trương phi là ai

Trương Phi

Bạn đang xem: trương phi là ai

Trương Phi

Tên

Tự Ích Đức (益德, Yìdé)
Dực Đức (翼德, Yìdé)[1]

Thông tin cẩn chung

Chức vụ Xa Kỵ Tướng Quân (車騎將軍)
Sinh 163
Trác Quận, Hà Bắc
Mất 221

(60 Tuổi)

Trương Phi (chữ Hán: 張飛, bính âm: Zhāng Fēi; 163-221), tự động Ích Đức (益德), Tam quốc biểu diễn nghĩa ghi là Dực Đức (翼德) , là danh tướng tá ngôi nhà Thục Hán thời Tam Quốc vô lịch sử vẻ vang Trung Quốc.

Trong tè thuyết Tam quốc biểu diễn nghĩa của La Quán Trung, hero Trương Phi nằm trong Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đục. Ông là em út ít vô 3 người.

Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Phi tự động là Ích Đức, hoặc thông thường được gọi là Dực Đức[2], người Trác Quận (nay là Trác Châu, địa cung cấp thị chỉ bảo Định, tỉnh Hà Bắc)[1].

Ông phát triển vô một mái ấm gia đình phong phú, thực hiện nghề nghiệp chào bán rượu, body to tướng rộng lớn, dung mạo uy phong, được học tập cả võ nghệ lẫn lộn sách vở và giấy tờ. Trương Phi ghi chép chữ cực kỳ rất đẹp và là 1 trong họa sỹ, ông đem sở ngôi trường vẽ giành giật mỹ nhân[3].

Lịch sử cũng biên chép rằng Trương Phi là 1 trong ngôi nhà thư pháp xuất sắc, một vị tướng tá quân văn võ tuy vậy toàn. Ngô Trấn, một thi sĩ đời ngôi nhà Nguyên ghi chép bài bác thơ “Trương Dực Đức từ”, vô cơ đem viết: “Văn võ thú tuy rằng biệt, cổ nhân thông thường hữu dư, hoành mâu tư uyển lực, Do Tượng xịn nan như” (Văn võ là nhì chuyện không giống nhau, tuy nhiên người xưa (Trương Phi) xuất sắc cả nhì điều này. Cầm ngang ngọn mâu nghĩ về sức khỏe, Chung Do - Hoàng Tượng (hai ngôi nhà thư pháp có tiếng thời Tam quốc) cũng ko được như vậy). Trong cuốn “Đan Diên Tổng Lục” thời ngôi nhà Minh ghi lại rằng: “Phù Lăng đem Trương Phi sử dụng binh khí xung khắc chữ. Văn tự động vô nằm trong tinh xảo, đường nét vẽ như cất cánh lượn.” Về tính cơ hội, Tam Quốc Chí và một vài ba tư liệu chủ yếu sử ghi lại rằng Trương Phi “chuyện nhỏ tục tĩu, vô thô đem tinh anh, đại sự đem kế tiếp, mưu mẹo lược rộng lớn người”[4]

La Quán Trung tế bào miêu tả ước lệ vô Tam quốc biểu diễn nghĩa về Trương Phi: “Tiếng vang như sấm, chạy nhanh chóng như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo đôi mắt lồi, lấy thủ cung cấp tướng tá giặc vô muôn quân như lấy loại vô túi…”. Do tác động rộng lớn của cuốn tè thuyết này, trần giới sau thông thường nghĩ về Trương Phi đem khuôn mặt mày dữ tợn và râu rậm rì (thực đi ra sử sách không tồn tại biên chép về nước ngoài hình của ông)

Theo Lưu Bị khởi nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Khi còn trẻ con, Trương Phi đang được bắt gặp và kết giao phó với Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người cực kỳ thân mật thiết cùng nhau, coi nhau như đồng đội một ngôi nhà. Tam quốc chí, Trương Phi truyện viết: "Vũ to hơn Phi bao nhiêu tuổi hạc, Phi nhận thực hiện anh".

Năm 184, Lưu Bị cất binh gom ngôi nhà Hán kháng quân khởi nghĩa Khăn Vàng, Trương Phi và Quan Vũ theo dõi gom mức độ. Nhờ lập công, Lưu Bị được phong thực hiện Huyện úy An Hỷ. Được một thời hạn, Lưu Bị quăng quật chức Huyện úy vì như thế tiến công viên Đốc bưu của triều đình cho tới hoạnh họe sách, Trương Phi theo dõi cút.

Tam Quốc biểu diễn nghĩa kể rằng người tiến công viên Đốc bưu là Trương Phi khi ông rét dỗi, tuy nhiên trong thực tiễn chủ yếu Lưu Bị thao tác làm việc này rồi quăng quật ấn kể từ quan[5].

Trương Phi theo dõi phò tá Lưu Bị cho tới thị xã Hạ Mật[6] thực hiện Huyện quá (Phó thị xã trưởng) theo dõi sự tiến thủ cử của Vô Kỳ Nghị, rồi thị xã úy Cao Đường[7].

Ít lâu sau, đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao đấu với quân cướp địa hạt bị chiến bại, bèn quăng quật thị xã Cao Đường cho tới nương nhờ sứ quân Công Tôn Toản ở U châu. Sau cơ Trương Phi lại theo dõi Lưu Bị cho tới Thanh châu gom Điền Khải kháng Viên Thiệu, đóng góp quân ở Bình Nguyên. Lưu Bị được phong thực hiện Bình Nguyên tướng tá, bèn mang lại Quan Vũ, Trương Phi thực hiện Biệt cỗ tư mã, thống lĩnh quân team.

Năm 190, Viên Thiệu tập trung chư hầu lập liên minh tiến công Đổng Trác. Lưu Bị ko được mời mọc nhập cuộc.

Tam Quốc Diễn Nghĩa hư hỏng cấu nên chuyện Trương Phi nằm trong Quan Vũ, Lưu Bị giao phó chiến với Lã Cha ở cửa quan Hổ Lao là trọn vẹn không tồn tại thiệt.

Năm 193, Phi theo dõi Lưu Bị cút cứu giúp Đào Khiêm ở Từ châu bị Tào Tháo vây tiến công, gom Đào Khiêm tạo được trở thành Đan Dương. Không lâu sau khoản thời gian quân Tào rút cút (để về cướp lại Duyện châu kể từ tay Lã Bố), Đào Khiêm từ trần, trước lúc thất lạc tiến thủ cử Lưu Bị thực hiện Châu mục Từ châu.

Để thất lạc Từ châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 195, Lã Cha thất bại vô cuộc giao đấu với Tào Tháo ở Duyện châu, cho tới nương nhờ Lưu Bị. Quân phiệt Viên Thuật ở Thọ Xuân (Dương châu) tiến công Lưu Bị nhằm giành giật đoạt Từ châu. Lưu Bị đem quân cút Vu Thai kháng cự Viên Thuật, sai Trương Phi lưu giữ trở thành Hạ Bì (thủ phủ Từ châu). Trương Phi bất hòa với viên tướng tá cũ của Đào Khiêm là Tào Báo, bèn thịt bị tiêu diệt Tào Báo.

Viên Thuật ghi chép thư mang lại Lã Cha ý kiến đề xuất đột kích Từ châu, thay đổi lại Thuật sẽ hỗ trợ bổng. Lã Cha nhận tiếng, nhân khi Hạ Bì láo lếu loàn bởi tử vong của Tào Báo, bèn đem quân cho tới đột kích Hạ Bì. Viên Trung bác sĩ tướng tá Hứa Đam vô trở thành Hạ Bì phản lại Trương Phi, xuất hiện đón Lã Cha. Trương Phi ko kháng nổi quân Lã Cha, đem thủ hạ quăng quật chạy, ko kịp đem theo dõi gia quyến Lưu Bị[8].

Trương Phi chạy cho tới khu vực Lưu Bị ở Hoài Âm. Do tình thế bức bách, lực lượng yếu hèn ko kháng cự được Viên Thuật và Lã Cha, tía đồng đội Lưu Bị nên trở lại Từ châu mặt hàng Lã Cha. Lã Cha tiến thủ cử Lưu Bị thực hiện Dự châu mục, thanh lịch đóng góp ở trở thành Tiểu Bái sát cơ.

Tan chảy và tái mét ngộ[sửa | sửa mã nguồn]

Anh em Lưu Bị cách tân và phát triển quyền năng ở Tiểu Bái khiến cho Lã Cha nơm nớp lo ngại. Lã Cha bèn đem quân cho tới tiến công. Anh em Lưu Bị thất bại chạy, cho tới nương nhờ Tào Tháo. Năm 198, Tào Tháo liên phù hợp với Lưu Bị khởi đại binh tiến công Từ châu, hạ trở thành Hạ Bì, thịt bị tiêu diệt Lã Cha. Sau cơ ông theo dõi Lưu Bị về Hứa Xương, được Tào Tháo phong thực hiện Trung bác sĩ tướng tá.

Năm 199, ông theo dõi Lưu Bị tách Hứa Xương cho tới Từ châu, ly khai Tào Tháo. Phi dụ phụ thân của Tần Lãng là Tần Nghi Lộc (tướng cũ của Lã Bố) theo dõi. Nghi Lộc theo dõi Phi, sau lại thay đổi ý ham muốn trở về, bị Phi đâm bị tiêu diệt.[9]

Tào Tháo đem quân tiến công Từ châu. Ba đồng đội Trương Phi xung trận thất bại, bị lạc từng người một nơi: Lưu Bị chạy thanh lịch Hà Bắc theo dõi Viên Thiệu, Quan Vũ nên mặt hàng Tào, còn Trương Phi cầm một cánh quân chạy cho tới tận Cổ Thành nằm trong thị xã Chân Dương, quận Nhữ Nam[10]. Tại trên đây Trương Phi bắt gặp tướng tá quân Khăn Vàng là Lưu Tiết, bèn phù hợp quân cùng nhau thực hiện một nằm trong nương tựa[11].

Năm 200, Lưu Bị nằm trong Triệu Vân tách ngoài khu vực Viên Thiệu về Cổ Thành, Nhữ Nam hội với Trương Phi và Lưu Tiết; Quan Vũ cũng cho tới hội[12]. Cuối năm cơ, bởi giao đấu với Tào Tháo bất lợi, Trương Phi theo dõi Lưu Bị chạy về Kinh châu nương nhờ Lưu Biểu. Ông nằm trong Lưu Bị đóng góp bốt ở Tân Dã nằm trong quận Nam Dương.

Hoạt động ở Kinh châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 208, Tào Tháo sau khoản thời gian chi phí khử chúng ta Viên thực hiện ngôi nhà miền bắc nước ta, phân phát đại quân tiến công Kinh châu. Con Lưu Biểu (mới mất) là Lưu Tông đầu mặt hàng. Lưu Bị ko kháng nổi Tào Tháo, đem dân vượt lên trước sông. Tào Tháo đem quân thiết kỵ truy kích, theo kịp Lưu Bị ở Đương Dương Tràng Bản[13].

Lưu Bị quân không nhiều lại nên nơm nớp mang lại dân thông thường theo dõi nên ko kháng nâng nổi, nên quăng quật cả gia quyến chạy, quân bị thất bại tan tác. Trương Phi theo dõi mệnh lệnh Lưu Bị đem đôi mươi kỵ binh cút ngăn hậu, ngăn ngừa quân Tào. Ông đợi Lưu Bị nằm trong những người dân cút kịp thanh lịch sông rồi đứng đi ra ngăn hậu ở đầu phía trên cầu Trường Bản nhằm ngăn quân Tào truy xua đuổi.

Quân Tào truy kích xua đuổi cho tới điểm. Một bản thân Trương Phi kiêu hùng đứng bên trên cầu cầm xà mâu, không người nào vô quân Tào dám tiến thủ lên giao phó phong[14]. Nhờ cơ Lưu Bị với mọi thủ hạ chạy bay.

Tam Quốc biểu diễn nghĩa tế bào miêu tả sự khiếu nại này tràn hào hùng khí thế: Trương Phi râu hùm dựng ngược, đôi mắt trợn tròn trặn, tay cầm xà mâu, cưỡi ngựa đứng bên trên cầu Tràng Bản, những tướng tá Tào thấy vậy không người nào dám giao phó chiến. Khi Tào Tháo cho tới, ông ngay lập tức hét rộng lớn "Ta là Trương Dực Đức người nước Yên! Ai dám nằm trong tớ quyết trận tử chiến". Tiếng hét của ông to tướng như sấm, quân Tào nghe thấy sợ hãi. Sở tướng tá Hạ Hầu Kiệt hoảng ngại mà đến mức vỡ mật bị tiêu diệt. Tào Tháo cũng giật thột, hoảng ngại ngay lập tức phóng ngựa chạy, quân Tào vì vậy nhưng mà tháo lui.

Sau trận Xích Bích, Trương Phi gom Lưu Bị chinh chiến giành quyền trấn áp phần rộng lớn Kinh châu. Lưu Bị hạn chế bao nhiêu thị xã nằm trong Nam quận đi ra xây dựng quận Nghi Đô, phong Trương Phi thực hiện Chinh lỗ tướng tá quân, Thái thú Nghi Đô[15].

Năm 211, Lưu Bị đem quân vô tiến công Ích châu của Lưu Chương. Trương Phi nằm trong Quan Vũ, Triệu Vân và Gia Cát Lượng trấn lưu giữ Kinh châu.

Tôn Quyền nghe tin cẩn Lưu Bị cút vắng vẻ, bèn phái một tổ thuyền cho tới Kinh châu đón em gái về. Tôn phu nhân (hay Tôn Thượng Hương) ham muốn đem theo dõi con cái Lưu Bị là Lưu Thiện khi cơ mới mẻ 7 tuổi hạc, về theo dõi. Trương Phi và Triệu Vân nghe tin cẩn, vội vã đem quân đi ra ngăn sông, khuyên nhủ Tôn phu nhân ở lại tuy nhiên bà ko nghe. Hai tướng tá đành nhằm Tôn phu nhân cút, tuy nhiên buộc bà nhằm lại A Đẩu.

Tiến vô Ích châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 214, bởi giao đấu bên trên Ích châu ko giành được thắng lợi, Lưu Bị tập trung tăng những tướng tá ở Kinh châu tham ô chiến. Trương Phi nằm trong Triệu Vân và Gia Cát Lượng đem quân vô Tây Xuyên trợ chiến, nhằm Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh châu.

Tam Quốc biểu diễn nghĩa kể rằng khi cơ Gia Cát Lượng thống lĩnh Trương Phi và Triệu Vân đem cánh quân vô Tây Xuyên. Các sử gia gắn thêm chủ yếu rằng: thực tiễn là Trương Phi và Triệu Vân theo dõi mệnh lệnh của Lưu Bị đem theo dõi Gia Cát Lượng nằm trong cút, vì như thế khi cơ dùng cho của Trương Phi (Chinh lỗ tướng tá quân) tối đa, tiếp sau đó cho tới Triệu Vân (Nha môn tướng tá quân), rồi mới mẻ cho tới Gia Cát Lượng (Quân sư trung bác sĩ tướng tá, chức "trung bác sĩ tướng" còn tầm thường "tướng quân" một cấp)[16]. Các sử gia còn bàn rộng lớn bát ngát rằng, khi cơ Trương Phi ngoài chức tướng tá quân, ông còn tồn tại tước đoạt đình hầu, vì vậy đang được hoàn toàn có thể xưng "Cô" như Tào Tháo và Tôn Quyền[15].

Cánh quân của Trương Phi, Triệu Vân và Khổng Minh rần rộ tiến thủ vào trong bình ấn định những quận thị xã. Trương Phi tiến công Ba Quận, Gia Cát Lượng tiến công Ba Đông, Triệu Vân tiến công Giang Dương và quận Kiện Vi. Trương Phi chạm chừng thái thú Ba Quận là Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan trí dũng tuy vậy toàn, phụ thuộc vào trở thành trì ở vùng núi hiểm trở thành ko quy phục. Trương Phi sử dụng mưu mẹo vượt mặt và bắt sinh sống Nghiêm Nhan. Trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông tháo dỡ trói, trọng đãi Nghiêm Nhan, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng[17].

Tam Quốc biểu diễn nghĩa tế bào miêu tả trận này Trương Phi sử dụng kế tiếp lừa Nghiêm Nhan cút thoát khỏi trở thành nhằm vây bắt Nghiêm Nhan

Sau cơ Trương Phi nằm trong Gia Cát Lượng theo dõi lối phía bắc, còn Triệu Vân cầm cánh quân theo dõi lối phía phái mạnh, nằm trong hội ở Lạc Thành. Các sử gia xác lập ông theo dõi lối Bồi Giang lên phía tây-bắc qua loa Hợp Xuyên, Toại Ninh, Tam Đài. Ông được Nghiêm Nhan tương hỗ dụ mặt hàng những vùng Ba Tây, Đức Dương. Lưu Chương sai lão tướng tá Trương Duệ đem quân đi ra kháng cự, bị Trương Phi tiến công tan[18]. Trương Duệ đem tàn binh chạy về Thủ Đô. Trương Phi chuyển sang phía tây nhằm phù hợp binh với Lưu Bị và Triệu Vân tiến công Lạc Thành rồi tiến công vô Thủ Đô.

Lưu Chương đầu mặt hàng. Lưu Bị thu được Tây Xuyên, chỉ định Trương Phi thực hiện Thái thú Ba Tây.

Đánh bại Trương Cáp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 215, Tào Tháo vượt mặt Trương Lỗ, cướp cứ Hán Trung xong để lại Hạ Hầu Uyên và Trương Cáp trấn lưu giữ. Trương Cáp đem quân xuống vùng phái mạnh tiến thủ vô Ba Tây nhằm bắt dân đem về. Trương Phi đem quân đi ra kháng cự. Hai mặt mày bắt gặp nhau ở Đãng Cừ, Mông Đầu, cầm cự 50 ngày ko phân thắng phụ. Trương Phi tự động bản thân đem rộng lớn 1 vạn quân đi ra lối không giống ngăn tiến công Trương Cáp. Trương Cáp bắt gặp lối núi khó khăn dịch chuyển nên bị Trương Phi vượt mặt, nên quăng quật ngựa dẫn tàn binh men theo dõi lối nhỏ dốc đứng trốn bay về Nam Trịnh[19].

Tam Quốc biểu diễn nghĩa tế bào miêu tả trận này Trương Phi sai người tung tin cẩn ông say rượu vô trướng, nhằm hình người nộm nhằm dụ Trương Cáp vô cướp trại rồi sụp đổ phục binh vượt mặt Trương Cáp

Trương Phi thắng trận, mang lại dựng một tấm bia bên trên sườn núi Đãng Cừ, tự động tay ghi chép văn bia, tiếng lẽ cực kỳ hùng tráng[20]:

"Tướng quân ngôi nhà Hán là Phi, suất lãnh một vạn tinh anh binh đại đập đầu sỏ của giặc là Trương Cáp ở Đãng Cừ, ngừng ngựa dựng bia"

Giao chiến với Tào Hồng[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: rum conan là ai

Tháng 11 năm 217, Lưu Bị sai Trương Phi và Mã Siêu đóng góp bốt ở Cố Sơn. Tào Tháo nghe tin cẩn bèn sai Tào Hồng và Tào Hưu đi ra đối địch.

Quân Tào tiến công Ngô Lan ở Hạ Bi. Trương Phi phao tin cẩn quân Thục ham muốn vây quấn tiến công ngăn lối về của quân Tào. Tào Hưu khuyên nhủ Tào Hồng cứ triệu tập tiến công Ngô Lan, Hồng nghe theo dõi. Ngô Lan bị Tào Hồng vượt mặt, phó tướng tá Lôi Đồng và Nhâm Quỳ tử trận. Trương Phi ham muốn đem quân cho tới tiếp viện, tuy nhiên quân Tào Hồng đóng góp bên trên Vũ Đô rất nhiều khiến cho quân Thục ko tiến thủ lên được.

Tháng 3 năm 218, quân Trương Phi ko thể đập được chống tuyến của quân Nguỵ, buộc nên rút ngoài chiến dịch. Ngô Lan quăng quật trốn vô khu vực cỗ lạc người Chi và bị chúng ta thịt bị tiêu diệt.

Năm 219, Lưu Bị thu được Hán Trung, tự động xưng là Hán Trung vương vãi, chỉ định Trương Phi là Hữu tướng tá quân.

Bị ám sát[sửa | sửa mã nguồn]

Cùng năm 219, Quan Vũ bị liên minh Ngô-Ngụy giáp binh vượt mặt và bị thịt.

Năm 221, Lưu Bị đăng vương nhà vua, Trương Phi được phong thực hiện Xa kị tướng tá quân kiêm Tư Lệ hiệu úy, Tây Hương hầu. Lưu Bị cất binh cút tiến công Đông Ngô báo thù hằn mang lại Quan Vũ, sai Trương Phi cầm quân bạn dạng cỗ khởi đầu từ Lãng Trung cho tới Giang Châu hội binh với Lưu Bị.

Quan Vũ khéo đối đãi với sĩ chất lượng tốt nhưng mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, còn Trương Phi yêu thương kính người quân tử nhưng mà ko thương xót kẻ xấu xa. Lưu Bị thông thường khuyên nhủ Trương Phi rằng: “Khanh sử dụng hình trị quá mức cần thiết, lại hoặc tiến công đập người bên dưới, xử trị hoàn thành nhưng mà vẫn lưu giữ theo người, ấy là chuốc lấy tai vạ vậy.” Phi vẫn ko Chịu đựng sửa thay đổi. Khi đang được sẵn sàng tiến công Đông Ngô, Trương Phi bị tuỳ thuộc bên dưới trướng bản thân là Trương Đạt và Phạm Cương sát sợ hãi,[1] hạn chế lấy thủ cung cấp, xuôi theo dõi sông trốn thanh lịch Ngô van nài mặt hàng Tôn Quyền. Lưu Bị nghe tin cẩn đem biểu kể từ doanh trại Trương Phi báo về thì than: "Ôi! Phi lỗi thất lạc rồi."

Tam Quốc biểu diễn nghĩa kể rằng Trương Phi bắt quân bản thân nên nhanh lẹ may đầy đủ áo giáp Trắng nhằm tang Quan Vũ vô thời hạn ngắn ngủn và tiến công đập nhì tướng tá Trương Đạt và Phạm Cương khi chúng ta kêu khó khăn hoàn thành xong trọng trách.

Lưu Bị truy tặng thụy hiệu mang lại Trương Phi là Hoàn hầu. Cho nên sau đây Trương Phi còn được gọi là Trương Hoàn hầu.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Vợ[sửa | sửa mã nguồn]

Vợ của Trương Phi là Hạ Hầu thị, con cháu gọi Hạ Hầu Uyên vày bác bỏ, em chúng ta của Hạ Hầu tì. Cha u Hạ Hầu thị thất lạc sớm, được Hạ Hầu Uyên nuôi chăm sóc và coi như phụ nữ.[21] Năm Kiến An loại 5 (200), khi khoảng chừng 13-14 tuổi hạc, Hạ Hầu thị ra phía bên ngoài dò la củi thì bị quân của Trương Phi bắt cóc, ép buộc thực hiện phu nhân.[22] Họ đem nhì đàn ông và nhì phụ nữ. Hai phụ nữ của Phi và Hạ Hầu thị sau đây trở nên vợ vua của Lưu Thiện, gọi là Kính Ai Hoàng hậu và Trương Hoàng hậu.[23]

Ngụy lược chép: Năm Kiến An loại năm, thời người em chúng ta của tì được 13, 14 tuổi hạc, ở bạn dạng quận, ra đi ngoài dò la củi, bị Trương Phi bắt được. Phi biết người ấy là phụ nữ ngôi nhà hiền lành, bèn lấy thực hiện phu nhân, sinh được một người phụ nữ, thực hiện Hoàng hậu của Lưu Thiện. Cho nên khi Uyên mới mẻ thất lạc, phu nhân của Phi van nài mai táng mang lại Uyên. Lúc tì vô Thục, Thiện nằm trong tương loài kiến, hạnh phúc bảo rằng: “Phụ thân mật của khanh bị sợ hãi trong khi hành binh thôi, ko nên là tự động tay chi phí nhân của tớ đâm bị tiêu diệt đâu.” Rồi trỏ vô người con nhỏ của tôi bảo tì rằng: “Đây là con cháu nước ngoài của mình Hạ Hầu đấy.” tì được ban tước đoạt cực kỳ hậu.

Hạ Hầu thị xuất hiện tại vô tè thuyết Người tình nhỏ của Trương Phi của người sáng tác Tất Trân. Trong kiệt tác này, bà mang tên là Hạ Hầu Hồng.

Con cái[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Bào, thất lạc sớm[1]. Tiểu thuyết Tam Quốc biểu diễn nghĩa hư hỏng cấu chuyện hero Trương Bào là 1 trong viên tướng tá trẻ con tài giỏi, từng theo dõi Lưu Bị tiến công Đông Ngô, sau lại nằm trong Gia Cát Lượng bình ấn định Nam Trung, tiến công Tào Ngụy. Chỉ tiếc nhân vật thông thường đoản mệnh, Trương Bào bị tiêu diệt trận vô chuyến Bắc trị loại nhì khi tuổi thọ còn trẻ con, ko lập được công trạng vinh quang.
 • Trương Thiệu, kế tiếp tự động, từng thực hiện quan tiền cho tới chức Trung Thượng thư Bộc xạ[1], cũng hoàn toàn có thể xem là đại thần đem vế vô triều, vẫn kém thua xa cách sánh với việc nghiệp và lừng danh lừng lẫy của thân phụ.
 • Kính Ai vợ vua Trương thị (?-237). Lấy hoàng thái tử Lưu Thiện vô năm Chương Vũ loại 1 (221), cho tới năm Kiến Hưng loại 1 (223) được lập thực hiện Kính Ai vợ vua của Thục Hán. Mất năm Kiến Hưng loại 15 (237)[24].
 • Trương vợ vua, phu nhân Lưu Thiện. Điểm quan trọng của bà là tính cách tiếp xa cách đối với phụ thân bản thân, nhiều mưu mẹo túc trí và luôn luôn trực tiếp điềm đạm trước từng việc. Nhập cung thực hiện quý nhân sau khoản thời gian Kính Ai vợ vua thất lạc. Tháng một năm Diên Hi loại 1 (238) được lập thực hiện vợ vua. Sau khi Thục Hán bại vong năm 263, bà theo dõi Lưu Thiện cho tới Lạc Dương[24].

Cháu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Tuân, đàn ông Trương Bào, thực hiện quan tiền cho tới thượng thư. Từng theo dõi Gia Cát Chiêm cho tới chống thủ bên trên Miên Trúc, nằm trong Đặng Ngải giao phó chiến và bị tiêu diệt bên trên trận[1].

Nhận định[sửa | sửa mã nguồn]

Trần Thọ, người sáng tác sách Tam Quốc chí đem Đánh Giá công cộng về Quan Vũ và Trương Phi được đời sau ghi nhận là công bằng:

Quan Vũ, Trương Phi mức độ địch vạn người, hổ thần 1 thời. Vũ báo ân Tào công, Phi vì như thế nghĩa thả Nghiêm Nhan, có phong thái quốc sĩ. Nhưng Vũ cương và tự động phụ, Phi bạo nhưng mà rét, lấy sở đoản chuốc lấy thất bại, là lẽ thông thường vậy[25].

Trong Tam quốc chí ngôi nhà giải của Bùi Tùng Chi ghi rằng: "Xưa, Phi hùng tráng uy mãnh, chẳng tầm thường gì Quan Vũ, mưu mẹo thần nước Nguỵ là Trình Dục ca tụng Vũ và Phi là vạn người khó khăn địch. Vũ khéo đối đãi với sĩ chất lượng tốt nhưng mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, Phi yêu thương kính người quân tử nhưng mà ko thương xót kẻ xấu xa."

Tuy cá tính nóng tính tuy nhiên Trương Phi là dũng tướng tá biết sử dụng mưu mẹo. Những chuyến Trương Phi đơn độc kháng quân Tào ở cầu Trường Bản, sử dụng mưu mẹo lấy ải Ngõa Khẩu, hàng phục Nghiêm Nhan đang được minh chứng điều này. Lịch sử cũng ghi rằng Trương Phi là ngôi nhà thư pháp và hoạ sĩ có tiếng, là 1 trong vị tướng tá văn võ tuy vậy toàn.

Trong dân gian trá, Trương Phi cực kỳ được ca tụng. Ông vừa phải đem võ nghệ cao vút lại sở hữu cả tấm lòng tận trung với Lưu Bị. Trương Phi theo dõi phò tá Lưu Bị kể từ những ngày đầu dựng nghiệp, trong cả 30 năm đau khổ chiến, trải qua loa bao gian truân nhưng mà ông vẫn một lòng tận trung với Lưu Bị. Chiến tích 1 mình đứng ngăn hàng ngàn quân Tào bên trên cầu Trường Bản của ông đang trở thành hình tượng khí phách hiên ngang, xả thân mật vì như thế nước của một võ tướng tá. Đời sau đem thơ ca tụng rằng:

Trường Bản cầu này chiến ý sinh,
Ngang mâu, chững ngựa, đôi mắt lộng lẫy.
Bên tai một giờ đồng hồ vang như sấm,
Khiếp vía quân Tào vội vã rút nhanh chóng.

Ông cùng theo với Lưu Bị, Quan Vũ thông thường được phối thờ cùng với nhau, 3 người được xem là hình tượng của đạo nghĩa vua tôi thân mật thiết như người một ngôi nhà. Dựa bên trên sự khăng khít keo dán giấy tô, một tin tưởng tưởng cho nhau thân mật Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi, dân gian trá đang được tạo ra đi ra kỳ tích "Tam anh kết nghĩa vườn đào" (Lưu Bị là anh cả, Quan Vũ là anh loại, Trương Phi là em út), về sau được La Quán Trung tiến hành tè thuyết Tam Quốc Diễn nghĩa, trở nên mẩu chuyện khuôn mực về tấm lòng huynh đệ kết nghĩa keo dán giấy tô khăng khít.

Vì nghĩa tình vua tôi khăng khít rưa rứa tài năng, sự trung thành với chủ của bạn dạng thân mật, Trương Phi cực kỳ được Lưu Bị trọng dụng. Ông được phong thực hiện Hữu tướng tá quân (chức vụ cao thứ hai vô quân team ngôi nhà Thục Hán, chỉ với sau Quan Vũ). Hai vị vợ vua của Lưu Thiện (con trai nối ngôi Lưu Bị) cũng đều là phụ nữ của Trương Phi, đầy đủ thấy sự ưu tiên, tin tưởng của tôn thất ngôi nhà Thục Hán với mái ấm gia đình Truơng Phi rộng lớn mà đến mức nào là.

Dân gian trá đang được đem những câu thơ thể hiện tại ý thức ca tụng Trương Phi như sau[26]:

Ai nhân kể từ vày ông Lưu Bị
Ai gian trá hùng như Ngụy Tào Man
Quan công Hầu một tấm trung can
Lòa ngọn đuốc rỡ ràng gương nhật nguyệt
Trương Dực Đức oanh oanh liệt liệt
Tính bình sinh chân thực trực tình

Người con cháu nội của Trương Phi là Trương Tuân cũng chính là võ tướng tá, là nằm trong cung cấp của đại tướng tá Khương Duy và đang được tử trận bên trên Miên Trúc khi đại chiến bảo đảm an toàn ngôi nhà Thục Hán. Ông con cháu Trương Phi thiệt xứng danh với tiếng ca tụng "trung nghĩa truyền gia", đều là tấm gương nghĩa sĩ tận trung báo quốc vậy.

Trong nghệ thuật[sửa | sửa mã nguồn]

Tượng 3 đồng đội kết nghĩa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.

Hình hình ảnh Trương Phi vô dân gian trá đem tác động khá đậm đà, là 1 trong trong mỗi danh tướng tá được dân bọn chúng truyền tụng và yêu thương mến.

Tam Quốc biểu diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tè thuyết Tam Quốc biểu diễn nghĩa của La Quán Trung, Trương Phi được tế bào miêu tả "cao tám thước, đầu báo, đôi mắt tròn trặn, râu hùm, hàm én". Trương Phi đang được cùng theo với Lưu Bị và Quan Vũ kết bái thực hiện huynh đệ vô vườn đục. Ông là em út ít vô tía người. Ông được Chiêu liệt nhà vua tức Lưu Bị phong thực hiện một trong những ngũ hổ đại tướng tá.

Ông là 1 trong người cực kỳ khẳng khái, bộc trực và cực kỳ nóng tính. Ông đang được góp sức thật nhiều cho việc Thành lập của nước Thục. Ông có tiếng với võ nghệ siêu phàm nằm trong với việc gan góc khinh thường tử vong. Trong truyện mô tả, ông dùng tranh bị là chén bát xà mâu lâu năm 1 trượng 8, cưỡi tuấn mã "Ô vân giẫm tuyết" (Ngựa đen sạm chân trắng). Ông thiệt sự là nỗi khiếp đảm của kẻ thù. Như trận tiến công cầu Trường Bản, ông đang được quát tháo bao nhiêu giờ đồng hồ khiến cho Tào Tháo hoảng ngại nhưng mà tháo lui quân. Khi ấy ông chỉ mất vài ba mươi kị sĩ còn Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh. Trong trận ấy, viên quan tiền theo dõi hầu Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đang được hoảng ngại mà đến mức vỡ mật nhưng mà bị tiêu diệt.

Ngoài đi ra, ông là 1 trong vô 2 tướng tá từng đơn độc giao phó chiến với Lã Cha nhưng mà khồng hề bị thất bại chạy hoặc bị thịt (người sót lại là Hứa Chử). Trong trận Hổ Lao, nhằm cứu giúp Công Tôn Toản, ông đang được đấu với Lã Cha rộng lớn 50 hiệp bất phân thắng phụ trước lúc Quan Vũ và Lưu Bị đi ra trợ chiến. Tổng nằm trong ông đang được đấu với Lã Cha 2 trận, toàn bộ sát 150 hiệp và đều bất phân thắng phụ (trong khi Hứa Chử chỉ giao phó chiến với Lã Cha được đôi mươi hiệp bất phân thắng phụ trước lúc Tào Tháo sai 5 tướng tá không giống đi ra trợ chiến). Khi Lưu Bị tiến công Ích Châu của Lưu Chương, bởi Lưu Chương hạn chế khu đất cầu cứu giúp, Trương Lỗ ngay lập tức cử Mã Siêu cho tới ứng cứu giúp, Trương Phi đang được nằm trong Mã Siêu giao phó chiến trong cả ngày, cho tới tối thắp đuốc tiến công tiếp vẫn bất phân thắng phụ.

Không chỉ mất võ dũng, Trương Phi còn rất nhiều lần biết sử dụng kế tiếp đập địch nhưng mà tiêu biểu vượt trội như sử dụng kế tiếp bắt Nghiêm Nhan hàng phục mang lại Thục Hán một danh tướng tá hoặc mẹo cột cây cỏ vô đuôi ngựa quét dọn mang lại khu đất cát tung quáng gà thực hiện quân Tào ngờ vực đem phục binh bên trên cầu Trường Bản, fake say đập Trương Cáp.

Nhưng chủ yếu vì như thế tính nóng tính của tôi nhưng mà ông đang được chuốc họa sát thân mật. Do hối hả báo thù hằn mang lại anh trai Quan Vũ bị quân Đông Ngô sợ hãi nên ông thông thường tiến công đập quân sĩ. Trong số đó đem nhì thương hiệu hạ quan tiền bên dưới trướng là Trương Đạt và Phạm Cương, chúng ta lặng lẽ sát sợ hãi ông vì như thế nơm nớp ngại bị ông chém đầu vì như thế ko hoàn thành xong quân mệnh lệnh ông giao phó là nên nơm nớp quân trang cờ xí white color mang lại toàn quân của ông khoác nhằm tang anh là Quan Vũ vô cuộc tiến công báo thù hằn quân Đông Ngô. Đêm cơ ông say rượu ngủ và bị đâm bị tiêu diệt.

 • Ba đồng đội Lưu Quan Trương

  Ba đồng đội Lưu Quan Trương

 • Mặt nạ Trương Phi

  Mặt nạ Trương Phi

Tam Quốc biểu diễn nghĩa bảo rằng Trương Phi thất lạc khi 55 tuổi hạc, tức là ông tầm thường Lưu Bị 4 tuổi hạc và tầm thường Quan Vũ 3 tuổi hạc.

Chuyển thể[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân vật Trương Phi được rất nhiều biểu diễn viên đóng góp trong số phim năng lượng điện hình ảnh và truyền hình kể từ diễn biến Tam Quốc.

 • Phim truyền hình Tam quốc biểu diễn nghĩa phân phát sóng năm 1994: Lý Tĩnh Phi (Li Jingfei).
 • Đại chiến Xích Bích, phim năm 2008: Tang Kim Sinh (臧金生, Zang Jinsheng) thủ vai.
 • Tam Quốc (phim truyền hình 2010): Khang Khải (Kang Kai, 康凱).
 • Võ thần Triệu Tử Long (2016): Chu Lai Thành (朱来成, Zhu Laicheng).

Thủy Hử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tè thuyết Thủy Hử trong phòng văn Thi Nại Am, đem 4 hero được xây dựa vào hình tượng, hoặc khêu gợi lưu giữ cho tới Trương Phi.

 • Sách Siêu đem hiệu là Cấp Tiên phong (Tiên phong rét nảy), là kẻ cá tính nóng tính, giờ đồng hồ to tướng như sấm, dung mạo cũng đem đường nét tương đương với Trương Phi.
 • Lý Quỳ đem hiệu là Hắc toàn phong (Gió lốc đen), là kẻ tục tằn tuy nhiên trực tiếp thắn và trung nghĩa, đem dung mạo cực kỳ tương đương Trương Phi. Lý Quỳ cực kỳ hiếu sát và ko phân biệt lý lẽ, sẵn sàng thịt bất kể ai vày song rìu của tôi.
 • Tần Minh đem hiệu là Tích lịch hỏa (Lửa sấm sét), là kẻ cá tính nóng tính, giờ đồng hồ to tướng như sấm, dung mạo cũng đem đường nét tương đương với Trương Phi.
 • Lâm Xung đem hiệu là Báo tử đầu (Báo đầu đàn), cực kỳ xuất sắc tiến công thương và dùng binh khí xà mâu như Trương Phi.

Dynasty Warriors[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Phi là 1 trong hero vô dòng sản phẩm game Dynasty Warriors, tức "Chân Tam quốc vô song". Ông là 1 trong trong mỗi hero chủ yếu của trò nghịch ngợm, xuất hiện vô toàn bộ chín phiên bạn dạng.

Hoả Phụng Liêu Nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Một kiệt tác chuyện tranh của họa sỹ Trần Mưu là Hoả Phụng Liêu Nguyên cũng thưa cho tới Trương Phi. Trong kiệt tác này, Trương Phi ngoài là 1 trong đại tướng tá xuất sắc còn là 1 trong hoạ gia có tiếng. Tác fake Trần Mưu tạo ra không hề ít về nước ngoài hình của Trương Phi, ko nên một người cường tráng với diện mạo đen sạm, râu quai nón như truyền thống lâu đời, nhưng mà là 1 trong người cao thấp vừa phải tầm, đem 2 nước ngoài hình không giống nhau: hoặc ông buộc tóc nhì chùm, mặt mày vẽ hình họa đen phối trắng là hổ tướng tá xuất trận; hoặc ông bịt mặt mày, vai treo giấy má vẽ là hoạ gia.

Xem thêm: đát kỷ là ai

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lưu Bị
 • Quan Vũ
 • Gia Cát Lượng
 • Triệu Vân
 • Mã Siêu
 • Tôn Thượng Hương

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lê Đông Phương, Vương Tử Kim (2007), Kể chuyện Tần Hán, Nhà xuất bạn dạng Đà Nẵng
 • Lê Đông Phương (2007), Kể chuyện Tam Quốc, Nhà xuất bạn dạng Đà Nẵng
 • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái cổ xưa Trung Hoa, tập dượt 1, Nhà xuất bạn dạng Thanh niên.
 • Dịch Trung Thiên (2010), Phẩm Tam Quốc, Nhà xuất bạn dạng Công an quần chúng.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f Tam quốc chí - quyển 36: Thục thư 6: Trương Phi
 2. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 617
 3. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 94, 194
 4. ^ https://trithucvn.org/van-hoa/truong-phi-that-trong-lich-su-la-mot-nghe-thuat-gia-co-tai.html
 5. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 94
 6. ^ Phía sầm uất thị xã Xương Ấp, Sơn Đông
 7. ^ Phía tây-nam Võ Thành
 8. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 618
 9. ^ Tam quốc chí quyển 3, Ngụy thư 3 - Hán Hiến đế truyện: Cha Tần Lãng thương hiệu là Nghi Lộc, thực hiện sứ fake của Lữ Cha cho tới bắt gặp Viên Thuật, Thuật gả cho 1 cô nàng tông thất ngôi nhà Hán thực hiện phu nhân. Vợ trước của ông là Đỗ Thị ở lại Hạ Phì. Cha bị vây hãm, Quan Vũ rất nhiều lần van nài với Thái Tổ (tức Tào Tháo), ham muốn lấy Đỗ thị thực hiện phu nhân, Thái Tổ ngờ rằng cô tớ đem nhan sắc; khi trở thành hãm, Thái Tổ bắt gặp cô tớ, bèn tự động hấp thụ cô tớ. Nghi Lộc quy mặt hàng, dùng để làm Chí trưởng. Khi Lưu Bị chạy cút Tiểu Bái, Trương Phi ghé thăm thưa với Nghi Lộc rằng: “Người tớ lấy phu nhân mi, nhưng mà còn giúp trưởng mang lại hắn, cứ ngây ngô vì vậy sao! Theo tớ tách cút không?” Nghi Lộc theo dõi Phi vài ba dặm, ăn năn hận ham muốn về, Phi thịt ông. Lãng theo dõi u vào sinh sống vô cung của Thái Tổ, cực kỳ được yêu thương mến.
 10. ^ Ở vùng Chính Dương, Hà Nam, Trung Quốc
 11. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 103
 12. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 107
 13. ^ Nay là phía bắc thị xã Đương Dương, Hồ Bắc
 14. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 619
 15. ^ a b Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 249
 16. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 248-249
 17. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 620
 18. ^ Trần Văn Đức, sách đang được dẫn, tr 253
 19. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 621
 20. ^ Lê Đông Phương, sách đang được dẫn, tr 264
 21. ^ Tam quốc chí - Ngụy thư: Chư Hạ Hầu chư Tào truyện - Hạ Hầu Uyên truyện
 22. ^ Tam quốc chí - Ngụy thư - trích dẫn Ngụy lược
 23. ^ Tam quốc chí - Thục thư - Nhị ngôi nhà phi tử truyện
 24. ^ a b Tam quốc chí - quyển 34: Thục thư 4 - Nhị ngôi nhà phi tử truyện
 25. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đang được dẫn, tr 614
 26. ^ bài Tựa bạn dạng Tam quốc biểu diễn nghĩa xuất bạn dạng năm 1907

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư liệu tương quan cho tới 張飛 bên trên Wikimedia Commons