liệu mới.

Để coi sóc tới địa điểm khác cùng lưu đại lý dữ liệu, nhấn vào biểu tượng thư mục.

Bấm Tạo.

Cơ sở dữ liệu mới xuất hiện thêm và một bảng mới có tên là Bảng1 được chế tạo và mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Đầu trang

Tạo bảng new trong cơ sở dữ liệu hiện có

Bấm vào Tệp > Mở, và bấm vào cơ sở tài liệu nếu nó được liệt kê bên dưới Gần đây. Nếu không, hãy chọn một trong những tùy chọn duyệt để định vị cơ sở dữ liệu.

Trong hộp thoại Mở, lựa chọn cơ sở tài liệu mà bạn có nhu cầu mở, rồi nhấn vào Mở.

Trên tab Tạo, trong đội Bảng, bấm chuột Bảng.

Một bảng bắt đầu được chèn vào cơ sở dữ liệu, bên cạnh đó bảng sẽ xuất hiện trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Đầu trang

Nhập hoặc links để chế tạo bảng

Bạn hoàn toàn có thể tạo bảng bằng phương pháp nhập hoặc links tới dữ liệu được lưu giữ ở bất kỳ đâu. Chúng ta có thể nhập hoặc link tới dữ liệu trong một trang tính Excel, một danh sách Share
Point, một tệp XML, một cơ sở tài liệu Access khác, một folder Microsoft Outlook và nhiều định dạng khác.

Khi bạn nhập dữ liệu, bạn tạo một bạn dạng sao dữ liệu trong một bảng bắt đầu trên cơ sở tài liệu hiện tại. Các chuyển đổi sau đó đối với dữ liệu nguồn sẽ không ảnh hưởng tới những dữ liệu được nhập cùng những biến đổi đối với tài liệu đã nhập cũng không tác động tới tài liệu nguồn. Sau khi chúng ta kết nối với 1 nguồn dữ liệu và nhập tài liệu của mối cung cấp đó, chúng ta cũng có thể sử dụng dữ liệu đã nhập mà không hẳn kết nối cùng với nguồn. Chúng ta có thể thay đổi thiết kế của một bảng vẫn nhập.

Khi các bạn kêt nối tới dữ liệu, bạn cũng có thể tạo một bảng được nối kết trong cơ sở tài liệu hiện tại đại diện một nối kết thẳng tới tin tức hiện giành được lưu ở ngẫu nhiên đâu. Lúc bạn thay đổi dữ liệu trong một bảng được nối kết, các bạn sẽ thay thay đổi nó trong nguồn. Bất kỳ bao giờ dữ liệu biến đổi trong nguồn, những thay đổi đó cũng khá được hiển thị vào bảng được nối kế. Các bạn phải rất có thể kết nối cùng với nguồn dữ liệu bất kỳ bao giờ bạn áp dụng bảng được nối kết. Bạn không thể thay đổi thiết kế của bảng được nối kết.


Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa dữ liệu vào trang tính Excel bằng cách sử dụng bảng vẫn liên kết. Giải pháp thay thế là nhập dữ liệu nguồn vào cơ sở tài liệu Access, rồi liên kết tới cơ sở tài liệu từ Excel.


Đầu trang

Tạo một bảng mới bằng phương pháp nhập hoặc liên kết với tài liệu bên ngoài

Bấm vào Tệp > Mở.

Trong vỏ hộp thoại Mở, chọn và mở cơ sở tài liệu mà bạn muốn tạo bảng new trong đó.

Trên tab Dữ liệu bên ngoài, trong đội Nhập và Liên kết, click chuột một trong những nguồn dữ liệu sẵn có. 

*

Theo những hướng dẫn trong vỏ hộp thoại xuất hiện ở từng bước.

Access tạo ra bảng new và hiển thị trong phòng Dẫn hướng.

Đầu trang

Sử dụng trang Share
Point để tạo nên bảng

Bạn rất có thể tạo bảng trong đại lý dữ liệu của bản thân mình để nhập hoặc link tới danh sách Share
Point. Bạn có thể tạo list Share
Point mới bằng phương pháp sử dụng mẫu được khẳng định sẵn. Chủng loại được xác định sẵn vào Access có Danh bạ, Tác vụ, Sự nuốm và Sự kiện.

Bấm vào Tệp > Mở.

Trong vỏ hộp thoại Mở, lựa chọn cơ sở tài liệu mà bạn có nhu cầu tạo bảng bắt đầu trong đó, rồi bấm vào Mở.

Trên tab Tạo, trong team Bảng, nhấp chuột Danh sách Share
Point
.

Thực hiện trong số những thao tác sau đây:

Tạo một list Share
Point nhờ vào một mẫu

Bấm vào Danh bạ, Tác vụ, Sự cố hoặc Sự kiện.

Trong hộp thoại Tạo danh sách Mới, nhập URL cho site Share
Point nghỉ ngơi nơi bạn muốn tạo danh sách.

Nhập thương hiệu cho list mới và miêu tả của list vào các hộp Chỉ định tên cho danh sách mới với Mô tả.

Để mở bảng được liên kết sau thời điểm tạo, hãy lựa chọn hộp kiểm Mở danh sách khi trả tất (được lựa chọn theo mặc định).

Tạo danh sách tùy chỉnh

Bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp thoại Tạo list Mới, nhập URL đến site Share
Point làm việc nơi bạn muốn tạo danh sách.

Nhập tên cho list mới và thể hiện của list vào những hộp Chỉ định tên cho list mới với Mô tả.

Để mở bảng được liên kết sau khi tạo, nên chọn hộp kiểm Mở list khi hoàn tất (được chọn theo khoác định).

Nhập dữ liệu từ list hiện có

Bấm Danh sách Share
Point hiện tại có
.

Trong vỏ hộp thoại Lấy Dữ liệu mặt ngoài, hãy nhập URL đến trang Share
Point chứa tài liệu mà bạn muốn nhập.

Bấm Nhập dữ liệu nguồn vào vào một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại, rồi bấm Tiếp.

Chọn vỏ hộp kiểm lân cận mỗi danh sách Share
Point mà bạn có nhu cầu nhập.

Liên kết đến một danh sách

Bấm Danh sách Share
Point hiện tại có
.

Trong hộp thoại Lấy Dữ liệu mặt ngoài - Trang Share
Point
, hãy nhập URL mang đến trang Share
Point có chứa list mà bạn có nhu cầu nối kết.

Bấm Nối kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng đã nối kết, rồi bấm Tiếp.

Chọn hộp kiểm ở kề bên mỗi list Share
Point mà bạn muốn nối kết.

Đầu Trang

Sử dụng một thương mại & dịch vụ web để tạo nên bảng

Bạn rất có thể tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu của chúng ta kết nối tới tài liệu tại một trang web cung ứng giao diện dịch vụ web. Bảng thương mại & dịch vụ web chỉ đọc.

Nếu kết nối bạn muốn sử dụng đã được sở hữu đặt, hãy bỏ qua bước 5. Nếu như không, hãy tiếp tục với bước tiếp theo.

Bấm Cải đặt kết nối mới.

Chọn tệp kết nối bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK.

Trong vỏ hộp thoại Tạo Nối kết cho Dữ liệu dịch vụ Web, không ngừng mở rộng kết nối bạn có nhu cầu sử dụng.

Chọn bảng bạn muốn nối kết tới. Access hiển thị các trường ở ở kề bên phải của hộp thoại.

Tùy chọn, hãy gõ một tên đến bảng được nối kết trong hộp Xác định thương hiệu nối kết. Access sẽ sử dụng tên này đến bảng được nối kết trong phòng Dẫn hướng.

Bấm OK. Access tạo thành bảng được nối kết.

Đầu Trang

Đặt thuộc tính mang lại bảng

Ngoài câu hỏi đặt trường trực thuộc tính, các bạn còn hoàn toàn có thể đặt thuộc tính áp dụng cho tổng thể bảng hoặc toàn bộ phiên bản ghi.

Chọn bảng có các thuộc tính bạn có nhu cầu đặt.

Trên tab Trang đầu, trong đội Xem, bấm Dạng xem rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, click chuột Trang trực thuộc tính.

*

Trang trực thuộc tính bảng được hiển thị.

Trên trang tính ở trong tính, bấm tab Chung.

Bấm vào hộp ở bên trái thuộc tính mà bạn muốn đặt, rồi nhập một setup cho ở trong tính.

Đừng quên dìm CTRL+S để lưu các biến hóa của bạn.

Sử dụng trực thuộc tính bảng này

Để

Hiển thị các chính sách xem bên trên Site Share
Point

Đặc biệt các dạng coi tùy ở trong vào bảng rất có thể được hiển thị trên một trang Share
Point.


Lưu ý: Hiệu ứng của thiết đặt này tùy trực thuộc vào thiết đặt thuộc tính cơ sở tài liệu trong Hiển thị Tất cả Dạng Xem trên Trang Share
Point
.


Mở rộng lớn bảng tài liệu con

Mở rộng cục bộ bảng tài liệu con khi chúng ta mở bảng.

Chiều cao của Bảng dữ liệu con

Thực hiện trong những thao tác sau đây:

Nếu bạn muốn bung rộng cửa sổ bảng tài liệu con nhằm hiển thị tất cả các hàng, hãy đặt thuộc tính này là 0".

Nếu bạn muốn điều khiển độ cao của bảng tài liệu con, hãy nhập độ cao mong muốn bằng in-xơ.

Hướng

Đặt hướng dạng xem, tùy thuộc vào ngôn ngữ của người tiêu dùng đọc trường đoản cú trái sang yêu cầu hoặc từ phải sang trái.

Mô tả

Cung cấp phần miêu tả về bảng. Biểu lộ này sẽ mở ra trong ghi chú công cụ so với bảng.

Chế độ xem mặc định

Đặt Biểu dữ liệu, Pivot
Table
hoặc Pivot
Chart
làm dạng xem khoác định khi bạn mở bảng. Những tùy chọn Pivot
Table cùng Pivot
Chart đã bị loại bỏ ngoài Access, tính từ lúc Access 2013.

Quy tắc Xác thực

Nhập một biểu thức đúng với bất kỳ khi nào thêm hoặc cố gắng đổi bạn dạng ghi.

Văn bạn dạng Xác thực

Nhập một tin tức được hiển thị khi bản ghi phạm luật biểu thước trong trực thuộc tính Quy tắc Hợp lệ.

Bộ lọc

Định nghĩa các tiêu chuẩn để hiển thị chỉ các hàng khớp trong dạng coi Biểu dữ liệu.

Xếp đồ vật tự theo

Chọn một hoặc các trường nhằm định rõ vật dụng tự thu xếp mặc định của hàng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Tên của Bảng dữ liệu con

Định rõ coi bảng dữ liệu con có mở ra trong dạng coi Biểu tài liệu hay không, và nếu có, bảng làm sao hoặc truy vấn vấn làm sao phải cung ứng hàng trong bảng dữ liệu con.

Trường con Liên kết

Liệt kê các trường trong bảng hoặc truy nã vấn được sử dụng cho bảng tài liệu con khớp với ở trong tính Nối kết các Trường Chính đã có định rõ vào bảng.

Trường chính Liên kết

Liệt kê những trường trong bảng khớp với trực thuộc tính Nối kết các Trường Con đã có định rõ trong bảng.

Bộ lọc lúc Tải

Tự động áp dụng các tiêu chuẩn bộ lọc trong trường thuộc tính Bộ lọc (khi setup là Có) khi bảng được mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Xếp thiết bị tự Theo khi Tải

Tự động áp dụng các tiêu chí bộ thanh lọc trong trường thuộc tính Xếp thứ tự Theo (khi để là Có) lúc bảng được mở trong dạng coi Biểu dữ liệu.

Mẹo Để cung ứng thêm dung lượng nhằm nhập hoặc chỉnh sửa setup trong vỏ hộp thuộc tính, dìm SHIFT+F2 để hiển thị hộp Thu phóng. Nếu khách hàng đang đặt thuộc tính Quy tắc tính phù hợp lệ thành một biểu thức và ý muốn trợ góp trong vấn đề xây dựng nó, hãy nhấp vào

*
bên cạnh hộp thuộc tính Quy tắc tính hợp lệ để hiển thị Trình chế tác biểu thức.

Đầu Trang

Lưu bảng

Sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi bảng, chúng ta nên lưu lại thi công của bảng đó. Khi chúng ta lưu bảng lần đầu, hãy đánh tên giúp mô tả tài liệu mà bảng đó chứa. Bạn có thể sử dụng tối đa 64 ký tự gồm chữ cùng số, có cả khoảng chừng trống. Ví dụ: chúng ta có thể đặt thương hiệu bảng là khách hàng hàng, Kiểm kê Phụ tùng hoặc Sản phẩm.

Access được cho phép bạn viết tên bảng một giải pháp linh hoạt; tuy nhiên, vẫn có một vài hạn chế mà bạn cần lưu ý. Tên bảng có thể dài buổi tối đa 64 cam kết tự và cất mọi tổng hợp chữ cái, số, dấu giải pháp và những ký tự đặc biệt, quanh đó dấu chấm (.), lốt chấm than (!), dấu ngoặc vuông (<>), dấu giải pháp đầu dòng, dấu bằng đầu mẫu (=) hoặc ký kết tự không in được như vệt xuống dòng. Thương hiệu cũng ko được chứa bất kỳ ký tự nào sau đây:` / : ; * ? " " | # % ~ &.


Mẹo: Bạn nên đưa ra quyết định một quy mong đặt tên cho các đối tượng người tiêu dùng trong cơ sở dữ liệu của mình, rồi áp dụng chúng một bí quyết nhất quán.


Chọn Tệp > Lưu hoặc nhận CTRL+S.

Nếu nhiều người đang lưu bảng lần đầu, hãy nhập tên mang đến bảng, rồi nhấn vào OK.

Đầu Trang

Đặt khóa chính

Trừ khi chúng ta có lý do rõ ràng để không làm cho vậy, bạn nên chỉ có thể định một khóa chủ yếu cho bảng. Access sẽ tự động hóa tạo chỉ mục mang đến khóa chính, chỉ mục này rất có thể giúp cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu. Access cũng sẽ đảm bảo an toàn rằng mọi bạn dạng ghi đều phải sở hữu một quý giá trong trường khóa chính và giá bán trị đó luôn luôn là duy nhất. Các giá trị tốt nhất rất quan trọng vì theo cách khác thì không tồn tại cách như thế nào để hoàn toàn có thể phân biệt một cách tin cậy một hàng ví dụ với các hàng khác.

Khi các bạn tạo bảng mới trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access sẽ auto tạo khóa chính cho bạn và gán tên trường của ID, cũng như loại tài liệu Số tự động cho khóa.

Trong hành lang cửa số Thiết kế, bạn có thể thay thay đổi hoặc đào thải khóa chủ yếu hay để khóa thiết yếu cho bảng chưa xuất hiện khóa.

Đầu trang

Xác định ngôi trường để sử dụng làm khóa chính

Đôi khi, gồm thể bạn đã sở hữu dữ liệu mà bạn có nhu cầu sử dụng làm cho khóa chính. Ví dụ: bạn cũng có thể có số ID hiện tại tại cho những nhân viên của mình. Nếu bạn tạo bảng để theo dõi thông tin nhân viên, bạn có thể quyết định áp dụng ID nhân viên cấp dưới hiện tất cả làm khóa bao gồm cho bảng. Hoặc rất có thể ID nhân viên cấp dưới chỉ là duy nhất trong tổng hợp có ID bộ phận, yêu ước bạn thực hiện cả nhị trường với nhau làm cho khóa chính. Một ứng viên tốt cho khóa chủ yếu có các đặc tính sau:

Mỗi bạn dạng ghi bao gồm một giá trị duy nhất mang đến trường hoặc tổng hợp trường.

Trường hoặc tổng hợp trường không bao giờ trống hoặc rỗng — luôn có một giá trị trong đó.

Các giá trị không nắm đổi.

Nếu không tồn tại dữ liệu nào phù hợp để sử dụng làm khóa chính, bạn có thể tạo trường new để áp dụng làm khóa chính. Khi chúng ta tạo trường bắt đầu để sử dụng làm khóa chính, hãy đặt loại dữ liệu của trường mang đến Số tự động nhằm giúp đảm bảo an toàn rằng Số tự động đáp ứng được cha đặc tính trong danh sách trước.

Đầu trang

Đặt hoặc đổi khác khóa chính

Chọn bảng tất cả khóa chính mà bạn muốn đặt hoặc nạm đổi.

Trên tab Trang đầu, trong team Xem, bấm Dạng xem rồi bấm Dạng coi Thiết kế.

Trong lưới kiến thiết bảng, chọn trường hoặc các trường mà bạn có nhu cầu sử dụng làm cho khóa chính.

Để chọn 1 trường, bấm chuột bộ chọn hàng mang lại trường bạn muốn chọn.

Để chọn những trường, nhấn cùng giữ phím CTRL, rồi bấm chuột bộ chọn hàng đến từng trường.

Trên tab Thiết kế, trong team Công cụ, hãy bấm Khóa chính.

Một chỉ báo khóa sẽ lộ diện ở bên trái trường hoặc các trường mà các bạn chỉ định làm cho khóa chính.

Đầu trang

Loại bỏ khóa chính

Chọn bảng bao gồm khóa thiết yếu mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Xem, bấm Dạng xem rồi bấm Dạng coi Thiết kế.

Bấm vào cỗ chọn hàng mang đến khóa chủ yếu hiện tại. Trường hợp khóa chủ yếu có chứa đựng nhiều trường, dấn giữ phím CTRL, rồi nhấn vào bộ lựa chọn hàng đến từng trường.

Trên tab Thiết kế, trong đội Công cụ, hãy bấm Khóa chính.

Chỉ báo khóa bị xóa sổ các trường cơ mà trước đó chúng ta đã chọn làm khóa chính.

Khi bạn lưu bảng new mà không đặt khóa chính, Access sẽ nhắc các bạn tạo trường mới cho khóa chính. Trường hợp bạn bấm vào , Access sẽ tạo nên một trường ID sử dụng loại dữ liệu Số tự động hóa để cung ứng giá trị riêng đến từng phiên bản ghi. Nếu như bảng của công ty đã tích phù hợp trường Số từ bỏ động, Access sẽ sử dụng trường này làm cho khóa chính. Trường hợp bạn nhấp chuột Không, Access sẽ không còn thêm ngôi trường và không tồn tại khóa thiết yếu nào được đặt.

Đầu Trang

Thêm trường

Để lưu trữ 1 phần dữ liệu new về một câu chữ nào này mà bạn đã tạo bảng Access, hãy cân nhắc đến bài toán thêm một trường vào bảng này. Ví dụ: đưa sử bạn đã chế tác bảng lưu trữ tên, họ, địa chỉ email, số điện thoại thông minh và địa chỉ gửi thư của từng khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu bắt đầu theo dõi phương tiện liên lạc của từng khách hàng, bạn phải thêm một ngôi trường để tàng trữ phần dữ liệu đó.

Bạn lưu lại mỗi phần của dữ liệu bạn muốn theo dõi vào trong 1 trường. Ví dụ, trong bảng các liên hệ, các bạn tạo những trường đến Họ, Tên, Số điện thoại thông minh và Địa chỉ. Trong bảng sản phẩm, các bạn tạo các trường đến Tên sản phẩm, ID thành phầm và Giá.

Mỗi trường đều phải sở hữu những ở trong tính cơ phiên bản nhất định, chẳng hạn như tên dùng làm nhận dạng tốt nhất trường đó bên phía trong bảng, hình dáng dữ liệu xác định tính chất của dữ liệu, các vận động có thể thực hiện đối với dữ liệu và dung tích lưu trữ hiện có cho từng giá trị.

Trước khi bạn tạo các trường, hãy chũm gắng tách riêng dữ liệu thành những phần hữu ích nhỏ tuổi nhất. Việc kết hợp dữ liệu sau đó dễ ợt hơn là bóc tách riêng dữ liệu ra. Ví dụ: thay vì chưng trường chúng ta Tên, hãy xem xét việc tạo những trường riêng cho Họ và Tên. Sau đó, bạn cũng có thể dễ dàng kiếm tìm kiếm hoặc sắp xếp theo Tên, họ hoặc cả hai. Nếu khách hàng định báo cáo, chuẩn bị xếp, tìm kiếm kiếm hoặc tính toán theo một mục dữ liệu, hãy đặt mục kia vào riêng biệt một trường.

Sau khi bạn tạo một trường, chúng ta có thể đặt ở trong tính trường để điều khiển và tinh chỉnh sự xuất hiện thêm và hành vi của nó. Ví dụ: trực thuộc tính Format xác định phương thức dữ liệu xuất hiện trong biểu tài liệu hoặc biểu mẫu có chứa trường đó.

Đầu trang

Thêm trường bằng cách nhập dữ liệu

Khi chế tạo ra bảng bắt đầu hoặc mở bảng hiện bao gồm trong Dạng coi biểu dữ liệu, bạn có thể thêm ngôi trường vào bảng bằng cách nhập tài liệu vào cột Thêm trường mới của biểu tài liệu (1). Access sẽ tự động hóa gán kiểu tài liệu cho trường dựa vào giá trị chúng ta nhập. Giả dụ mục nhập của khách hàng không có ngụ ý về kiểu tài liệu nào khác, Access sẽ đặt kiểu tài liệu là Văn bạn dạng nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi kiểu dữ liệu.

*

Cách nhập tài liệu trong cột Thêm ngôi trường mới:

Tạo hoặc mở một bảng trong dạng coi Biểu dữ liệu bằng cách bấm chuột phải vào bảng bạn muốn trong ngăn Dẫn hướng, rồi bấm chuột Dạng xem biểu dữ liệu từ thực đơn lối tắt.

Trong cột Thêm trường Mới, hãy nhập thương hiệu trường mà bạn có nhu cầu tạo.

Sử dụng tên bộc lộ để bạn cũng có thể xác định trường hơn dễ dàng dàng.

Nhập dữ liệu vào trong trường mới.

Đầu trang

Thêm trường bằng cách sử dụng mẫu mã trường

Trên tab Trang đầu, trong team Xem, click chuột Dạng xem, rồi nhấn vào Dạng coi Biểu dữ liệu.

*

Đầu Trang

Đặt thuộc tính mang lại trường

Sau khi chúng ta tạo một trường, bạn có thể đặt trực thuộc tính trường để tinh chỉnh sự mở ra và hành vi của nó.

Ví dụ, khi thiết đặt các ở trong tính trường, các bạn có thể:

Điều khiển sự lộ diện của dữ liệu trong trường

Giúp chống ngừa các mục nhập dữ liệu không đúng trong các một trường

Định rõ những giá trị mặc định cho một trường

Tăng tốc tìm kiếm kiếm và thu xếp trong một trường

Bạn hoàn toàn có thể đặt vài trực thuộc tính trường sẵn có khi bạn làm vấn đề trong dạng xem Biểu dữ liệu. Mặc dù nhiên, nhằm truy nhập cùng đặt danh sách không hề thiếu các thuộc tính trường, bạn phải thực hiện dạng xem Thiết kế.

Các nằm trong tính bạn cũng có thể đặt, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường đó.

Đầu trang

Đặt trực thuộc tính trường vào dạng coi Biểu dữ liệu

Bạn hoàn toàn có thể đổi tên trường, thay đổi loại dữ liệu, đổi khác thuộc tính Định dạng và chuyển đổi một số nằm trong tính khác của trường khi bạn làm bài toán trong dạng coi Biểu dữ liệu.

Trong phòng Dẫn hướng, click chuột phải vào bảng bạn có nhu cầu mở.

Trên menu lối tắt, bấm vào dạng xem Biểu dữ liệu.

Đầu trang

Đổi tên trường

Khi bạn thêm một trường bằng cách nhập tài liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access auto gán một tên thông thường cho trường. Access gán thương hiệu Trường_1 đến trường new đầu tiên, Trường_2 cho trường new thứ hai với cứ liên tục như thế. Theo mặc định, tên trường được sử dụng làm nhãn khi trường được hiển thị, ví như đầu đề cột vào một biểu dữ liệu. Việc đổi tên trường nhằm chúng có tên mô tả rõ hơn để giúp bạn dễ ợt sử dụng trường hơn lúc xem hoặc chỉnh sửa các bản ghi.

Bấm chuột bắt buộc vào tiêu đề của trường mà bạn có nhu cầu đổi tên (ví dụ: Truong1).

Trên thực đơn lối tắt, click chuột Đổi tên Trường.

Nhập tên new trong title trường.

Tên trường rất có thể lên cho tới 64 ký tự (chữ hoặc số), gồm cả khoảng tầm trống.

Đầu trang

Thay đổi loại tài liệu của trường

Kiểu tài liệu của ngôi trường sẽ xác định các ở trong tính khác của trường mà chúng ta cũng có thể đặt. Ví dụ: các bạn chỉ hoàn toàn có thể đặt trực thuộc tính Chỉ Nối vào đến trường tất cả kiểu dữ liệu Siêu liên kết hoặc hình dáng dữ liệu phiên bản ghi lưu giữ (Văn phiên bản Dài nếu như khách hàng đang sử dụng Access 2016).

Trong một số trường hợp, bạn sẽ muốn đổi khác kiểu tài liệu trường theo cách thủ công. Ví dụ: giả sử các bạn có số chống trông giống như ngày tháng, ví dụ như 10/2017. Nếu như bạn nhập 10/2017 vào một trong những trường new trong dạng xem Biểu dữ liệu, tính năng tự động hóa phát hiện tại kiểu tài liệu sẽ lựa chọn kiểu dữ liệu Ngày/Giờ mang đến trường đó. Vì chưng số phòng là các nhãn, không hẳn là ngày tháng bắt buộc chúng phải thực hiện kiểu dữ liệu Văn bản. Sử dụng quá trình sau để biến đổi kiểu tài liệu của trường.

Trên Dải băng, click chuột tab Trường.

Trong danh sách Kiểu Dữ liệu, trong nhóm Định dạng, chọn kiểu dữ liệu mà bạn muốn.

*

Kiểu tài liệu nào sẵn dùng?

Xem mục các kiểu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu Access trên máy vi tính để biết list kiểu dữ liệu có sẵn rất đầy đủ trong cơ sở tài liệu Access.

Mẹo về giao diện dữ liệu

Kích cỡ về tối đa của tệp cơ sở tài liệu Access là 2 gigabyte.

Xem thêm: Tái Cơ Cấu Nền Kinh Tế Bao Gồm Bộ Phận Nào? Cơ Cấu Kinh Tế Gồm Những Bộ Phận Nào

Đối với các số năng lượng điện thoại, số phần với số khác mà bạn không định sử dụng cho những phép giám sát và đo lường học, bạn nên chọn lựa loại dữ liệu Văn phiên bản thay mang lại loại tài liệu Số. Bạn cũng có thể sắp xếp cùng lọc một quý hiếm số được lưu trữ dưới dạng văn phiên bản lô-gic hơn.

Đầu trang

Thay đổi định hình trường

Ngoài việc xác định loại dữ liệu của trường mới, Access cũng hoàn toàn có thể đặt ở trong tính Định dạng mang đến trường, tùy ở trong vào tài liệu bạn nhập. Ví dụ, nếu bạn nhập 10:50 sa, Access đặt loại dữ liệu là Ngày/Giờ và thuộc tính Định dạng là thời hạn Trung bình. Để biến hóa theo cách thủ công trực thuộc tính Định dạng của trường, hãy thực hiện thao tác làm việc sau:

Trên Dải băng, nhấn vào tab Trường

Trong list Định dạng, trong team Định dạng, hãy nhập định hình mà các bạn muốn. 

A.Phải có ít nhất một ngôi trường là khóa chính
B.Cả nhì trường bắt buộc là khóa chính
C.Hai trường không nhất thiết phải là khóa chính
D.Một trường là khóa chính, một trường không
*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới nhận xét 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài bác tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn vật dụng lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn thứ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho dòng sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Khái quát văn học nước ta từ đầu CMT8 1945 đến núm kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - đồ vật 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

searlearbitration.org.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247