quynhladysongdatmedia): "Tui nghiện bài xích nè quá các ông bà ạ!