tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

05/02/2020 9,005

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu năm mới 1930 phát triển thành cách thức không thay đổi nhập quy trình điều khiển cách mệnh VN của Đảng tao là gì?

A. Độc lập và tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đoàn kết với giai cung cấp vô sản toàn cầu.

C. Tự vì thế đồng đẳng có nhân.

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án A

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong trong cả thời gian sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết xử lý, phát triển thành cách thức không thay đổi nhập quy trình điều khiển cách mệnh của Đảng tao.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này tại đây không thuộc đàng lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy cách tân và phát triển tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cách tân và Open.

C. Chuyển nền tài chính plan hóa triệu tập quý phái nền tài chính thị ngôi trường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Thực hiện tại đàng lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục chi tiêu đấu tranh giành của quần chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là gì?

A. Chống căn nhà nghĩa thực dân cũ, giải tỏa dân tộc bản địa.

B. Chống chính sách phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống chính sách độc tài thân thuộc Mỹ, đảm bảo song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức công việc khai quật nằm trong địa ở VN sau khi

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: con trai của trần đại quang là ai

B. Đã hoàn mỹ máy bộ cai trị ở Đông Dương.

C. Đã bịa đặt nền bảo lãnh lên toàn cỗ VN.

D. Đã cơ bạn dạng bình quyết định được VN về quân sự chiến lược.

Câu 4:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới nhất nhập quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng cách tân và phát triển mối liên hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quý trọng mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất ở châu Phi sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Kết trái khoáy cuộc đấu tranh giành giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á nhập năm 1945 hội chứng tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan lại lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

D. Tầng lớp trung gian giảo nhập vai trò cốt cán.

Xem thêm: trung anh siêu nhân là ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK