vợ vương đình huệ là ai

Ngày sinh: 17/9/1966

Bạn đang xem: vợ vương đình huệ là ai

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hùng Tiến, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày nhập Đảng: 30/3/1999

Trình chừng lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

Trình chừng thường xuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý sông núi

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Séc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 86,36%
- Đại biểu thường xuyên trách: Trung ương

Xem thêm: bunny man là ai

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 91,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1997 - 12/1998: Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng viên Thuế; Xây dựng những khẳng định tham gia ASEAN của nước ta trong nghề thuế; Triển khai những khẳng định hội nhập ASEAN về thuế

- 1/1999 - 6/1999: Quyền Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính

- 6/1999 - 2/2006: Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính; Chuyên viên chủ yếu (từ 2/2005); Thành viên đoàn thương lượng nhà nước nhập quy trình thương lượng Hiệp lăm le Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ, thương lượng tham gia WTO; Xây dựng những phương án thương lượng về thuế quan lại và công ty tài chủ yếu, nhập cuộc đàm phán; Phó Tắc thư Chi cỗ Vụ Hợp tác quốc tế (2005-2007)

- 2/2006 - 5/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Sở Tài chính; Triển khai công tác làm việc hội nhập, triển khai khẳng định với WTO trong nghề thuế và tài chủ yếu, liên minh tài chủ yếu của nước ta nhập APEC; Tắc thư Chi cỗ Vụ Hợp tác quốc tế (2007 - 5/2011)

- 6/2011 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng viên Thuế; Chuyên viên thời thượng (từ 1/2015); Xây dựng quyết sách, văn bạn dạng pháp lý về thuế và quản lý và vận hành thuế; Hướng dẫn triển khai quyết sách thuế và quản lý và vận hành thuế; Tắc thư Chi cỗ Vụ Chính sách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan lại Tổng viên Thuế

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội; Phó Trưởng Tiểu ban Tổng hợp ý dự trù và kết hợp quyết sách của Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Azerbaijan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu hảo Việt Nam-Séc.

Xem thêm: sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của nguyễn ái quốc là